One moment please...
 
 
Exact Financials (v3)   
 

Finance Manual C/S - Aantal openstaande posten

Aantal openstaande posten

Geef in dit veld onder het blok getiteld "betaalspecificatie" aan bij hoeveel openstaande posten per order een betaalspecificatie dient te worden afgedrukt. Indien u kiest voor '0' wordt er nooit een betaalspecificatie afgedrukt. Als u kiest voor '1' wordt er altijd een betaalspecificatie afgedrukt. Kies voor hogere aantallen om aan te geven bij hoeveel openstaande posten per order een betaalspecificatie afgedrukt dient te worden.

Voorbeeld

Als u een betaalspecificatie wenst af te drukken als binnen 1 order 3 betaalopdrachten zijn opgenomen, kiest u voor "3" openstaande posten per order in de betaalinstellingen. In dit geval wordt alleen een betaalspecificatie afgedrukt als 3 of meer openstaande posten in de betaaldiskette zijn verzameld tot een order. Stel u heeft voor dezelfde crediteur 3 openstaande posten van EUR 1000,- waarvan de betaling met een formaat kan plaatsvinden, dan wordt op de op de diskette 1 betaalopdracht meegegeven. Indien u in de instellingen een aantal van "3" heeft meegegeven wordt een betaalspecificatie afgedrukt. Indien het in dit geval om 4 of meer openstaande posten zou gaan zou tevens een betaalspecificatie worden afgedrukt. Voor minder dan 3 openstaande posten wordt in dit geval geen betaalspecificatie afgedrukt.


Finance Manual C/S > Inhoud > Crediteuren en debiteuren automatisch betalen > Betaalspecificaties afdrukken > [Bestand, Administratieve instellingen, Betalingen] > Aantal openstaande posten

XOneThreeSixSevenX

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 06.843.864
 Assortment:  Date: 10-03-2005
 Release:  Attachment:
 Disclaimer