One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Budget - Onderhouden: Budget: Kostendragerverdeling

[Budget: Stamgegevens, Onderhoud, Budgetverdelingsmethoden, Over Kostendragers]

Verdeling: Kostendragers
Voer een code en bijpassende omschrijving in voor de verdelingstabel over kostendragers. Een overzicht van uw budgetversies vraagt u op in [Budget: Stamgegevens, Overzichten, Budgetverdelingsmethoden, Over kostendragers].

Andere Talen (Multitaal)
Geef de vertalingen van de door u ingegeven entiteit mee. Bij selectie van een multitaal in [Bestand, Gebruikersinstellingen] zal als omschrijving van de entiteit in de geselecteerde taal in de overzichten worden getoond. Zie ook: [Multitaal].

Genereer
Kies voor "Genereer" als u een evenredige verdelingstabel wenst aan te maken. Zodra u kiest voor de optie 'Genereer' wordt een tabel aangemaakt waarbij alle aanwezige kostendragers in de verdelingstabel worden geplaatst. Per kostendrager wordt aan het veld eenheid de waarde "1" toegekend, waardoor er een tabel ontstaat met een gelijke verdeling over de aangegeven kostendragers.

Invoer-Matrix

Kostendrager
Selecteer de kostendrager.

Eenheden
Voer het aantal aan deze kostendrager toe te kennen eenheden in.

Totaal eenheden
Dit veld toont het totaal aantal toegekende eenheden. Het aantal toegekende eenheden per kostendrager gedeeld door het totaal aantal toegekende eenheden bepaalt welk gedeelte van het totaalbudget bij toepassing van deze verdeelmethode wordt toegekend aan de verschillende kostendragers.


Exact Financials EnterpriseBudget > Budgetverdeling over kostendragers

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.494.962
 Assortment:  Date: 15-07-2015
 Release:  Attachment:
 Disclaimer