One moment please...
 
Exact Financials   
 

Project - Onderhouden: Projectgroep

[Project: Stamgegevens, Onderhoud, Algemeen, Projectgroep]

Projectgroepen zijn van groot belang omdat hierin de manier van journaliseren bepaald wordt.

De velden 

Projectgroep

Maak een unieke code aan voor de aan te maken projectgroep en geeft een bijpassende omschrijving.

Andere Talen (Multitaal)

Geef de vertalingen van de door u ingegeven entiteit mee. Bij selectie van een multitaal in [Finance: Bestand, Gebruikersinstellingen] zal als omschrijving van de entiteit in de geselecteerde taal in de overzichten worden getoond. Zie ook: [Multitaal].

Tabblad - Algemeen

Journaliseringsniveau

U kunt per projectgroep aangeven hoe u de resulterende financiële boekingen wilt journaliseren. Geef aan of u op kostensoort of op projectgroep wilt journaliseren.

Valuta

Koppel een valutacode aan de projectgroep

Intern tarief

Voer indien gewenst hier het interne tarief op projectgroep niveau in.

Extern tarief

Voer indien gewenst hier het externe tarief op projectgroep niveau in.

Budgetteerwijze

Geef hier aan op welke wijze u de aan deze projectgroep gekoppelde projecten wenst te budgetteren. Kies voor {Bottum-up} als u op het laagste niveau wenst te budgetteren waarbij de totale budgetten op een hogerliggend niveau automatisch worden bijgewerkt. Voorbeeld: u budgetteert op werknemer-uursoort niveau per periode; de totalen worden nu automatisch bijgewerkt op kostensoort niveau. Kies voor {Top-Down} als u eerst op het hoogste niveau wenst te budgetteren waarbij de verbijzondering op de lagere niveaus de eerder ingegeven totale budgetten niet mag overschrijden. Voorbeeld: u budgetteert een bepaald bedrag op kostensoort niveau. Tijdens het invoeren van de budgetten op werknemer - uursoort niveau mag u dit ingegeven totaal op kostensoort niveau niet overschrijden.

Selectie kostenplaats werknemer

Hier geeft u voor alle projecten behorende tot genoemde projectgroep aan op welke wijze de kostenplaats automatisch dient te worden gevuld tijdens het boeken,  budgetteren en journaliseren van uurboekingen. U kunt kiezen voor {Kostenplaats Werknemer}, {Kostenplaats afdeling} of {Kostenplaats Project}. Afhankelijk van u keuze worden respectievelijk de kostenplaats als aangegeven op de werknemerstamkaart, de kostenplaats van de aan de werknemer gekoppelde afdeling of de kostenplaats van het project automatisch gevuld bij het maken van een genoemde boekingen.  

Selectie kostenplaats materieel

Hier geeft u voor alle projecten behorende tot genoemde projectgroep aan op welke wijze de kostenplaats automatisch dient te worden gevuld tijdens het boeken,  budgetteren en journaliseren van materieel. U kunt kiezen voor {Kostenplaats materieel} of {Kostenplaats Project}. Afhankelijk van u keuze worden respectievelijk de kostenplaats als aangegeven op de materieelstamkaart de kostenplaats van het project automatisch gevuld bij het maken van een genoemde boekingen.  

Fiatteren uurboekingen

Geef aan of voor de projecten gekoppeld aan deze projectgroep de uurboekingen dienen te worden gefiatteerd. Bij de keuze om fiatteren toe te passen, kunt u aangeven of u de boekingen door één en/of twee fiatteurs wilt laten goedkeuren.

Fiatteur 1

Geef hier de persoon aan die als "fiatteur 1" de uurboekingen dient/mag goedkeuren. U heeft hier de keuze voor achtereenvolgens de:

 • Afdelingsmanager
  De afdelingsmanager is gekoppeld aan de aan de medewerker gekoppelde afdeling.

 • Budgetmanager
  De budgetmanager is gekoppeld aan het project waarop de uren zijn geboekt.

 • Kostenplaats manager
  De kostenplaatsmanager is de manager gekoppeld aan de kostenplaats welke wordt meegegeven aan de uurboeking. 

 • Projectmanager  
  De projectmanager is gekoppeld aan het project waarop de uren zijn geboekt.

 • Rol: uurboeking: fiatteur
  Elke gebruiker waaraan de rol "uurboekingen" fiatteur is gekoppeld mag voor de aan deze rol gekoppelde uren fiatteren

Fiatteur 2

Afhankelijk van de door u gemaakte keuze in veld "Fiatteren uurboekingen" heeft u de optie aan te geven wie de tweede fiatteur dient te zijn. Hier kunt u eenzelfde keuze maken zoals deze bij "Fiatteur 1" is aangegeven.

OHW berekening

Geef hier aan of u voor de aan deze projectgroep gekoppelde projecten de onderhanden werk functionaliteit dient te worden geactiveerd. Als u deze funcitonaliteit activeert, kunt u hier het toe te passen type voor de berekening van het onderhanden werk aangeven. Zo kunt u gebruikt maken van de methode "Percentage gereed" of de methode "Contract gereed". Bij de methode "Percentage gereed" worden de verwachte opbrengsten en kosten gegenereerd op basis van de prognose en de realisatie. Bij gebruikmaking van de methode "Contract gereed" vindt vrijval plaats door handmatige selectie. Zie [Onderhanden Werk].

Bepaal OHW per kostensoort

Kiest u voor een onderhanden werk bepaling op basis van de methode "Percentage gereed", dan kunt u hier aangeven of de vrij te vallen kosten/opbrengsten per kostensoort dienen te worden berekend als u "Kostensoort" hanteert als journaliseringsniveau.

Status

Geef de activeringsstatus aan. Zie ook: [(de-)Activeren stamgegevens].

Tabblad - Journaliseringstypen

Journaliseringscode

Koppel hier de journaliseringscoden die voor deze projectgroep van toepassing zijn. De journaliseringscode geeft aan welke grootboekrekening voor journalisering dient te worden gehanteerd. Zie [Journaliseren Projecten].

Tabblad - Documenten

Koppel de gewenste documentatie. Zie ook: [Documenten Koppelen].


Exact Financials Enterprise > Project > Stamgegevens > Projectgroepen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.495.715
 Assortment:  Date: 22-05-2014
 Release:  Attachment:
 Disclaimer