One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Wel of niet werken met 'Betalingen onderweg'?

Introductie

Indien u met Elektronisch bankieren werkt, heeft u de mogelijkheid om te werken met een betalingen onderweg. Dit is alleen te adviseren indien u werkt met gecomprimeerde afschriften. Een gecomprimeerd bankafschrift bevat per betalings/incasso-run (batch) een totaalbedrag van alle betalingen/incasso’s in die betalings/incasso-run, zonder de gegevens van de individuele openstaande posten. Een ongecomprimeerd bankafschrift bevat wel alle afzonderlijke bedragen van elke betaling/incasso. Veel bedrijven kiezen voor gecomprimeerde afschriften omdat dit goedkoper is bij een groot aantal transacties. Aan de bank moet namelijk per transactieregel een bepaald bedrag betaald worden.

Uitleg

Werken met betalingen onderweg

Als u werkt met gecomprimeerde afschriften adviseert Exact om met 'Betalingen onderweg' te werken. Hiertoe dient u bij de bankinstellingen naast 'Betalingen onderweg' ook 'Betalingen journaliseren' aan te vinken. Het slechts aanvinken van één van deze opties is in Nederland niet toegestaan.

Als betalingen onderweg is aangevinkt, kunt u hier een rekening van het type 'Crediteurenrekening' invullen. Indien u de rekening leeg laat kunt u tijdens het verwerken van termijnen alsnog aangeven welke rekening u als rekening betalingen onderweg gebruikt. 

Er zijn diverse menupaden waarin u termijnen kan selecteren en verwerken:

  • [Cash flow, Diversen, Terugbetalen]
  • [Cash Flow, Incasso's, Incasso]
  • [Cash flow, Diversen, Termijnen]
  • [Cash flow, Betalingen, Fiatteren]
  • [Cash flow, Betalingen, Verwerken]
  • [Cash flow, Statistieken, Gefiatteerd door]
  • [Cash flow, Statistieken, Verwerkt door]

Met de knop 'verwerken' worden de geselecteerde regels, die de status 'Gefiatteerd' hebben, verwerkt en wordt een bankbestand aangemaakt. U kunt deze functie uitvoeren op een of meer geselecteerde regels. Bij het verwerken van de betaling wordt de volgende boeking  aangemaakt:

Grootboekrekening Relatie Debet Credit
Crediteurenrekening Factuurcrediteur X  
Tussenrekening Factuurcrediteur   X
Tussenrekening Bankcrediteur X  
Betalingen onderweg rekening Bankcrediteur   X

De openstaande posten worden afgeboekt bij de oorspronkelijke crediteuren en opgeboekt bij de bankcrediteur. De bankcrediteur is de crediteur die gekoppeld is aan het betreffende betaalmiddel. De tussenrekening is nodig om de boeking in evenwicht te houden op relatie. Hierbij wordt de grootboekrekening gebruikt die is ingesteld in het memoriaal dagboek als tussenrekening. Daarbij gaat het om het memoriaal dagboek uit de bankinstellingen.

Nadat u het bankbestand naar de bank heeft verzonden, ontvangt u een elektronisch afschrift met de uitgevoerde betalingen. Dit afschrift kunt u importeren in het pakket. Een andere optie is de boeking handmatig in te geven in het betreffende bankboek. De gecomprimeerde bankafschriftregel kan nu eenvoudig worden ingeboekt.

Met gebruik van de F2-toets op het veld ‘Onze ref’ kunnen de betreffende posten in één keer worden geselecteerd en afgeletterd.

Bij het importeren/inboeken wordt de volgende journaalpost gemaakt:

Grootboekrekening Relatie Debet Credit
Betalingen onderweg rekening Bankcrediteur X  
Grootboekrekening bank Bankcrediteur   XWerken zonder betalingen onderweg

Zoals al eerder aangegeven adviseert Exact om niet met betalingen onderweg te werken, tenzij u met gecomprimeerde bankafschriften werkt. Dan wordt namelijk volop gebruik gemaakt van de mogelijkheden van Exact Globe Next. U blijft inzicht houden in de details van uw geldstromen. Bovendien functioneert de automatische herkenning van afschriftregels bij het importeren van bankafschriften optimaal.

Als u niet met ‘Betalingen onderweg’ werkt, zien de bankinstellingen er als volgt uit:

Bij het verwerken van een betalingsrun wordt geen financiële boeking in het grootboek gemaakt. Wel is in de crediteuren/debiteurenadministratie volledig inzichtelijk welke betalingen onderweg zijn door gebruik van het filter 'Betalingen onderweg' (Alle, Exclusief of Uitsluiten). Ook in de cashflowoverzichten heeft u volledig en gedetailleerd inzicht in de betalingen onderweg door middel van zo'n filter. Middels dit filter kunt u zelf bepalen of u de betalingen onderweg wel, alleen of niet wilt tonen.

Nadat u het bankbestand naar de bank heeft verzonden, ontvangt u een elektronisch afschrift met de uitgevoerde betalingen. Dit afschrift kunt u importeren in het pakket. Ook kunt u de boeking handmatig invoeren in het bankboek. De volgende journaalpost wordt aangemaakt:

Grootboekrekening Relatie Debet Credit
Crediteurenrekening Factuurcrediteur X  
Grootboekrekening bank Factuurcrediteur   X

 

Gerelateerde onderwerpen

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 14.792.506
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer