One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Overzicht periode balans

Introductie

U kunt een balans opvragen via [Financieel, Verslagen, Balans/W & V]. Deze functie kunt u gebruiken om de totalen per grootboekrekening op te vragen. Het overzicht kan in verschillende vormen worden weergegeven. Dit document beschrijft het overzicht in de vorm van een periodebalans. De periodebalans laat de totalen zien per periode, en ook het begin- en eindsaldo. Het overzicht wordt voorafgegaan door een selectiescherm, waarin u kunt aangeven welke gegevens precies getoond moeten worden.

 

Overzicht

Een periodebalans kan er als volgt uit zien:

In het grijze gedeelte, links naast de rij nummers, staat er per categorie en per subcategorie (mits deze geselecteerd zijn bij Groepeer op 1' en 'Groepeer op 2') een accolade met een minteken eronder. Indien u klikt op dit minteken, vouwt u deze categorie in, zodat alleen de totalen zichtbaar blijven. De min is dan in een plus veranderd. Door op het plusteken te klikken, vouwt u de categorie weer uit.
Indien u geen categorieën heeft geselecteerd bij  'Groepeer op 1' en ' Groepeer op 2', dan staat er per subtotaalrekening een accolade, met een minteken eronder. Deze kan op dezelfde manier worden in- en uitgeklapt.

Links  staan de grootboekrekeningen, gesorteerd per categorie of per subtotaalrekening.
Rechts daarvan staan de beginsaldo's, aan het begin van het ingegeven datum traject of aan het begin van het boekjaar.
Rechts daarvan staan de saldo's (D=debet; C=credit) die binnen het datumtraject vallen, opgesplitst per periode.
De laatste kolom laat de totalen zien, dat wil zeggen het beginsaldo, plus het saldo van alle perioden.

De balans en de verlies-en-winstrekeningen worden op twee afzonderlijke tabbladen gepresenteerd (zie linkerbenedenhoek van het scherm). Het tabblad 'Criteria' toont de selectiecriteria waarmee u de balans heeft opgevraagd:

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.348.119
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer