One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Het installeren en configureren van Elasticsearch voor het zoeken in de feeds

Introductie

Dit document beschrijft de installatie en configuratie van Elasticsearch. Elasticsearch zorgt ervoor dat u kunt zoeken in de feeds. Het advies is dat deze stappen worden uitgevoerd door een consultant.

Voorwaarden

 • Java Virtual Machine (JVM) is geïnstalleerd. Versie 17 heeft de voorkeur.
 • Zoveel mogelijk geheugen, maar niet meer dan 64GB.

Installatie

Er zijn twee manieren om de installatie van Elasticsearch voor het zoeken in de feeds uit te voeren. De standaard installatie kunt u uitvoeren tijdens de installatie of update Exact Synergy Enterprise product update 260 of hoger. Wanneer u Elasticsearch op meerdere servers wilt installeren dient u deze handmatig te installeren en configureren.

· Standaard installatie van Elasticsearch

· Handmatige installatie en configuratie van Elasticsearch

Bestaande feeds indexeren

Nadat Elasticsearch is geïnstalleerd worden nieuwe feeds (berichten en reacties in de tijdlijn) automatisch geïndexeerd en kunt u deze zoeken via de Feeds optie in het zoekmenu (zie, Het activeren van het zoeken naar feeds in de tijdlijn). Om ervoor te zorgen dat ook de reeds aanwezige feeds gevonden kunnen worden dient u deze eenmalig te indexeren. Dit kunt u als volgt doen:  

 1. Ga naar de bin map van de Exact Synergy Enterprise installatie en start het bestand Exact.Search.Tool.exe.
 2. In het scherm dat wordt geopend, maakt u verbinding met de SQL Server waarop uw Exact Synergy Enterprise aanwezig is en de Exact Synergy Enterprise database.  
  De gegevens die u opgeeft worden (m.u.v. het wachtwoord) onthouden wanneer u de tool een volgende keer opstart.
 3. Zodra de verbinding is gemaakt wordt de Home tab getoond, waar u de statistieken en de status kunt bekijken.
  Met de Change knop heeft u de mogelijkheid om in te loggen met andere inloggegevens.
  Wanneer er in Exact Synergy Enterprise geen search url is ingevoerd, wordt een melding getoond en kunt u de search url opgeven.   
 4. De Elasticsearch tab biedt u de mogelijkheid om alle ondersteunde gegevens uit Exact Synergy Enterprise te indexeren in Elasticsearch.
 5. U vinkt hier alléén de optie Feeds aan en klikt op de knop Create.
  Opmerking: De andere opties en tabbladen in deze tool zijn niet van toepassing voor het zoeken in de feeds. Deze hoeft u niet te aan te passen of in te stellen. Voor meer informatie over deze en de andere instellingen in dit scherm, zie Exact Elastisearch tool.
  Het aanmaken van de geïndexeerde items kan enige tijd in beslag nemen. De voortgangsindicator toont de voortgang.
 6. Zodra het proces gereed is wordt en een vinkje getoond, en kunt u op de knop Thanks klikken.
 7. U keert vervolgens terug naar de Elasticsearch tab waar u het aantal geïndexeerde items kunt zien.
 8. U kunt de tool nu afsluiten.

Voor meer informatie, zie Exact Elastisearch tool.

Migreren van Elasticsearch versie 6.6.2 naar 7.17.0

 1. Installeer Elasticsearch versie 7.17.0.
 2. Ga naar de bin map van de Exact Synergy Enterprise installatie en start het bestand Exact.Search.Tool.exe.
 3. In het scherm dat wordt geopend, maakt u verbinding met de SQL Server waarop uw Exact Synergy Enterprise aanwezig is en de Exact Synergy Enterprise database.  
 4. Ga naar het tabblad Home en klik op Change. Vul hier de url in van de nieuwe Elasticsearch omgeving. Klik vervolgens op Change without save. Op deze manier zorgt u ervoor dat Elasticsearch versie 6.6.2 operationeel blijft terwijl u de gegevens voor versie 7.17.0 indexeert.
 5. Ga naar het tabblad Elasticsearch en vink hier alléén de optie Feeds aan en klikt op de knop Create.
  Opmerking: De andere opties en tabbladen in deze tool zijn niet van toepassing voor het zoeken in de feeds. Deze hoeft u niet te aan te passen of in te stellen. Voor meer informatie over deze en de andere instellingen in dit scherm, zie Exact Elastisearch tool.
 6. Wanneer het indexeren gereed is gaat u naar het tabblad Home en klikt op Change. Hier staat de url van de nieuwe Elasticsearch omgeving. Klik ditmaal op Change and save.
 7. Open Exact Synergy Enterprise en ga naar het menupad Modules > Systeem >Inrichting > Instellingen - Algemeen > Alle.
 8. Vul bij het veld Naam: Begint met de waarde 'ElasticsearchURL' in en klik op Tonen.
 9. Klik op de hyperlink, geef de url van de nieuwe Elasticsearch omgeving op en klik op Bewaren.
 10. Voor een IISreset uit.
 11. Verwijder de oude Elasticsearch omgeving.

Beveiliging

Exact Synergy Enterprise heeft een complex beveiligingsmodel dat ook wordt toegepast bij het zoeken met de optie Alle. In deze context is het belangrijk om toegang tot de Elasticsearch servers, die gebruikt worden door de zoekoptie Alle, zo veel mogelijk te beperken. De verbinding van Exact Synergy Enterprise naar Exact Synergy Enterprise maakt gebruik van de Elasticsearch REST API over poort 9200. Elasticsearch kan ook functioneren als een cluster (zie de sectie Noodherstel voor meer informatie), waarbij poort 9300 wordt gebruikt voor de communicatie tussen de Elasticsearch nodes.

Er zijn twee methodes om de toegang tot Elasticsearch te beperken:

 1. Plaats de Elasticsearch nodes in een apart VLAN en zorg ervoor dat alleen de Synergy applicatie verbinding kan maken met dat VLAN over poort 9200, bij voorkeur via een load balancer om ook hoge beschikbaarheid te behalen.
 2. Implementeer een set firewallregels via Windows firewall op de servers waar Elasticsearch draait. In dit geval dient al het verkeer te worden geblokkeerd, met uitzondering van verkeer afkomstig van de Synergy applicatie op poort 9200. Het zelfde dient te worden gedaan tussen de ELIS Server en Elasticsearch server.

Opmerking: poort 9300 dient open te staan voor de communicatie tussen de Elasticsearch nodes!

Verifieer dat de Elasticsearch server alléén toegankelijk is vanaf de Synergy server en van nergens anders. U kunt dit doen door de Elasticsearch server te benaderen via de Internet browser en te kijken of u een reactie terug krijgt. In een Internet browser gaat u naar http://<Elasticsearch>:9200 en wanneer de firewall nog open staat ziet u een resultaat dat er als volgt uit ziet:

{
"name" : "MYC1DSYN4137",
"cluster_name" : "elasticsearch",
"cluster_uuid" : "fdGmx0tkQpu3F_wTznaNew",
"version" : {
"number" : "7.17.0",
"build_flavor" : "default",
"build_type" : "zip",
"build_hash" : "bee86328705acaa9a6daede7140defd4d9ec56bd",
"build_date" : "2022-01-28T08:36:04.875279988Z",
"build_snapshot" : false,
"lucene_version" : "8.11.1",
"minimum_wire_compatibility_version" : "6.8.0",
"minimum_index_compatibility_version" : "6.0.0-beta1"
},
"tagline" : "You Know, for Search"
}

Wanneer deze melding wordt getoond is de Elasticsearch server nog steeds benaderbaar en dient u stappen uit te voeren om de toegang te beperken!

Noodherstel (Disaster recovery)

In het geval van een calamiteit kan het gebeuren dat de Elasticsearch database is beschadigd of dat een Elasticsearch node niet langer beschikbaar is. Voor noodherstel zijn er twee scenario's:

 1. gebruik 1 node voor Elasticsearch - Wanneer de Elasticsearch database is beschadigd, dient de database helemaal opnieuw te worden opgebouwd. Hierbij dient dezelfde procedure te worden gevolgd als bij een nieuwe installatie en configuratie.
 2. gebruik minstens 3 nodes voor Elasticsearch - Wanneer er 3 of meer nodes worden gebruikt kan Elasticsearch omgaan met noodherstel. Voor dit scenario is additionele configuratie vereist. Voor meer informatie, zie https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/modules-node.html#split-brain.

Opmerking: Het gebruik van Elasticsearch in een cluster met 2 nodes heeft geen toegevoegde waarde in het geval van een calamiteit. Dit scenario is vergelijkbaar met het gebruik van 1 node.
 

Meer informatie

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 28.132.771
 Assortment:  Date: 31-05-2022
 Release: 260  Attachment:
 Disclaimer