One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

De installatie en update van een werkstation met Exact Globe Next met uitgebreide functionaliteit

Introductie

Dit document beschrijft de werkwijze voor een werkstationinstallatie van Exact Globe Next met uitgebreide functionaliteit. Nadat u de installatie op de server(s) heeft uitgevoerd kunt u de werkstationinstallatie uitvoeren op de verschillende werkstations. Hiervoor is het van belang dat de directory "Exact Software\Central storage" op de server, vanuit het werkstation te benaderen is.

Wanneer u over een bestaande werkstationinstallatie van Exact Globe beschikt en een werkstationinstallatie van Exact Globe Next wilt uitvoeren dient u eerst de oude Exact Globe werkstationinstallatie te verwijderen. Dit kunt u doen via 'Programma's en onderdelen' in het configuratiescherm van MS Windows.

Daarnaast vindt u in dit document uitleg over het uitvoeren van een update van de werkstationinstallatie en informatie over het verwijderen van de werkstationinstallatie.

Uitleg

In dit document worden de volgende zaken met betrekking tot een werkstationinstallatie behandeld:

De werkstationinstallatie uitvoeren

Om de werkstationinstallatie uit te voeren dient u vanuit het werkstation de directory "Exact Software\Central storage\Setup" op de server te openen. Hier dubbelklikt u op het bestand 'WSSetup.exe' om de werkstationinstallatie te starten. Middels een wizard kunt u de werkstationinstallatie uitvoeren. In dit document worden de verschillende schermen van deze wizard beschreven.

Start - Welkom

In het welkom scherm vindt u informatie over de installatie. Met de knop 'Volgende' kunt u verder gaan.

Voorkeuren - Centrale opslag locatie

In dit scherm dient u te verwijzen naar de Central Storage map op de server. Standaard is deze directory reeds gevuld en hoeft u deze niet aan te passen. De installatie wizard haalt de benodigde installatie bestanden op. Wanneer u een onjuiste directory vult is de knop 'Volgende' niet actief. In dat geval dient u te controleren of de directory benaderbaar is vanuit het betreffende werkstation. Met de knop 'Volgende' gaat u verder.

Voorkeuren - Installatie configuratie

Hier kunt u aangeven of u op dit werkstation Exact Globe Next met uitgebreide functionaliteit (optie 'Exact Globe Next') of Exact Globe Next zonder de uitgebreide functionaliteit (optie 'Exact Globe') wilt installeren. Het is mogelijk om op een aantal werkstations Exact Globe Next met uitgebreide functionaliteit te installeren terwijl op andere werkstations Exact Globe Next zonder de uitgebreide functionaliteit installeert. Tevens dient u de installatie folder op te geven. Dit is de directory op het werkstation waar de Exact Globe (Next) programmatuur wordt geplaatst. Standaard betreft dit de directory "c:\Program Files\Exact Software\". Wanneer deze map niet aanwezig is wordt deze automatisch aangemaakt. De installatie maakt binnen deze directory een submap 'Globe' aan, waarin de bestanden van de werkstationinstallatie worden geplaatst. De keuze 'Exact Globe' of Exact Globe Next' heeft verder geen invloed op de volgende schermen van de wizard. Met de knop 'Volgende' gaat u verder met de installatie.

Voorkeuren - Controle van voorwaarden

Er wordt een controle uitgevoerd of er aan een aantal systeemeisen van Exact Globe Next wordt voldaan. In dit scherm wordt aangegeven of aan deze eisen wordt voldaan. Wanneer dit niet het geval is wordt dit in dit scherm aangegeven en dient u dit aan te passen alvorens u verder kunt gaan met de installatie. De geslaagde controles kunt u herkennen aan een groen vinkje. Wanneer alle controles geslaagd zijn wordt onderaan het scherm de melding "Uw systeem voldoet aan alle voorwaarden" getoond. Met de knop 'Volgende' kunt u dan verder gaan.

Installeren - Pakketten installeren

Nadat u op 'Volgende' heeft geklikt wordt de software geïnstalleerd. In de verschillende schermen die worden getoond kunt u de voortgang van de verschillende onderdelen volgen. Zodra de installatie gereed is wordt dit in het scherm aangegeven en kunt u middels de knop 'Volgende' verder gaan.

Klaar - Samenvatting

In dit scherm wordt een samenvatting van de geïnstalleerde onderdelen getoond. Bij een werkstationinstallatie betreft dit alleen het onderdeel 'Exact Globe'. Met de knop 'Klaar' sluit u de installatie wizard af. Op het bureaublad vindt u, afhankelijk van of u 'Exact Globe' of 'Exact Globe Next' heeft geselecteerd, een snelkoppeling met de naam 'Exact Globe' of 'Exact Globe Next' waarmee u de software kunt opstarten.

Na de werkstationinstallatie beschikt u over de volgende snelkoppelingen op uw bureaublad:

  • 'Exact Globe Next': Gebruik deze snelkoppeling om Exact Globe Next te starten.

Tevens beschikt u over de volgende onderdelen in het Windows Startmenu

  • [Alle programma's, Exact Globe Next]: Start Exact Globe Next.

Wanneer u over meerdere werkstations beschikt waarop u Exact Globe (Next) wilt installeren dient u de stappen uit dit document tevens uit te voeren op die werkstations.

 

Een update van de werkstationinstallatie uitvoeren

Nadat u een update heeft uitgevoerd van de netwerkinstallatie worden de werkstationinstallaties automatisch bijgewerkt wanneer deze worden opgestart.

Bij het opstarten van de werkstation installatie wordt de volgende melding getoond.

Wanneer u op 'Bijwerken' klikt wordt het volgende scherm getoond.

Start - Welkom

In dit scherm klikt u op 'Volgende' om verder te gaan.

U selecteert in dit scherm de optie 'Updaten' en klikt op 'Volgende'.

Voorkeuren - Bevestiging

Klik vervolgens op 'Download' om de update bestanden van de server naar het werkstation te downloaden.

Installeren - Exact Globe Next update

De update wordt nu gedownload en geïnstalleerd. In het scherm kunt u de voortgang volgen.

Klaar - Samenvatting

Zodra de update gereed is wordt dit in het scherm aangegeven. Met de knop 'Klaar' kunt u de wizard afsluiten.

 

De werkstationinstallatie verwijderen

Wanneer u een werkstationinstallatie wilt verwijderen kunt u dit uitvoeren via 'Programma's en onderdelen' in het configuratiescherm van Windows, of kunt u (vanaf het werkstation) het bestand 'WSSetup.exe' in de directory "Exact Software\Central storage\Setup" van de server starten.

Wanneer u dubbelklikt u op het bestand 'WSSetup.exe' kunt u middels een wizard de werkstationinstallatie verwijderen. Het verwijderen van de werkstationinstallatie heeft geen invloed op de installatie op de server of de aanwezige administraties. Alleen de Exact Globe Next programmatuur van het werkstation wordt verwijderd.

Start - Welkom

In het welkom scherm klikt u op 'Volgende' om verder te gaan.

Start - Acties

Vervolgens geeft u aan dat u de werkstationinstallatie wilt verwijderen door de optie 'Verwijder' te selecteren en op de knop 'Volgende' te klikken.

Voorkeuren - Bevestiging

In het volgende scherm wordt een samenvatting getoond van de onderdelen die u wilt verwijderen. Bij het verwijderen van een werkstationinstallatie betreft dit alleen het onderdeel Exact Globe. Een kruis ervoor geef aan dat dit onderdeel verwijderd zal worden. Klik op de knop 'Verwijder' om het verwijderen te bevestigen.

Verwijderen - Exact Globe Next de-installeren

Nadat u op 'Verwijder' heeft geklikt wordt de software geïnstalleerd. In de verschillende schermen die worden getoond kunt u de voortgang van de verschillende onderdelen volgen. Zodra de installatie gereed is wordt dit in het scherm aangegeven en kunt u middels de knop 'Volgende' verder gaan.

Klaar - Samenvatting

Zodra het verwijderen gereed is wordt een samenvatting van de verwijderde onderdelen op het scherm getoond. Klik op 'Klaar' om de wizard af te sluiten.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 22.723.317
 Assortment:  Date: 23-01-2013
 Release:  Attachment:
 Disclaimer