One moment please...
 
 
Exact Compact+   
 

Verzenden via Digipoort

Menupad

[Systeem, Algemeen, Verzenden via Digipoort]

Introductie

In Exact Compact kunt u aangiften zoals de btw-aangifte en loonaangifte elektronisch versturen naar de Belastingdienst. In Exact Compact beschikt u hiervoor over het menupad [Systeem, Algemeen, Verzenden via Digipoort] waarbij gebruikt wordt gemaakt van Digipoort voor de communicatie met de server van de belastingdienst. Met de invoering van SBR (Standard Business Reporting) is de Belastingdienst stapsgewijs over gegaan op een nieuw, overheidsbreed kanaal: Digipoort. SBR is de standaard voor het samenstellen van financiële rapportages en voor het aanleveren van verplichte rapportages aan overheden. Met SBR worden gegevens in de financiële administratie uniform vastgelegd, zodat u ze eenvoudig kunt gebruiken voor rapportages aan overheidsinstellingen en banken.

Vanaf 1 januari 2014 bent u verplicht de btw-aangifte via Digipoort bij de belastingdienst aan te leveren. De loonaangifte dient ook vanaf 1 januari 2017 middels Digipoort ingezonden te worden. Vanaf product update 411 is het reeds mogelijk om de loonaangifte via Digipoort te verzenden. Voor meer informatie hierover, zie Wat moet ik doen i.v.m. de loonaangifte via Digipoort?

Wanneer u een aangifte wilt aanpassen kunt u dit doen door de aangifte eerst te verwijderen via [Compact, Grootboek, BTW-aangifte]. Vervolgens kunt u de wijzigingen doorvoeren en de aangifte opnieuw aanmaken. Verwijderen van de btw-aangifte is niet mogelijk indien de aangifte de status goedgekeurd heeft.
Wanneer u een loonaangifte wilt aanpassen, dient u deze eerst te verwijderen via [Salaris, Aangifte, Loonaangifte]. Via de knop 'Historie' kunt u de verwerkte loonaangifte verwijderen. Verwijder daarna de loonaangifte in scherm [Salaris, Aangifte, Loonaangifte]. Vervolgens kunt u de wijzigingen doorvoeren en de aangifte opnieuw aanmaken en verwerken.

Let op: Het scherm dat in dit document wordt beschreven heeft betrekking de btw-aangifte vanaf 2014.. Vanaf product update 411 kunt u de loonaangifte verzenden via dit scherm.

In dit scherm beschikt u over de volgende tabbladen:

  • Aangiften
  • Berichten
  • Certificaat

Velden en Kolommen

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 25.314.290
 Assortment:  Date: 07-01-2020
 Release: 407  Attachment:
 Disclaimer