One moment please...
 
Exact Globe   
 

Kas-, bank- en giroboekingen invoeren

Introductie

Met Exact Globe Next kunt u boekingen invoeren en wijzigen via [Financieel, Invoer, (betreffende) Dagboek]. Bank- en giroboekingen worden gewoonlijk gebaseerd op dagafschriften. Het is raadzaam om per bankrekening met een apart dagboek en een aparte tegenrekening te werken. Kasboekingen worden gewoonlijk gebaseerd op kastelstroken of kasstaten. 

Er zijn twee soorten boekingen voor kas, bank en giro, afhankelijk van het soort betaling:

  • Betalingen waarbij geen openstaande posten betrokken zijn.
  • Betalingen om een openstaande post af te boeken.


Als u een openstaande post aanmaakt, moet u altijd een verzamelrekening voor de subadministratie van de debiteur of de crediteur kiezen (bijvoorbeeld grootboekrekening 1300 voor debiteuren of 1100 voor crediteuren). Vervolgens kunt u openstaande posten op twee manieren behandelen, afhankelijk van de situatie:

  • U boekt een bestaande openstaande post volledig af.
  • Er is een factuur betaald, maar de openstaande post is nog niet ingevoerd. In dit geval kunt u de openstaande post onmiddellijk in het kas-, bank- of giroboek aanmaken. Er is sprake van een vooruitbetaling, dat wil zeggen een betaling van een openstaande post die in de toekomst zal worden ingevoerd. In dit geval kunt u de openstaande post op een later tijdstip afboeken (matchen of afstemmen) via een verrekenmemoriaal.

In het kas-, bank- of giroboek dienen het 'bedrag in' en het 'bedrag uit' altijd bruto geboekt te worden (inclusief btw) voor alle boekingen waarbij btw van belang is. Op basis van het bruto bedrag wordt de btw-grondslag en het btw-bedrag berekend. In onderstaande tabel ziet u een voorbeeld van hoe de verschillende velden in een bank/kasboeking worden gevuld op basis van het ingevoerde bedrag (121,00) en de btw-code. In de eerste regel wordt een btw-code van 21% inclusief gebruikt. In de tweede regel wordt een btw-code van 21% exclusief gebruikt.

Bedrag uit / Bedrag in Bedrag (EUR) BTW Bedrag incl. BTW BTW-grondslag BTW-bedrag
121,00 121,00 4 (21% incl.) 121,00 100,00 21,00
121,00 146,41 2 (21% excl.) 146,41 121,00 25,41
 

Velden

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 30.047.503
 Assortment:  Date: 01-04-2021
 Release:  Attachment:
 Disclaimer