One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Exporteren van contracten

Introductie

Bij het zoeken naar contracten kunt u middels te knop Exporteren contracten exporteren naar Microsoft Excel. U kunt zoeken naar contracten via Klanten à Overzichten à Contracten à Zoeken. Voor meer informatie over zoeken naar contracten kunt u het document Zoeken naar contracten raadplegen.

Rollen & rechten

Om contracten te exporteren voor klanten en dealers is het functierecht 491 – Allows to export contracts for customers/resellers benodigd. Gebruikers met de rol F&A staff of Marking manager hebben dit functierecht.

  • Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Systeem à Inrichting à Beveiliging à Functierechten.
  • Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Systeem à Inrichting à Beveiliging à Rollen.

Hoe exporteer ik contracten?

  1. Ga naar Klanten à Overzichten à Contracten à Zoeken
  2. Definieer de gewenste criteria en klik op de knop Tonen.
  3. Klik vervolgens op de knop Exporteren.
  4. Selecteer wat geëxporteerd moet worden en klik op de knop Exporteren.

Opmerking: De contracten worden niet direct geëxporteerd maar via een background job. Voor meer informatie omtrent background jobs kunt u het document Background Jobs for Exact Synergy Enterprise raadplegen.

Knoppen

Exporteren

Klik hier om de contracten te exporteren.

Sluiten

Klik hier om het scherm te sluiten.

Beschrijving van de velden

Exporteren: Gegevens

Niveau: Details

Selecteer één van de volgende opties:

  • Contract: Details – Selecteer deze optie om details van de geselecteerde contracten te exporteren zoals het contractnummer, begindatum en artikelcode.
  • Totaal / Klant – Selecteer deze optie om het totale aantal klanten met contracten te exporteren.
  • Totaal / Contract / Klant – Selecteer deze optie om het totale aantal contracten voor elke klant te exporteren. 

Sectie Contracten

Deze sectie is alleen beschikbaar als Contract: Details is geselecteerd bij Niveau: Details bij de sectie Exporteren: Gegevens.

Nummer

Het nummer van de contracten zal worden geëxporteerd. Standaard is deze optie aangevinkt en niet te wijzigen.

Begindatum

De begindatum van de contracten zal worden geëxporteerd. Standaard is deze optie aangevinkt en niet te wijzigen.

Datum: Prolongatie

De prolongatiedatum van de contracten zal worden geëxporteerd. Standaard is deze optie aangevinkt en niet te wijzigen.

Einddatum

De einddatum van de contracten zal worden geëxporteerd. Standaard is deze optie aangevinkt en niet te wijzigen.

Inkoop: Valuta

Vink deze optie aan om de valuta van de contracten te exporteren.

Inkoopprijs

Vink deze optie aan om de inkoopprijs van de contracten te exporteren.

Inkoopprijs (Lokaal)

Vink deze optie aan om de inkoopprijs van de contracten te exporteren in de lokale valuta.

Aantal

Vink deze optie aan om het totale aantal artikelen in de contracten te exporteren.

Sectie Artikelen

Deze sectie is alleen beschikbaar als Contract: Details is geselecteerd bij Niveau: Details bij de sectie Exporteren: Gegevens.

Artikelcode

De artikelcode van de artikelen in de contracten zal worden geëxporteerd. Standaard is deze optie aangevinkt en niet te wijzigen.

Artikel: Omschrijving

De omschrijving van de artikelen in de contracten zal worden geëxporteerd. Standaard is deze optie aangevinkt en niet te wijzigen.

Variant prijs

De variant prijs van de artikelen in de contracten zal worden geëxporteerd. Standaard is deze optie aangevinkt en niet te wijzigen.

Variant omschrijving

De variant omschrijving van de artikelen in de contracten zal worden geëxporteerd. Standaard is deze optie aangevinkt en niet te wijzigen.

Assortiment: Artikel

Deze sectie is alleen beschikbaar als Contract: Details is geselecteerd bij Niveau: Details bij de sectie Exporteren: Gegevens.

Assortiment: Code

Vink deze optie aan om de code van de assortimenten van de artikelen in de contracten te exporteren.

Assortiment: Omschrijving

Vink deze optie aan om de omschrijving van de assortimenten van de artikelen in de contracten te exporteren.

Sectie Relaties

Deze sectie is alleen beschikbaar als Contract: Details is geselecteerd bij Niveau: Details bij de sectie Exporteren: Gegevens.

Relatie: Naam

De naam van de relaties in de contracten zal worden geëxporteerd. Standaard is deze optie aangevinkt en niet te wijzigen.

Relatiecode

Vink deze optie aan om de code van de relatie in de contracten te exporteren.

Plaats

Vink deze optie aan om de plaats van de relaties in de contracten te exporteren.

Land

Vink deze optie aan om het land van de relaties in de contracten te exporteren.

Staat

Vink deze optie aan om de staat van de relaties in de contracten te exporteren.

Classificatie

Vink deze optie aan om de classificatie van de relaties in de contracten te exporteren.

Sectie Exporteren: Document

Onderwerp

Typ een naam voor het document dat wordt geëxporteerd.

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 23.272.391
 Assortment:  Date: 14-01-2016
 Release:  Attachment:
 Disclaimer