One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Verzuim - Uursoorten

Afhankelijk van de licentiesamenstelling kunnen uurartikelen aangemaakt en onderhouden worden via [HR, Planning, Uren], [Salaris, Componenten, Uren] of [Projecten, Artikelen, Uren]. Op deze plaats worden alle eigenschappen vastgelegd van de uren waarvan gebruik wordt gemaakt in de projectadministratie, verzuimadministratie of MRP-planning. Met behulp van een artikelcodering kan aan elke uursoort ofwel activiteit een uniek nummer toegekend worden. Via deze weg is het mogelijk om per uursoort informatie over kosten en opbrengsten vast te leggen en op te vragen.
 
De verzuimmodule werkt net als de module salaris met memoriaalboekingen op uursoorten. Voor iedere medewerker wordt bij indiensttreding of aan het begin van het jaar een memoriaalboeking aangemaakt voor iedere dag dat wordt gewerkt. Dit wordt ingevoerd op de standaard uursoort. Vanuit een standaard inrichting is dit het uurartikel met de code STANDAARDUUR.

Ook verzuim wordt op dezelfde manier opgeslagen in de administratie: door middel van een memoriaalboeking op het uurartikel welke bij de verzuimsoort hoort. De eerste stap in het maken van een nieuwe verzuimsoort is dus het aanleggen van een nieuw uurartikel. Dit kan via menupad [Salaris, Componenten, Uren]. Afhankelijk van de licentiesamenstelling kan het scherm voor het onderhoud van het uurartikel afwijken.

Bij het veld urencode dient een code gevuld te worden welke uniek moet zijn en alleen hoofdletters en/of cijfers bevat. Als omschrijving kan een meer gedetailleerde beschrijving van de uursoort worden gegeven. Bij het aanmaken van een uursoort is het voornamelijk van belang dat de verkoopeenheid op ‘uur’ ('hour' op z'n Engels) wordt ingesteld en een juiste datum wordt ingevuld vanaf wanneer de uursoort actief dient te zijn.

Afhankelijk van de licentie van de klant kunnen er onder de knop ‘geavanceerd’ of onder het tabblad ‘financieel’ grootboekrekeningen gevuld worden. Hier dienen 3 verschillende grootboekrekeningen gekoppeld te worden, anders wordt de reservering of de opname van verlof niet in het memoriaal dagboek opgeslagen. Boekingen met zowel debet als credit dezelfde grootboekrekening worden niet opgeslagen.

Er kan ook een kostprijs worden ingevuld, maar dat is niet gebruikelijk voor de module Salaris. De kostprijs van een verzuimuur is immers afhankelijk van het salaris van de werknemer, en niet voor alle medewerkers hetzelfde. De kostprijs wordt vaak gebruikt als de uursoort wordt ingezet voor consultancy uren of machine uren. Meer informatie hierover staat in een van de onderstaande documenten: 'Nieuwe instelling voor berekening van kostprijs van toegestaan verlof en opgenomen verlof'. 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 21.231.365
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer