One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Toegestaan verlof aanmaken en onderhouden

Introductie

Via deze functie [Systeem, HR & Beveiliging, Verlofrecht] knop 'Open' kunt u het aantal toegestane verlof per verzuimsoort definiëren of wijzigen. Dit kan het standaard toegestaan verlof zijn voor uw medewerkers, maar ook per medewerker afzonderlijk. De hoeveelheid toegestaan verlof per verzuimsoort kan vervolgens worden gegenereerd voor de medewerkers via [HR, Verslagen, Saldilijst verzuim], knop Genereren

Uitleg van de velden

Type afwezigheid
Hier ziet u het door u geselecteerde verzuimsoort staan.

Activiteit
Dit is de activiteit / uursoort welke aan het betreffende verzuimsoort is gekoppeld.

 

Het is mogelijk om voor alle medewerkers het verlofrecht in te geven op tabblad 'Bedrijf' of om een afwijkend verlofrecht in te geven per medewerker op tabblad 'Medewerker'. Als er geen verlofrecht is ingericht voor een medewerker op tabblad 'Medewerker' zal het aantal van tabblad 'Bedrijf' gebruikt worden.

Afhankelijk van de inrichting van de verzuimsoort zullen de velden dagen, uren en jaren getoond worden. Zo wordt bij een inrichting met als basis 'Dienstjaar', ophoogfactor 'Kalenderjaar' en de optie 'Duur in dagen' aangevinkt, de velden 'Jaren' en 'Dagen' getoond. Via de knop 'Genereren' kan het verlofrecht gegenereerd worden. Deze knop is zichtbaar als een verlofrecht geopend wordt.

De aanwezige velden op de tabbladen zijn afhankelijk van de 'Basis' die u heeft geselecteerd bij de verzuimsoort.

Basis = Vast
Wanneer de basis 'Vast' betreft zien de tabbladen er als volgt uit:

Tabblad Bedrijf

Vervaldatum toepassen
Met deze optie kunt u aangeven dat u een vervaldatum voor het verlofrecht wilt toepassen. Wanneer u deze optie aanvinkt wordt het veld 'Uren' inactief en de waarde van dit veld wordt gekopieerd naar het veld 'Uren' in de sectie 'Bovenwettelijk verlofrecht'.

Uren / Dagen
Dit veld is alleen beschikbaar wanneer de optie 'Vervaldatum toepassen' is uitgevinkt. Hier dient u het aantal dagen of uren in te geven die die als maximum geldt voor uw medewerkers (voor de geselecteerde verzuimsoort). Het ingevoerde toegestane verlof is altijd op jaarbasis, ook als de inrichting van de verzuimsoort op maandelijks staat. Afhankelijk van de instelling in het onderhoud van de verzuimsoort, moet hier een aantal uren of een aantal dagen ingevoerd worden. Als in het onderhoud van de verzuimsoort is aangegeven dat de verzuimsoort per dag wordt berekend, moeten hier ook een aantal dagen worden ingevoerd. Als staat aangegeven dat de verzuim soort per uur wordt berekend, dan moet deze ook per uur worden ingevoerd. Wanneer de optie 'Vervaldatum toepassen' is aangevinkt dient u het aantal uren/dagen op te geven in de secties 'Wettelijk verlofrecht' en 'Bovenwettelijk verlofrecht'

Ingangsperiode / Jaar
Dit veld is alleen zichtbaar wanneer u de optie 'Vervaldatum toepassen' heeft aangevinkt. Dit veld toont standaard het huidige jaar en periode gebaseerd op de periode-datumtabel en wordt gebruikt voor Het werken met een vervaldatum voor het verlofrecht.

Wettelijk verlofrecht
De velden in deze sectie zijn alleen zichtbaar wanneer u de optie 'Vervaldatum toepassen' heeft aangevinkt. U kunt hier de vervalperiode van het wettelijk verlofrecht opgeven. Standaard betreft dit 6 maanden.

Bovenwettelijk verlofrecht
De velden in deze sectie zijn alleen zichtbaar wanneer u de optie 'Vervaldatum toepassen' heeft aangevinkt. U kunt hier de vervalperiode van het wettelijk verlofrecht opgeven. Standaard betreft dit 5 jaar.

Voor meer informatie kunt u het document Het werken met een vervaldatum voor het verlofrecht raadplegen.

Tabblad Medewerker
Op het tabblad Medewerker kunnen per medewerker uitzonderingen ingevoerd worden.

U beschikt hier over dezelfde velden als op het tabblad 'Bedrijf'. Voor een uitleg van deze velden kunt u de beschrijving van deze velden op het tabblad 'Bedrijf' raadplegen.

Basis = Dienstjaar en Leeftijd
Wanneer de basis 'Dienstjaar' of 'Leeftijd' betreft ziet het scherm er anders uit. Op het tabblad 'Bedrijf' is alleen de eerste regel actief. Op de volgende regels worden de gegevens van velden die niet wijzigbaar overgenomen van de eerste regel. Wanneer u de optie 'Vervaldatum' aanvinkt zijn de kolommen 'Wettelijk' en 'Bovenwettelijk' wel voor alle regels actief.

Hoewel het scherm er in deze situatie anders uitziet zijn wel vergelijkbare velden/kolommen aanwezig. Voor uitleg over deze kolommen kunt u de uitleg voor het tabblad 'Bedrijf' met basis = Vast raadplegen.

 

Het ingevoerde toegestane verlof is altijd op jaarbasis, ook als de inrichting van de verzuimsoort op maandelijks staat. Afhankelijk van de instelling in het onderhoud van de verzuimsoort, moet hier een aantal uren of een aantal dagen ingevoerd worden. Als in het onderhoud van de verzuimsoort is aangegeven dat de verzuimsoort per dag wordt berekend, moeten hier ook een aantal dagen worden ingevoerd. Als staat aangegeven dat de verzuim soort per uur wordt berekend, dan moet deze ook per uur worden ingevoerd.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.172.925
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer