One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Assortimenten aanmaken en onderhouden

Introductie

U kunt artikelen groeperen door middel van assortimenten. De groepering vindt hier plaats op basis van overeenkomsten en/of identieke eigenschappen. Zo kan er bijvoorbeeld een onderverdeling plaatsvinden naar soort klanten, hard- of software, enzovoort. Assortimenten kunt u onder andere aanmaken en onderhouden via [Factuur, Artikelen, Assortimenten], [Order, Artikelen, Assortimenten], [Voorraad, Artikelen, Assortimenten] of [Systeem, Algemeen, Instellingen, Artikeldata-instellingen].

Doordat grootboekrekeningen geen rol spelen bij de indeling in assortimenten, heeft deze onderverdeling geen invloed op financieel-administratieve rapportages. Voor dat soort rapportages gebruikt u artikelgroepen. U gebruikt assortimenten om (bijvoorbeeld voor verkoopstrategieën) artikelen te groeperen, waarbij deze artikelen aan de hand van diverse criteria tot op tien niveaus (assortimenten) geselecteerd en onderverdeeld kunnen worden. Binnen de logistieke pakketten komen deze assortimenten telkens terug als selectiecriteria (in overzichten, maar ook in de prijsconfigurator). De aangemaakte assortimenten kunt u via het onderhoud artikelen koppelen aan artikelen (tabblad 'Basis').

Assortimenten zorgen voor het gericht zoeken naar artikelen en het gericht aanpassen van een groep artikelen.

Assortimenten geven inzicht in het product aanbod van een onderneming. Naast het initiële product dat de klant wenst wordt ook inzicht gegeven in aanverwante producten om de kans op additionele verkopen te vergroten. Daarnaast kunnen medewerkers efficiënter zoeken. Een voorbeeld: Een klant belt met de volgende vraag: 'Ik wil graag marmer-tegels om een terras aan te leggen, wat kunt u daarvoor leveren?'. Door een assortiment per materiaalsoort vast te leggen is onderscheidt te maken in hout, graniet, beton, marmer. Kies voor marmer en u heeft het complete assortiment voorhanden.

Door het aanleggen van een extra niveau, waarin bijvoorbeeld de toepassing (interieur vloer, interieur wand, exterieur vloer, exterieur wand) of het merk wordt vastgelegd, wordt de medewerker of de klant (in geval van een online catalogus) rechtstreeks naar het juiste artikel toe begeleid.

Door artikelen in assortimenten onder te brengen worden doublures zichtbaar en wordt inzicht verkregen in welk assortiment de meeste omzet oplevert. Door assortimenten uit te breiden danwel af te bouwen kan ook de voorraad worden geoptimaliseerd. 
 

Uitleg van de velden

Wanneer u het onderhoudsscherm voor assortimenten opent, ziet u het volgende scherm.Assortiment 1-10
Hier kunt u de naam per assortiment opgeven. Deze naam kunt u wijzigen door de cursor op de naamregel te plaatsen. Op deze manier kunt u een assortimentenstructuur aanleggen tot op tien niveaus

Via de knop    kunt u het assortiment bewerken. Als u op deze knop klikt, wordt een lijst met de inhoud van het assortiment weergegeven. Met het groene vinkje kunt u herkennen dat u voor dat niveau verschillende categorieën heeft gedefinieerd.Met de drie icoontjes aan de linkerkant kunt u binnen het assortiment verschillende categorieën aanmaken:

Toevoegen / Bewerken
Met deze icoontjes wordt het volgende scherm geopend, waarin u een bestaande categorie of een nieuwe categorie kunt aanmaken:Code
Hier kunt u een code opgeven. Deze code is maximaal 30 tekens lang en bevat cijfers of letters en geen spaties.

Omschrijving
Hier kunt u een makkelijk te herkennen omschrijving invoeren.

Bewaren
Met deze knop bewaart u de nieuwe categorie binnen dit assortiment.

Nieuw
Met deze knop kunt u direct een nieuwe categorie aanmaken.

Sluiten
Met deze knop keert u terug in het scherm van het assortiment.

Verwijderen
U kunt met de knop 'Verwijderen' een geselecteerde categorie binnen het assortiment verwijderen. Dit kan niet wanneer er aan deze categorie artikelmutaties gekoppeld zijn.


Onderin het scherm van het gekozen assortiment vindt u de volgende knoppen:Bewaren
Met deze knop bewaart u uw assortimentenstructuur.

Sluiten
Met deze knop keert u terug in het menu.

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.335.339
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer