One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Middelen - Informatie over de module

In de module Middelen kunt u een aantal basisbestanden inrichten, die onder andere gebruikt worden bij het calculeren, vastleggen van kosten en factureren. De gegevens uit het middelenbestand worden gekopieerd naar de betreffende module.

Middelen zijn onderverdeeld in de volgende categorieen:

  • Materiaal.
  • Materieel.
  • Onderaannemers.
  • Overige.
  • Normen.
  • Eenheidsprijzen.
  • Functies/Uurlonen.

De middelen zijn administratieonafhankelijk. De normen en standaard functie/uurlonen zijn ook administratieonafhankelijk, maar kunnen per debiteur, per project en/of calculatie administratieafhankelijk gemaakt worden.

Lijstscherm middelen (hoofdgroep materiaal) :

Via 'Middelen' op de menubalk kunt u een overzicht van materiaal, materieel, onderaannemers, overige, normen of functie/Uurlonen selecteren.

Materiaal, materieel, onderaannemers en overig:

Prijzen worden vastgelegd per regel, meeteenheid en ingangsdatum. Per regel kunnen meerdere prijzen worden opgegeven met verschillende ingangsdata. Prijswijzigingen kunnen ingevoerd worden met een ingangsdatum, zodat dat deze niet direct gevolgen hebben voor het calculeren, vastleggen van kosten en/of factureren.

Classificatiebeheer

Keuze uit Artikelgroepen en -Klassen. Deze worden gevuld via de import 2ba.

Normen:

In de normentabel kunt u activiteiten vastleggen met de bijbehorende arbeidsnorm. Aan een activiteit kan een standaard functie gekoppeld worden. Dit maakt het mogelijk om een prijs per activiteit te berekenen met behulp van het uurloon, dat geldt voor de gekoppelde functie (norm x functie-uurloon = prijs van de activiteit per eenheid).

Normensets

Leveranciers

Hier kunnen relaties worden aangewezen als leverancier, kortingen ingevoerd worden en instellingen voor uitwisselen van transactieberichten vastgelegd worden. Zie voor meer informatie document 30.672.122

 

Eenheidsprijzen:

In deze tabel kunt u eenheidsprijzen vastleggen met bijbehorende prijzen.

 LET OP: Eenheidsprijzen worden wel per administratie vastgelegd.

Selecteer bibliotheek:

In deze tabel kunt u bibliotheken vastleggen ten behoeve van eenheidsprijzen. Een eenheidsprijs wordt altijd aangemaakt in een bepaalde bibliotheek, en er dient dus minimaal één bibliotheek te zijn aangemaakt.

Eenheden bijwerken:

Deze functie wordt gebruikt om alle eenheidsprijzen in een bibliotheek opnieuw te berekenen.

Meer- Minderwerk

Selecteer bibliotheek:

In deze tabel kunt u bibliotheken vastleggen ten behoeve van eenheidsprijzen. Een eenheidsprijs wordt altijd aangemaakt in een bepaalde bibliotheek, en er dient dus minimaal één bibliotheek te zijn aangemaakt.

Functies/Uurlonen:

In deze tabel kunt u functies vastleggen met een bijbehorend intern en extern uurloon. Ook bij de functies kunt u meerdere uurlonen invullen met een bijbehorende ingangsdatum. De uurlonen zijn administratie-afhankelijk en worden in de huidige administratie vastgelegd.

Gerelateerde onderwerpen

 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 20.223.621
 Assortment:  Date: 23-04-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer