One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Installatie SQL Server voor Exact-software - Nieuwe installatie / nieuwe instance

Dit stappenplan beschrijft de installatie van SQL Server Standard edition. De installatie procedure van Enterprise edition is grotendeels gelijk, enkele schermen kunnen iets afwijken bij de verschillende edities. De stappen in dit document zijn van toepassing op SQL Server 2017, 2019 en 2022.

Controleer voordat u SQL Server installeert of u voldoet aan de minimale vereisten voor uw Exact-software. Zie voor meer informatie:

In de stappen wordt uitgegaan van een installatie op een systeem waar nog geen MS SQL Server is geïnstalleerd is of op een systeem waar u MS SQL Server als een nieuwe Instance wilt installeren.

 • Bij een nieuwe installatie is er nog niets van MS SQL Server op uw systeem aanwezig. Na het doorlopen van dit stappenplan beschikt u over één MS SQL Server.
 • Bij de installatie van een nieuwe Instance, installeert u MS SQL Server naast uw oude MS SQL server versie. Na de installatie heeft u de beschikking over meerdere SQL Servers, de SQL Server(s) die reeds aanwezig waren op uw systeem en de MS SQL Server die u zojuist heeft geïnstalleerd.

De werkwijze voor het installeren van een nieuwe Instance is nagenoeg gelijk aan de werkwijze voor het installeren van MS SQL Server op een systeem waar nog geen andere versie van MS SQL Server geïnstalleerd is. In dit stappenplan wordt deze werkwijze beschreven. Waar van toepassing worden de verschillen tussen de twee situaties toegelicht.

Alles uitklappen | Alles inklappen | Afdrukken

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Stap 1 - Backup(s) maken

Voordat u verder gaat met de installatie is het belangrijk dat u back-ups maakt van de aanwezige administraties en databases. Wanneer u nog geen Exact Compact+, Exact Globe+, of Exact Synergy (Enterprise) heeft geïnstalleerd beschikt u nog niet over Exact-administraties of databases. In dit geval kunt u deze stap overslaan en verder gaan met de volgende stap.

De procedure voor het maken van een back-up is afhankelijk van uw situatie en het product waarmee u werkt. Let erop dat u van alle administraties een back-up maakt en u deze op een veilige locatie bewaart.


Exact Compact+


Exact Globe+


Exact Synergy Enterprise


  

Stap 2 - Het installeren van SQL Server

De volgende stap is het installeren van SQL Server. Wanneer u standalone werkt dient u dit op uit te voeren op het werkstation waarop u met Exact Compact+ of Exact Globe+ wilt werken. In de andere gevallen (netwerkinstallatie of multi-werkplek installatie) voert u deze installatie uit op de server.

Wanneer u standalone werkt heeft u één computer waarop u met Exact Compact+ of Exact Globe+ werkt. Op deze computer zijn het Exact product en de SQL Server geïnstalleerd. Het is mogelijk dat deze computer onderdeel uitmaakt van een netwerk, maar wanneer u slechts op deze ene computer met Exact werkt en alle voor Exact benodigde software staat op deze computer geïnstalleerd dan wordt dit gezien als een standalone installatie.

In de onderstaande voorbeelden wordt uitgegaan van een installatie op een systeem waar nog geen MS SQL Server is geïnstalleerd is of op een systeem waar u MS SQL Server als een nieuwe Instance wilt installeren.

 • Bij een nieuwe installatie is er nog niets van MS SQL Server op uw systeem aanwezig. Na het doorlopen van dit stappenplan beschikt u over één MS SQL Server.
 • Bij de installatie van een nieuwe Instance, installeert u MS SQL Server naast uw oude MS SQL server installatie. Na de installatie heeft u de beschikking over meerdere SQL Servers, de SQL Server(s) die reeds aanwezig waren op uw systeem en de MS SQL Server die u zojuist heeft geïnstalleerd.

Dit document beschrijft de installatie van MS SQL Server. In het onderstaand voorbeeld wordt uitgegaan van een installatie op een systeem waar nog geen andere versie of editie van Microsoft SQL Server is geïnstalleerd is. De installatie procedure van SQL Server Standard/Enterprise is grotendeels gelijk, enkele schermen kunnen iets afwijken bij de verschillende edities.

Controleer de systeemvereisten voor de specifieke SQL-servereditie voordat u de SQL-server installeert. Zie voor SQL-server 2022 https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/install/hardware-and-software-requirements-for-installing-sql-server-2022?view=sql-server-ver16

Wanneer aan deze systeemvereisten wordt voldaan, kunt u beginnen met de installatie van MS SQL Server. Alle stappen die nodig zijn om MS SQL Server te installeren zullen worden doorlopen.

 • Log in als administrator op de server (of PC in het geval van een standalone installatie) waarop u MS SQL Server wilt installeren.
 • Wanneer u de installatie DVD van MS SQL server in de DVD speler van uw PC/server stopt start deze automatisch op. Wanneer dat niet het geval is dubbelklikt u op het bestand Setup.exe op de DVD.
 • Het SQL Server Installation Center wordt getoond. Vanuit dit scherm kunt u verschillende installatie taken bekijken en uitvoeren. In dit scherm klikt u aan de linkerzijde op Installation. Vervolgens wordt het volgende scherm getoond. Hier klikt u rechts boven op New SQL Server Stand-alone installation or add features to an existing installation.


 • Product Key

  In dit scherm kan de product key worden opgegeven. Indien de product key nog niet is ingevuld vult u deze in en kunt u middels de knop Next verder gaan.
   
 • License Terms

  In dit scherm worden de gebruiksvoorwaarden getoond. Om verder te kunnen gaan met de installatie dient u eerst de voorwaarden te lezen en hiermee akkoord te gaan. Wanneer u akkoord gaat met de voorwaarden kunt u dat aangeven door de optie I accept the license terms aan te vinken en vervolgens kunt u middels de knop Next verder gaan naar het volgende scherm.
   
 • Global Rules

  Vervolgens wordt een controle uitgevoerd om te bekijken of er zaken zijn die een succesvolle installatie van de 'SQL Server Setup support files' in de weg kunnen staan. De 'SQL Server Setup support files' zijn noodzakelijk voor de installatie van MS SQL Server en worden automatisch geïnstalleerd via de installatie wizard. Met de knop Show details >> kunt u de details van deze controle bekijken. Wanneer de controles geslaagd zijn wordt dat in het scherm aangegeven. Wanneer dit niet het geval is wordt dit middels een rood icoon aangeven en kunt u op de link in de kolom Status klikken voor meer informatie over de betreffende controle en wat er mis is. U kunt dit vervolgens oplossen en daarna kunt u middels de knop Re-run de controles opnieuw uitvoeren.

  Afhankelijk van de situatie is het dus niet noodzakelijk om in dit geval de installatie wizard af te sluiten en weer opnieuw te doorlopen.

  Wanneer alle controles in orde zijn verdwijnt dit scherm automatisch en gaat u meteen verder naar het volgende scherm.
   
 • Microsoft Update / Product Updates

  Hier kunt u aangeven of u wilt dat de installatiewizard via internet controleert of er nieuwe bestanden aanwezig zijn. Afhankelijk van of u er voor kiest om te controleren op nieuwe bestanden wordt na het klikken op Next eerst het scherm Product Updates getoond waarin de updates worden gedownload, of u gaat meteen verder naar het scherm Install Setup Files.
   
 • Install Setup Files

  De installatiewizard controleert of er updates beschikbaar zijn en installeert de bestanden die nodig zijn om Microsoft SQL Server te installeren. Zodra dit gereed is verdwijnt dit scherm automatisch en wordt het volgende scherm geopend.
   
 • Install Rules

  In dit scherm wordt een controle uitgevoerd op mogelijke problemen die kunnen optreden tijdens de installatie. Met de knop Show details >> kunt u de details van deze controle bekijken.

  Wanneer de controles niet geslaagd zijn wordt dit middels een rood icoon aangeven en kunt u op de link in de kolom Status klikken voor meer informatie over de betreffende controle en wat er mis is. U kunt dit vervolgens oplossen en daarna kunt u middels de knop Re-run de controles opnieuw uitvoeren.

  Afhankelijk van de situatie is het dus niet noodzakelijk om in dit geval de installatie wizard af te sluiten en weer opnieuw te doorlopen. De knop Next is alleen actief wanneer er geen controles gefaald zijn. Mogelijk verschijnen er enkele waarschuwingen (Warning) met betrekking tot de firewall. Ondanks de waarschuwingen is het dan toch mogelijk om verder te gaan met de installatie. Wanneer er geen problemen zijn gevonden verdwijnt dit scherm automatisch.
   
 • Azure Extension for SQL Server

  Vanaf Microsoft SQL Server versie 2022 kunt u een Azure-extensie inschakelen. U kunt de optie kiezen die voor u relevant is. Deze functie heeft geen invloed op het dagelijks gebruik van Exact software. Klik op Volgende om door te gaan.

 • Feature Selection

  Hier kunt u de te installeren onderdelen aanvinken. Wanneer u een onderdeel selecteert wordt aan de rechterzijde van het scherm meer informatie getoond over het betreffende onderdeel. U selecteert hier de volgende opties (indien aanwezig):
  • Database Engine Services
  • Client Tools Connectivity
  • Integration Services
  • Full-Text and semantic extractions for Search (Wanneer u in Exact Synergy Enterprise gebruik wilt maken van SQL full text search voor het zoeken in de tijdlijn dient u deze optie aan te vinken. Het is ook mogelijk om dit onderdeel achteraf nog te installeren. Voor meer informatie, zie Social collaboration instellingen definiëren.)
  Verder hoeft u in dit scherm niets aan te passen en klikt op Next om verder te gaan.
   
 • Feature Rules

  In dit scherm wordt een controle uitgevoerd op zaken die een succesvolle installatie in de weg kunnen staan. Met de knop Show details >> kunt u de details van deze controle bekijken.

  Wanneer de controles niet geslaagd zijn wordt dit middels een rood icoon aangeven en kunt u op de link in de kolom Status klikken voor meer informatie over de betreffende controle en wat er mis is. U kunt dit vervolgens oplossen en daarna kunt u middels de knop Re-run de controles opnieuw uitvoeren.

  Afhankelijk van de situatie is het dus niet noodzakelijk om in dit geval de installatie wizard af te sluiten en weer opnieuw te doorlopen. De knop Next is alleen actief wanneer er geen controles gefaald zijn. Wanneer alles in orde verdwijnt dit scherm vanzelf en wordt meteen doorgegaan naar volgende scherm:
   
 • Instance Configuration

  In dit scherm kunt u de naam van de 'Instance' opgeven. Dit is hoe u de SQL Server wilt noemen. Nieuwe installatie:
  Wanneer het een nieuwe installatie betreft en er nog geen SQL Server is geïnstalleerd op het systeem, dient u de optie Default Instance te selecteren. Verder hoeft u in dit scherm dan niets te wijzigen.

  Onderin het scherm kunt u zien of er reeds andere instances van SQL Server aanwezig zijn. Wanneer dit een nieuwe installatie betreft op een systeem waar nog géén SQL Server is geïnstalleerd, is dit gedeelte van het scherm leeg.


  Installatie nieuwe instance:
  Wanneer er op het systeem eerdere installaties van SQL Server aanwezig zijn dient u Named Instance te selecteren en kunt u in het veld erachter de naam voor de SQL Server opgeven. Bijvoorbeeld 'SQL2022'. De naam die u hier opgeeft dient uniek te zijn. Deze naam mag niet gelijk zijn aan de namen van andere instances van SQL Server die reeds op het systeem aanwezig zijn. Het veld Instance ID wordt automatisch gevuld en hoeft u niet aan te passen.


  Onderin het scherm kunt u zien of er reeds andere instances van SQL Server aanwezig zijn. 

  Met de knop Next kunt u verder gaan naar het volgende scherm. 

 • Server Configuration

  In dit scherm kunt u op het tabblad Service Accounts aangeven welk account u wilt gebruiken om de verschillende services van MS SQL Server te starten.

  Bij een standaard installatie laat u hier de gegevens staan zoals ze worden voorgesteld. U dient er rekening mee te houden dat wanneer u hier een gebruiker selecteert waarvan regelmatig het wachtwoord wordt gewijzigd, u ook telkens dit wachtwoord in de betreffende services dient aan te passen. Anders kunnen de services niet gestart worden en kunt u geen gebruik maken van SQL Server totdat u het nieuwe wachtwoord heeft ingevuld, en de betreffende service is gestart. Afhankelijk van welke Account Name u opgeeft dient u bij het veld Password het bijbehorende wachtwoord in te vullen.

  Bij Startup Type kunt u aangeven of de betreffende server automatisch gestart dient te worden bij het opstarten van het systeem. De service SQL Server Database engine betreft de SQL Server zelf. Deze dient altijd gestart te zijn om te kunnen werken.

  De Service SQL Server Browser  is een service die wordt gebruikt voor het identificeren van de poorten waarop bepaalde installaties van SQL Server luisteren. Deze service dient gestart te zijn om netwerktoegang mogelijk te maken. Het Startup Type van deze service dient dan ook op ingesteld te worden op Automatic wanneer u de SQL Server via het netwerk wilt kunnen benaderen. De Account Name van deze service kunt u niet aanpassen.
   
 • Server Configuration - Tabblad Collation

  Op het tabblad Collation kunt u de Collation (karakterset) instellingen definiëren. Voor West Europese landen kunt u de standaard voorgestelde collation accepteren zoals in bovenstaande afbeelding is aangegeven. Met Next opent u het volgende scherm. 
   
 • Database Engine Configuration

  In dit scherm kunt u op het tabblad Server Configuration aangeven hoe er op de SQL Server ingelogd dient te worden. Wanneer u met Exact Synergy Enterprise en/of Exact Globe+ werkt dient u hier de optie Mixed Mode te selecteren. In dat geval dient u bij de velden Enter password en Confirm password een wachtwoord op te geven. Dit wachtwoord dient u zelf te bepalen en is het wachtwoord voor de standaard gebruiker SA. Deze standaardgebruiker is de System Administrator binnen SQL Server. Met andere woorden: een standaardgebruiker die alles kan en mag binnen SQL Server. Wanneer u werkt met Exact Compact+, kunt u de optie Windows Authentication mode selecteren. U hoeft dan geen wachtwoord op te geven. U kunt deze instelling achteraf nog wijzigen via de SQL Server Management Studio.

  Tevens dient u (ongeacht met welk Exact product u werkt) onderin het scherm één of meerdere gebruikers toe te voegen die Administrator zijn op SQL Server. U dient minimaal één gebruiker te selecteren. Deze gebruiker is dan administrator op de betreffende SQL Server en kan later eventueel ook andere gebruikers toe voegen.

  Met de knop Add Current User voegt u de gebruiker die op dit moment de installatie uitvoert, toe als administrator. Met de knop Add... kunt u andere gebruikers selecteren. Met de knop Remove kunt u de geselecteerde gebruikers verwijderen. Op de andere tabbladen hoeft u geen gegevens aan te passen. Met de knop Next gaat u verder.
   
 • Feature Configuration Rules

  In dit scherm wordt gecontroleerd of er zaken zijn die het installatieproces kunnen blokkeren. Met de knop Show details >> kunt u de details van deze controle bekijken.

  Wanneer de controles niet geslaagd zijn wordt dit middels een rood icoon aangeven en kunt u op de link in de kolom Status klikken voor meer informatie over de betreffende controle en wat er mis is. U kunt dit vervolgens oplossen en daarna kunt u middels de knop Re-run de controles opnieuw uitvoeren.

  Afhankelijk van de situatie is het dus niet noodzakelijk om in dit geval de installatie wizard af te sluiten en weer opnieuw te doorlopen. De knop Next is alleen actief wanneer er geen controles gefaald zijn. Wanneer er geen problemen zijn gevonden verdwijnt dit scherm automatisch.
   
 • Ready to Install

  In dit scherm wordt een samenvatting getoond van de door u opgegeven installatie criteria. Met de knop Install start u de installatie.
   
 • Installation Progress

  In dit scherm wordt de voortgang van de installatie getoond. De installatie kan enige tijd in beslag nemen. De status balk toont de voortgang.
   
 • Complete
  Zodra de installatie succesvol is uitgevoerd worden de geïnstalleerde onderdelen getoond met een groen icoon ervoor. Met de knop Close sluit u de wizard.
   
 • Om de SQL Server via het netwerk te kunnen benaderen dienen een aantal protocollen geactiveerd te zijn. Na de installatie dient u, wanneer u werkt met een netwerk, dan ook te controleren of deze protocollen geactiveerd zijn. Wanneer dit niet het geval is dient u deze te activeren. Dit kunt doen op de volgende manier:
  • Start (op de server waar MS SQL Server is geïnstalleerd) de 'SQL Server Configuration Manager'. In Windows via [Start, Alle Programma's, Microsoft SQL Server 2017/2019, Configuration Tools, SQL Server 2017/2019 Configuration Manager]. Vanaf Windows 8: Druk gelijktijdig op de Windows toets en de Q van uw toetsenbord. Typ aan de rechterzijde bij Zoeken de tekst: SQL Server Configuration Manager. Klik vervolgens op SQL Server 2017/2019 Configuration Manager.
  • Klik op SQL Server Network Configuration.
  • Selecteer Protocols for xxxx. (waarbij xxxx vervangen dient te worden door de naam die u de SQL Server tijdens de installatie heeft gegeven.)
  • Aan de rechterzijde van het scherm kunt u de protocollen Named Pipes en TCP/IP activeren door en met rechts op te klikken en te kiezen voor Enable
 • Daarnaast kan het noodzakelijk zijn om de SQL Server Browser service te starten. Deze service wordt gebruikt voor het identificeren van de poorten waar de installatie van SQL Server naar luistert. Dit kunt u op de volgende manier aanpassen.
  • Start de 'SQL Server Configuration Manager'. In Windows via [Start, Alle Programma's, Microsoft SQL Server 2017/2019, Configuration Tools, SQL Server 2017/2019 Configuration Manager]. Vanaf Windows 8: Druk gelijktijdig op de Windows toets en de Q van uw toetsenbord. Typ aan de rechterzijde bij Zoeken de tekst: SQL Server Configuration Manager. Klik vervolgens op SQL Server 2017/2019 Configuration Manager.
  • Klik op SQL Server Services.
  • Aan de rechterzijde wordt nu SQL Server Browser getoond. Wanneer deze niet is gestart is het icoon rood, wanneer deze reeds is gestart is het icoon groen.
  • Eerst stellen we in dat deze service altijd automatisch wordt opgestart. Op deze wijze zorgen we ervoor dat na het herstarten van het systeem deze service ook gestart wordt.
  • Klik met rechts op SQL Server Browser en kies voor Properties.
  • In het eigenschappen venster opent u het tabblad Service.
  • Vervolgens selecteert u bij Start Mode de optie Automatic.
  • Klik vervolgens op Apply om de wijzigingen door te voeren. Met deze instelling zorgt u ervoor de SQL Server Browser telkens automatisch wordt gestart wanneer u uw systeem opstart.
  • Vervolgens dienen we de SQL Server Browser te starten.
  • In het eigenschappen venster opent u het tabblad Logon.
  • Hier klikt u onderin het scherm op Start om deze service te starten. Wanneer de knop Start niet actief is is de SQL Browser Service reeds gestart en is het niet meer noodzakelijk om deze te starten.
  • Wanneer u tevens over een firewall beschikt dient u deze correct te configureren zodat er verbinding kan worden gemaakt met MS SQL Server. De standaard TCP Poort voor MS SQL Server is 1433. De SQL Browser maakt gebruik van UDP poort 1434.

Stap 3 - Het installeren van de SQL Server Management Studio

De volgende stap is het installeren van de SQL Server Management Studio. De SQL Server Management Studio is een programma om de SQL Server mee te beheren. Met dit programma kunt u bijvoorbeeld back-ups maken en teruglezen buiten Exact Globe+/Exact Compact+ om, instellingen van de database aanpassen en gebruikers rechten geven op de MS SQL Server. Wanneer u reeds beschikt over een oudere versie van SQL Server management Studio, is het aan te raden om de meest recente versie van SQL Server Management te installeren. Wanneer u reeds een oudere versie van SQL Server Management Studio heeft geïnstalleerd, wordt deze versie naast de oude versie geïnstalleerd.

 • Log in als administrator op het systeem waarop MS SQL Server heeft geïnstalleerd.
 • U kunt het installatiebestand van SQL Server Management Studio downloaden van de website van Microsoft. Dit bestand dient u op te slaan op de harde schijf van de computer waar u MS SQL Server  heeft geïnstalleerd.
 • Start de installatie door te dubbelklikken op het bestand dat u heeft gedownload.
 • We raden aan om uw systeem te herstarten zodra de installatie is voltooid.


Stap 4 - Het controleren en aanpassen van de instellingen

Na installatie van SQL Server dienen een aantal instellingen in MS Windows te worden gecontroleerd en aangepast om uw computer gereed te maken voor het gebruik met SQL Server.

Controleer of de protocollen 'TCP/IP' en 'Named Pipes' zijn ingeschakeld.

A: Protocollen in SQL Server Client Network Utility
U voert deze stap uit op het werkstation (of de werkstations) waarmee u met Exact Compact+ of Exact Globe+ werkt.

 • Ga in Windows naar het Start-menu en vul onderaan CLICONFG in en druk op <Enter>.
  Vanaf Windows 8: Druk gelijktijdig op de Windows toets en de R van uw toetsenbord. Vul CLICONFG in en druk op <Enter>.

   
 • Controleer in het nieuwe scherm of in de rechter kolom de protocollen Named Pipes en TCP/IP staan. Indien dit niet het geval is, dienen deze te worden toegevoegd. Selecteer het protocol Named Pipes in de linker kolom en klik op de knop Enable >> of Inschakelen zodat deze in de rechter kolom terecht komt. Herhaal deze stap ook voor het protocol TCP/IP en klik hierna op Apply of Toepassen en vervolgens op OK.


  B: Protocollen in SQL Server Configuration Manager

  U voert deze stap uit op het systeem waarop SQL Server is geïnstalleerd.
 • Start de 'SQL Server Configuration Manager'. In Windows via [Start, Alle Programma's, Microsoft SQL Server 2017/2019, Configuration Tools, SQL Server 2017/2019 Configuration Manager]. Vanaf Windows 8: Druk gelijktijdig op de Windows toets en de Q van uw toetsenbord. Typ aan de rechterzijde bij Zoeken de tekst: SQL Server 2017/2019 Configuration Manager. Klik vervolgens op SQL Server Configuration Manager.
 • Klik op SQL Server Network Configuration.
 • Selecteer Protocols for xxxx. (waarbij xxxx vervangen dient te worden door de naam die u de SQL Server tijdens de installatie heeft gegeven.)
 • Aan de rechterzijde van het scherm kunt u de protocollen Named Pipes en TCP/IP activeren door en met de rechtermuisknop op te klikken en te kiezen voor Enable.

 

Controleer de rechten op de Data-map
U voert deze stap uit op het systeem waarop SQL Server is geïnstalleerd.

 • U dient tevens te controleren of u als gebruiker alle rechten heeft op de map waarin de database (van de administratie) wordt weggeschreven.
  Om te achterhalen welke map dit is kunt u het volgende doen:
  • Start op de server waar SQL ook op geïnstalleerd is de SQL Server Management Studio. Ga hiervoor naar het start menu in Windows, kies [Alle Programma's, Microsoft SQL Server 2017/2019, Microsoft SQL Server Management Studio]. Vanaf Windows 8: Druk gelijktijdig op de Windows toets en de Q van uw toetsenbord. Typ aan de rechterzijde bij Zoeken de tekst: SQL Server Management Studio. Klik vervolgens op Microsoft SQL Server Management Studio.
  • Maak verbinding met de SQL Server. Bij het maken van de verbinding vult u bij Server name de naam van uw SQL Server in. Met de knop Connect maakt verbinding met de SQL server.
  • Nadat u verbinding heeft gemaakt met de SQL server, wordt aan de linkerkant van de SQL Server Management Studio de Object Explorer getoond. Hier wordt de SQL Server weergegeven waarmee u verbinding heeft gemaakt.
  • Klik met de rechtermuisknop op de naam van de SQL Server, en kies vervolgens Properties of Eigenschappen.
  • In dit eigenschappenscherm selecteert u aan de linkerzijde de optie Database settings. Vervolgens kunt u bij het veld Data de betreffende directory zien staan.
 • U hoeft hier niets aan te passen en kunt de SQL Server Management Studio nu sluiten.
 • ga vervolgens via de Windows verkenner naar deze map toe.
 • Het kan zijn dat u tijdens het navigeren naar deze map een melding krijgt dat u geen rechten heeft om een map te openen.
 • Klik met de rechtermuisknop op de betreffende map waar u geen rechten op heeft en ga naar Eigenschappen.
 • Klik in het nieuwe venster op het tabblad Beveiliging of Security.
 • Selecteer in het bovenste venster de gebruikersnaam waarmee u bent ingelogd, in dit voorbeeld de gebruiker 'beheer', maar in uw situatie betreft dit de gebruikersnaam van de betreffende gebruiker. Controleer of in het onderste venster een groen vinkje staat bij Full control. Zo nee, dan heeft u geen volledige rechten op deze map en dienen deze wel te worden aangezet.

 • Indien de rechten niet goed staan, klikt u op Edit. U krijgt dan onderstaand scherm.

 • Selecteer wederom uw gebruiker in het bovenste venster en zet in het onderste venster een vinkje bij Full control. Klik vervolgens op Apply en OK om de vensters te sluiten.
 • U dient nu wel zonder meldingen de map te kunnen openen.
 • Controleer vervolgens of u zonder meldingen ook uw data-map kan openen. Zo niet, dan dient u bovenstaande stappen ook voor deze map uit te voeren.

 

Stap 5 - Gebruikers rechten geven binnen SQL Server

Wanneer u standalone werkt en de installatie heeft uitgevoerd met het gebruikersaccount van de gebruiker die ook in het Exact product gaat werken hoeft u deze stap niet uit te voeren. Tijdens de installatie heeft u de betreffende gebruiker immers al als administrator toegevoegd aan SQL Server. Wanneer dit niet het geval is of u SQL Server op een server heeft geïnstalleerd en met meerdere gebruikers in uw Exact product wilt werken dient u deze gebruikers rechten te geven binnen SQL Server. U kunt dit als volgt uitvoeren:
 • Start op de server waar SQL ook op geïnstalleerd is de SQL Server Management Studio. Ga hiervoor naar het start menu in Windows, kies [Alle Programma's, Microsoft SQL Server 2017/2019, Microsoft SQL Server Management Studio]. Vanaf Windows 8: Druk gelijktijdig op de Windows toets en de Q van uw toetsenbord. Typ aan de rechterzijde bij Zoeken de tekst: SQL Server Management Studio. Klik vervolgens op Microsoft SQL Server Management Studio.
 • Maak verbinding met de SQL Server. Bij het maken van de verbinding vult u bij Server name de naam van uw SQL Server in. Met de knop Connect maakt verbinding met de SQL server.
 • Nadat u verbinding heeft gemaakt met de SQL server, wordt aan de linkerkant van de SQL Server Management Studio de Object Explorer getoond. Hier wordt de SQL Server weergegeven waarmee u verbinding heeft gemaakt.
 • Links in het scherm wordt een boomstructuur getoond. Hier ziet u nu de naam van uw server staan.
 • Klik uw server open door op het plusje te klikken. Er worden dan verschillende subcategorieën getoond. Een van deze categorieën is Security of Beveiliging. Klik dit onderdeel open.
 • Dubbelklik vervolgens op Logins.
 • De map Logins wordt nu uitgeklapt en u ziet welke gebruikers rechten hebben op de SQL Server. Hier staan ook een aantal standaard systeemgebruikers bij die u NIET dient te verwijderen.
 • Om een nieuwe gebruiker toe te voegen klikt u met de rechtsmuisknop op de map Logins en kiest New Login...
 • De cursor staat in het veld Login name van de nieuwe user. Rechts van dit veld is een knop Search aanwezig. Klik op deze knop.
 • Er wordt een nieuw scherm getoond. In dit scherm zijn onder andere de volgende twee knoppen beschikbaar: Locations en Advanced (Locaties en Geavanceerd). Met de knop Locations selecteert u het domein/locatie waaraan de gebruiker is gekoppeld die toegevoegd dient te worden. Met de knop Advanced opent er een nieuw scherm waarin de gebruiker toegevoegd wordt.
 • Wanneer de juiste locatie\domein is geselecteerd via Locations, kiest u voor Advanced. Aan de rechterkant van het scherm vindt u de knop Find Now (Nu zoeken).
 • Klik op de knop en onderaan in het scherm verschijnt een lijst met beschikbare gebruikers.
 • Selecteer de juiste gebruiker en klik op OK.
 • Het scherm sluit af. In het volgende scherm dat u ziet kiest u ook voor OK.
 • In het menu waarin de nieuw Login name aangegeven wordt staat nu de juiste gebruiker ingevuld.
 • U kiest onderaan dit scherm ook voor OK.
 • De gebruiker is toegevoegd.

Elke gebruiker welke ingelogd is op het netwerk kan nu ook de SQL server benaderen. Of een gebruiker ook daadwerkelijk een database kan benaderen hangt af van het feit of deze gebruiker ook als gebruiker in het Exact product is aangemaakt. Raadpleeg daarvoor een van onderstaande documenten:

Om een gebruiker een administratie te laten aanmaken (of verwijderen) dient u aan een gebruiker in SQL extra rechten toe te kennen. Deze moet minimaal de rol van Dbcreator hebben.

Meer informatie over de benodigde rechten en de verschillende rollen in MS SQL Server kunt u de volgende documenten raadplegen. Om deze documenten te bekijken dient u in te loggen op de customer portal:

 

Stap 6 - De installatie van uw Exact product

Nu u MS SQL Server heeft geïnstalleerd kunt u aan de slag met uw Exact product. Wanneer u nog geen Exact Compact+, Exact Globe+ of Exact Synergy (Enterprise) heeft geïnstalleerd dient u echter nog eerst dit product te installeren. Wanneer u de installatie van het Exact product reeds heeft uitgevoerd kunt u deze stap overslaan. In de andere situaties dient u eerst het betreffende Exact product te installeren. De stappen voor de installatie zijn afhankelijk van het Exact Product waarmee u werkt:


Via de onderstaande links opent u het document met uitleg over de stappen die u dient uit te voeren voor de installatie van het Exact product:


Exact Compact+
U kunt Exact Compact+ installeren in een netwerk omgeving en in een standalone situatie. Afhankelijk van de wijze waarop u werkt zijn er andere stappen van toepassing bij de installatie. Bij een netwerk werkt u met meerdere computers die aan elkaar zijn gekoppeld. De SQL Server is geïnstalleerd op een server. Daarnaast heeft u één of meerdere werkstations waarop u Exact Compact+ wil installeren en van waaruit de gebruikers met Exact Compact+ gaan werken.Exact Globe+
U kunt Exact Globe+ installeren in een netwerk omgeving en in een standalone situatie. Afhankelijk van de wijze waarop u werkt zijn er andere stappen van toepassing bij de installatie.


Exact Synergy Enterprise
Voor de installatie van Exact Synergy Enterprise kunt u het volgende document raadplegen:


Stap 7 - Het teruglezen van de back-up(s)

Er zijn verschillende mogelijkheden om een back-up terug te lezen. De mogelijkheid die voor u van toepassing is is afhankelijk van het soort back-up waarover u beschikt.

Stap 8 - De administraties/databases gereedmaken voor het gebruik met MS SQL Server

Na het upgraden MS SQL Server dienen een aantal stappen uitgevoerd te worden om uw databases gereed te maken voor het gebruik met MS SQL Server.

Compabiliteits level aanpassen

 • Start de SQL Server Management Studio in Windows via [Start, Alle Programma's, Microsoft SQL Server 2017/2019, Microsoft SQL Server Management Studio]. Vanaf Windows 8: Druk gelijktijdig op de Windows toets en de Q van uw toetsenbord. Typ aan de rechterzijde bij Zoeken de tekst: SQL Server Management Studio. Klik vervolgens op Microsoft SQL Server Management Studio.
 • Maak connectie met de SQL Server. In de Object Explorer aan de linkerzijde van het scherm, klapt u de mappen uit totdat u de databases ziet staan.
 • Klik met de rechtermuis knop op de database die hetzelfde nummer heeft als de administratie en kies Properties.
 • In het eigenschappen scherm van de database: Kies aan de linkerkant de pagina Options en pas vervolgens het Compability Level veld, en druk op OK om de wijzigingen om te slaan.
 • U dient voor iedere database (administratie) deze instelling afzonderlijk aan te passen.

Indexen en statistieken bijwerken
Voor een zo optimaal mogelijke performance is het aan te raden om de indexen en statistieken bij te werken. Voor het aanmaken van deze 'Optimization jobs' kunt u gebruik maken van de Exact System Information Tool (ESI).

 

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 28.376.013
 Assortment:  Date: 14-03-2024
 Release:  Attachment:
 Disclaimer