One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Release notes Exact Synergy Enterprise - Product update 259 - Service packs

Naast de nieuwe product updates die twee keer per jaar beschikbaar komen, komt er iedere maand een service pack beschikbaar. Dit service pack bevat alle updates en verbeteringen van de afgelopen maand. Een service pack bevat tevens alle verbeteringen uit de voorgaande service packs voor deze product update.  

Hieronder ziet u een overzicht van de verbeteringen gegroepeerd per service pack. Klik op een tabblad om de verbeteringen voor het betreffende service pack te bekijken.
De nummers tussen haakjes verwijzen naar de interne referentie van de verbetering.

Om te controleren welk service pack er is geïnstalleerd kunt u het bestand 'ReadMe.txt' in de root directory van de Exact Synergy Enterprise installatie raadplegen.

Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Synergy Enterprise 259 6
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white grey White lightgrey black darkgray white grey black

SP Subject Description
259SP19 Algemene informatie Service pack 19 van product update 259 is beschikbaar vanaf 3-9-2018
259SP19 Algemene informatie Service pack 19 is het laatste service pack voor product update 259
259SP19 Algemeen en systeem Bij het toevoegen van een nieuwe favoriet of het aanmaken van een categorie in de favorieten kon een Access Denied melding verschijnen (HF 80.559.888)
259SP19 HRM Het was niet mogelijk om de Basic user rol te koppelen aan een gebruiker zonder rollen die aan een project is gekoppeld (HF 80.603.089)
259SP18 Algemene informatie Service pack 18 van product update 259 is beschikbaar vanaf 7-8-2018
259SP18 CRM Bij het opgeven van een geldig e-mailadres bij het aanmaken van een contactpersoon, werd de instelling 'Valide e-mail adres' niet aangevinkt (HF 80.371.161)
259SP18 CMDM Het kon voorkomen dat de prefix die werd opgegeven bij het uitvoeren van ExactCMDMConvert.exe niet correct werd toegepast (HF 80.361.084)
259SP18 Service Management Solution Een geblokkeerd contract dat was gekoppeld aan een service activiteit werd niet getoond (HF 80.432.620)
259SP18 Professional Services Automation Bij het wijzigen van de status van een WBS regel in een ander project dat is gekoppeld aan het zelfde artikel, kon een foutmelding verschijnen (HF 80.518.416)
259SP17 Algemene informatie Service pack 17 van product update 259 is beschikbaar vanaf 2-7-2018
259SP17 CRM Bij het samenvoegen van relaties kon ten onrechte de melding 'U heeft onvoldoende rechten om deze actie uit te voeren' verschijnen (HF 79.907.603)
259SP16 Algemene informatie Service pack 16 van product update 259 is beschikbaar vanaf 30-5-2018
259SP16 Financieel De kolom breedte voor de kolommen BTW grondslag en BTW bedrag bij het invoeren van boekingen was niet correct (HF 80.151.101)
259SP16 Documenten Bij het aanmaken van een nieuwe documentversie met hoofd & sub versiebeheer, kon het voorkomen dat de bijlage van de oude versie werd verwijderd (HF 80.137.580)
259SP16 HRM Wanneer er veel locaties aanwezig zijn kon het voorkomen dat de performance bij het zoeken naar medewerkers niet optimaal was. In verband met deze oplossing zijn de velden 'Contract locatie' en 'Fysieke locatie' aangepast van een combobox naar een bladerveld (HF 80.200.794)
259SP15 Algemene informatie Service pack 15 van product update 259 is beschikbaar vanaf 16-5-2018
259SP15 Professional Services Automation De performance bij het wijzigen van de status van een project product naar 'Afgehandeld' was niet optimaal, wat kon resulteren in een foutmelding (HF 80.110.718)
259SP14 Algemene informatie Service pack 14 van product update 259 is beschikbaar vanaf 7-5-2018
259SP14 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
259SP14 Exact Synergy Enterprise Web Services Het was niet mogelijk om overige uren op te halen in de hour entry app (HF 80.072.462)
259SP14 Professional Services Automation Bij het inklappen of uitklappen van de gegevens op de uren en kosten goedkeuren pagina, werd de pagina steeds opnieuw geladen (HF 80.069.275)
259SP14 Logistiek Bij de XML uitwisseling van artikelen in stille modus kon een invalid reference melding verschijnen (HF 80.052.412)
259SP13 Algemene informatie Service pack 13 van product update 259 is beschikbaar vanaf 16-4-2018
259SP13 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
259SP13 Algemene informatie Service pack 5 bevat geen wijzigingen ten opzichte van service pack 4. Bekijk de andere tabbladen voor de wijzigingen in de andere service packs.
259SP12 Algemene informatie Service pack 12 van product update 259 is beschikbaar vanaf 2-4-2018
259SP12 Professional Services Automation Wanneer in de PSA instellingen de ziekmelding, vakantie, bijzonder verlof, zwangerschapsverlof en planning en realisatie verzoektypes waren gedefinieerd bij 'Overige beschikbaarheid verzoeken' kon het voorkomen dat de kolommen 'Estimated' en 'Entered' in het 'Schedule and worked hours' rapport niet de juiste gegevens toonde (HF 79.253.205)
259SP12 Algemeen en systeem Het was niet mogelijk voor de administrator om publieke zoektemplates te wijzigen die zijn aangemaakt door andere gebruikers (HF 79.635.396)
259SP12 SOI Het kon voorkomen dat Synergy Office Integration niet geïnstalleerd kon worden na een update van MS Office (HF 79.672.984)
259SP12 Algemeen en systeem Usability verbetering product updater (HF 79.617.865/79.617.834/79.617.832)
259SP12 Algemeen en systeem Development Test Acceptance Production (DTAP) installatie methode beschikbaar in de product updater (HF 79.617.858)
259SP12 Professional Services Automation Na het invoeren van negatieve uren werd het totaal aantal uren niet correct weergegeven (HF 79.659.940)
259SP12 Professional Services Automation De offline uren import was niet mogelijk wanneer er geen product was gekoppeld (HF 79.657.811)
259SP11 Algemene informatie Service pack 11 van product update 259 is beschikbaar vanaf 27-2-2018
259SP11 Logistiek Bij het aanpassen van de status van een artikel naar 'Vervallen' in een CMDM omgeving werd deze weer op actief gezet (HF 79.385.762)
259SP11 Professional Services Automation Wanneer 'Overzicht' is ingesteld op 'Traject' op de uren en kosten goedkeuren pagina, werd de pagina automatisch geactualiseerd bij het wijzigen van het datumtraject. Dit kon een nagatieve invloed hebben op de performance (HF 79.501.824)
259SP11 Algemeen en systeem Verbetering met betrekking tot het bewerken van workspaces (HF 79.544.142)
259SP10 Algemene informatie Service pack 10 van product update 259 is beschikbaar vanaf 12-2-2018
259SP10 Exact Integrator Bij de synchronisatie van artikelen kon de melding 'GLAccountDiscount:Verplicht: Korting' verschijnen (HF 79.356.427)
259SP10 CMDM Bij het vernummeren van relaties van in ELIS de melding ´Value cannot be null.´ verschijnen (HF 79.378.537)
259SP10 Werkstroom Bij het opmerken van een verzoek aan meerdere personen kon een foutmelding verschijnen (HF 79.285.251)
259SP10 Service Management Solution Het was mogelijk om een service activiteit te kopiëren in een service verzoek dat reeds gerealiseerd was (HF 79.339.474)
259SP10 Professional Services Automation Een light user met de Hour entry rol en CRM rol kon geen uren invoeren op een project waarvan hij geen lid was (HF 79.332.895)
259SP10 Documenten Het was mogelijk om documenttypes aan te maken die beginnen met het karakter *, terwijl deze zijn gereserveerd voor de document structuur conversie (HF 79.346.982)
259SP9 Algemene informatie Service pack 9 van product update 259 is beschikbaar vanaf 22-1-2018
259SP9 Social Collaboration Het kon voorkomen dat het reageren op berichten in de tijdlijn niet correct functioneerde in Microsoft Edge (HF 79.144.986)
259SP9 Algemeen en systeem Bij het zoeken via het direct zoeken widget en het zoeken met de optie Alle, kon het voorkomen dat de resultaten niet correct werden getoond (HF 79.149.734)
259SP9 CMDM Wanneer alleen Medewerkers zijn geactiveerd voor CMDM, kon het voorkomen dat er geen synchronisatie plaatsvond (HF 79.083.962)
259SP9 CMDM Wanneer een relatie werd aangemaakt via de webservice kon het voorkomen dat de adressen niet correct werden gesynchroniseerd (HF 79.163.025)
259SP8 Algemene informatie Service pack 8 van product update 259 is beschikbaar vanaf 2-1-2018
259SP8 Salaris Bijzonder tarief percentages 2018 (9-1-2018)
259SP8 Salaris Wijzigingen in de Salarisgegevens in verband met de introductie van de loonkostenvoordelen en de afschaffing van de premievrijstelling marginale arbeid (9-1-2018)
259SP8 Salaris Bij het openen van het loonjaar worden de componenten voor de premiekorting jongere werknemer, oudere werknemer en arbeidsgehandicaptenkorting beëindigd (9-1-2018)
259SP8 Service Management Solution Wanneer de einddatum van een onderdelen/uren afspraak leeg was kon het voorkomen dat de korting niet werd toegepast (HF 79.023.492)
259SP8 Werkstroom Bij het heropenen van een verzoek werd er naar een andere pagina genavigeerd in plaats van in het verzoek te blijven (HF 78.904.121)
259SP8 CRM Bij een batch update van relaties kon het voorkomen dat een vrij veld op 0 werd gezet (HF 78.720.630)
259SP7 Algemene informatie Service pack 7 van product update 259 is beschikbaar vanaf 4-12-2017
259SP7 Algemeen en systeem Bij het zoeken met de optie Alle werden ook gearchiveerde of inactieve entiteiten getoond (HF 78.714.509)
259SP7 Social Collaboration Bij het verwerpen van een herinnering in de tijdlijn kon een foutmelding verschijnen (HF 78.793.869)
259SP7 Service Management Solution Wanneer een 'lange omschrijving' werd gebruikt, werd de verkeerde omschrijving getoond na het genereren van een servicecontract factuur (HF 78.865.583) - 5/12/2017
259SP6 Algemene informatie Service pack 6 van product update 259 is beschikbaar vanaf 6-11-2017
259SP6 Web Services Het kon voorkomen dat de verzoektypes in Exact Synergy Enterprise en REST client RequestTypeList service niet altijd hetzelfde waren (HF 78.378.172
259SP6 Algemeen en systeem Het kon voorkomen dat de suggestie tekst in het Direct zoeken widget niet correct werd getoond (HF 78.579.841)
259SP6 Algemeen en systeem Aanpassingen in de Inlogpagina werden niet toegepast (HF 78.542.743)
259SP6 Service Management Solution Wanneer het korting veld in een activiteit regel werd leeggemaakt verscheen bij het plannen van de activiteit een foutmelding (HF 78.673.721)
259SP6 Service Management Solution Het kon voorkomen dat bij het genereren van preventief onderhoud niet het juiste magazijn werd gekoppeld (HF 78.034.431)
259SP6 SDK SDK(Class extender): bc:AfterUpdate not fired in WflRequest.aspx (HF 78.705.076)
259SP6 CMDM Wanneer de velden Prijslijst of Naam ontvanger op de divisie relatiekaart werden aangepast werd dit niet getoond in het gegevenslog (HF 78.574.368)
259SP6 Service Management Solution Het was niet mogelijk om een service contract zonder configuratie en afspraken te importeren (HF 78.729.477)
259SP6 Service Management Solution Het was mogelijk om een service verzoek te verwerken terwijl er een fout werd getoond in de materiaalregel (HF 78.463.042
259SP6 Algemeen en systeem Het was niet mogelijk voor een gebruiker met de inkomend factuurregister rol om iemand op te merken in een verzoek (HF 78.756.006)
259SP5 Algemene informatie Service pack 5 van product update 259 is beschikbaar vanaf 5-10-2017
259SP5 Algemene informatie Service pack 5 bevat geen wijzigingen ten opzichte van service pack 4. Bekijk de andere tabbladen voor de wijzigingen in de andere service packs.
259SP4 Algemene informatie Service pack 4 van product update 259 is beschikbaar vanaf 2-10-2017
259SP4 Algemeen en systeem Het kon voorkomen dat de datumpicker pop-up niet correct functioneerde (HF 78.297.833)
259SP4 Logistiek Het kon voorkomen dat het Statistieken: Artikel - Relatie overzicht artikelen toonde met een hoger beveiligingsniveau dan dat van de gebruiker (HF 78.312.897)
259SP4 SOI Verbetering in SOI in verband met de ondersteuning voor Auth0 (HF 78.316.804)
259SP4 Service Management Solution Bij het indienen van een concept single service verzoek kon de melding " Mandatory jobheader" verschijnen (HF 78.323.049)
259SP4 SOI Het was niet mogelijk om Word of Excel documenten op te slaan via SOI wanneer gebruik werd gemaakt van WAAD (HF 78.270.075)
259SP4 Shop Floor Control Bij de SFC uur realisatie kon de melding 'The system cannot locate the resource specified' verschijnen (HF 78.313.622)
259SP3 Algemene informatie Service pack 3 van product update 259 is beschikbaar vanaf 4-9-2017
259SP3 Social Collaboration Wanneer de Verzoektypes: Kalender instelling was uitgevinkt kon het voorkomen dat de Tijdlijn pagina niet kon worden getoond (HF 77.984.713)
259SP3 Algemeen en systeem Het kon voorkomen dat pagina niet reageerde bij het aanpassen van een worgpalen (HF 77.953.480)
259SP3 Algemeen en systeem menupad Modules, HRM, Overzichten, Medewerkers, Medewerkers was niet benaderbaar door professional gebruikers (HF 78.031.330)
259SP3 Algemeen en systeem Verbetering met betrekking tot de aangepaste inlogpagina met video en titel voor de ondersteuning van private cloud installatie (HF 77.999.909)
259SP3 Service Management Solution Bij het selecteren van een andere divisie als hoofd kon dit invloed hebben op het factuurdebiteur veld van de activiteitregels van een andere divisie (HF 77.974.539)
259SP3 Service Management Solution Wanneer een contract was geblokkeerd voor indexatie kon het niet geprolongeerd worden (HF 78.034.447)
259SP3 Logistiek Het was niet mogelijk om een artikel te vernummeren (HF 78.036.872)
259SP3 HRM Bij het gebruik van de NOEMPACCOUNT parameter voor de SysMaint background job kon het voorkomen dat gebruikers met een inactief datum niet op inactief werden gezet (HF 77.984.643)
259SP2 Algemene informatie Service pack 2 van product update 259 is beschikbaar vanaf 7-8-2017
259SP2 CMDM Bij het bijwerken van een niet gevalideerde relatie naar een klant/leverancier, kon het voorkomen dat additionele contactpersonen niet werden gesynchroniseerd van Exact Synergy naar Exact Globe (HF 77.744.867)
259SP2 Professional Services Automation Weekstaat - het goedkeuren van een afzonderlijk verzoek hield geen rekening met het scenario waarbij afzonderlijke verzoeken door verschillende project managers moeten worden goedgekeurd (HF 77.586.748)
259SP2 Algemeen en systeem De directories op de Systeem: Bestanden pagina werden niet correct getoond en konden niet worden geopend (HF 77.855.881)
259SP2 Shop Floor Control Het kon voorkomen dat er bij het aanmaken van een kanban order geen artikelen werden getoond (HF 77.586.433)
259SP2 Algemeen en systeem Uitgecheckte workspaces worden aangeduid met een icoon in het algemeen navigatiemenu (HF 77.811.526)
259SP2 Service Management Solution In een omgeving met CMDM kon het voorkomen dat bij het genereren van een factuurvoorstel de verkeerde factuurdebiteur werd voorgesteld (HF 77.945.189)
259SP2 Microsoft Reporting Services Integration De interactieve sorteermogelijkheid van een SSRS rapport functioneerde niet in het Reporting services widget (HF 77.960.643)
259SP2 Algemeen en systeem Het Insluiten widget toonde geen Twitter feed (HF 77.958.524)
259SP2 Microsoft Reporting Services Integration Het kon voorkomen dat de Criteria sectie in een rapport niet werd weergegeven na het actualiseren van het rapport (HF 77.800.129)
259SP2 Service Management Solution Na het sluiten van het document scherm in een meervoudig service verzoek werd het service verzoek getoond in plaats van de service activiteit (HF 77.958.839)
259SP2 Algemeen en systeem Het kon voorkomen dat de 'Duplicate key' niet werd getoond wanneer een verzoek of document werd aangemaakt met een nummer dat reeds bestond (HF 77.516.890)
259SP2 Professional Services Automation Wanneer het factuurvoorstel werd geopend via de projectkaart en er regels werden aangevinkt terwijl het scherm nog niet volledig was geladen kon het voorkomen dat de bedragen niet correct waren (HF 77.963.161)
259SP2 Werkstroom Mogelijkheid om meerdere personen in één keer op te merken in een verzoek (HF 77.984.208)
259SP1 Algemene informatie Service pack 1 van product update 259 is beschikbaar vanaf 19-7-2017
259SP1 Exact Integrator IDGenerator werd niet gebruikt voor de NLResourceContract entiteit en ResourceContract entiteit (HF 77.663.881) 28/7/2017
259SP1 Algemeen en systeem Het kon voorkomen dat het exporteren van de workspace niet reageerde (HF 77.629.039)
259SP1 Social Collaboration Diverse verbeteringen in Social Collaboration (HF 77.574.118/77.574.118)
259SP1 Social Collaboration Het kon voorkomen dat de Social Collaboration menu opties werden getoond voor de Free user (HF 77.634.299)
259SP1 Service Management Solution Er kon een time-out melding verschijnen bij Contracten Indexatie en Prolongatie met de methode 'Afspraken en tarieven indexeren' (HF 77.559.607)
259SP1 Social Collaboration Het kon voorkomen dat in bepaalde situaties het Verwijder pictogram op de groepkaart in Social Collaboration niet werd getoond (HF 77.786.049)
259SP1 Social Collaboration Wanneer de Iedereen entiteit aan een groep werd toegevoegd kon het voorkomen dat de groep geen verplichte groep werd (HF 77.660.164)
259SP1 Algemeen en systeem Het kon voorkomen dat het pictogram om een pagina aan de workspace toe te voegen beschikbaar was voor de free user (HF 77.751.342)
259SP1 Algemeen en systeem Verbeteringen in het Direct zoeken en Documentlijst widget (HF 77.677.743)
Info   Een update uitvoeren van Exact Synergy Enterprise
Info   Systeemeisen Exact Synergy Enterprise
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Engels
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Engels
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Duits
 
 
 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Release notes main
 Category: Release Notes  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 27.821.268
 Assortment:  Date: 03-09-2018
 Release: 259  Attachment:
 Disclaimer