One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Reminder - Profielen: Debiteuren

[Finance: Debiteuren, Betalingsherinneringen, Profielen, Debiteuren] 

Koppel hier uw herinneringslay-outs aan debiteuren. Een gecombineerd overzicht van uw lay-out koppelingen op debiteur, categorie en taal vindt u terug [Finance: Debiteuren, Betalingsherinneringen, Profielen, Overzicht]. 

Debiteur

Voor het aanmaken van een koppeling voor een specifieke debiteur, selecteert u hier het debiteurnummer van de desbetreffende debiteur. Als u een standaard koppeling wenst te maken die voor alle debiteuren van toepassing is dient u dit veld leeg te laten.

Invoer Matrix

Volgnummer

Geef het 'herinnerings' volgnummer aan. Volgnummer '1' refereert aan de brief die het eerste zal worden verstuurd. Volgnummer '2' refereert aan de brief die als tweede zal worden verstuurd enz.

Lay-out code

Selecteer de lay-out die u aan het volgnummer wenst te koppelen. Deze lay-out zal worden gebruikt voor zowel afgedrukte aanmaningsbrief als wel voor per mail verzonden brieven.

Blokkeren: Openstaande posten

Geef aan of u tijdens het afdrukken van de herinnering met het aangegeven volgnummer, de openstaande posten automatisch wenst te blokkeren.

Aanmanen via

Geef hier aan op welke wijze u de aanmaning wenst te versturen. U heeft vier keuzemogelijkheden:

 • Brief
  Als u deze optie kiest zal de aanmaning naar de printer worden gestuurd.
 • E-mail
  Als u deze optie kiest zal de aanmaning indien mogelijk (e-mail adres van de klant is vastgelegd) per mail worden verstuurd. Indien er geen E-mail adres voor desbetreffende klant is gedefinieerd, zal de desbetreffende openstaande post niet worden gemaand.
 • Gebaseerd op relatie
  Als u deze optie kiest, zal in [Finance: Debiteuren, Stamgegevens, Onderhoud] de waarde van het veld "aanmanen via" op het tabblad "Betaling" bepalend zijn voor de wijze waarop de aanmaning wordt verstuurd. In [Finance: Debiteuren, Stamgegevens, Onderhoud] zal of de waarde 'E-mail' of de waarde 'Brief' zijn vastgelegd.
 • E-mail/brief
  Als u deze optie kiest, zal in eerste instantie worden getracht om de aanmaning per E-mail te versturen. Als er geen E-mail adres voor de desbetreffende klant is vastgelegd, zal als nog een brief worden afgedrukt.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van rente in herinneringen kunnen de kolommen 'Formule: Omschrijving' en 'Rente' toegevoegd worden om de rente berekeningsformule te koppelen aan het debiteurenprofiel.


Exact Financials Enterprise > Herinneringen > Finance: Debiteuren, Betalingsherinneringen, Profielen, Debiteuren

 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 17.955.172
 Assortment:  Date: 01-12-2023
 Release:  Attachment:
 Disclaimer