One moment please...
 
Exact Financials   
 

Budget - Onderhouden: Budget: Periodeverdeel

[Budget: Stamgegevens, Onderhoud, Budgetverdelingsmethoden, Over Perioden]

Verdeling: Periode
Voer een code en bijpassende omschrijving in voor de verdelingstabel over financiële perioden.

Andere Talen (Multitaal)
Geef de vertalingen van de door u ingegeven entiteit mee. Bij selectie van een multitaal in [Bestand, Gebruikersinstellingen] zal als omschrijving van de entiteit in de geselecteerde taal in de overzichten worden getoond. Zie ook: [Multitaal].

Aantal perioden
Geef het totaal aantal perioden aan waarover het budget verdeeld kan worden.

Genereer
Kies voor "Genereer" als u een evenredige verdelingstabel wenst aan te maken. Zodra u kiest voor de optie 'Genereer' wordt een tabel aangemaakt waarbij het aantal perioden gelijk is aan het aantal perioden als opgegeven in het veld 'Aantal perioden'. Per periode wordt aan het veld eenheid de waarde "1" toegekend, waardoor er een tabel ontstaat met een gelijke verdeling over het aantal aangegeven perioden.

Invoer-Matrix

Periode
Het veld periode wordt automatisch gegenereerd in een volgorde oploend vanaf  '1'.

Eenheden
Voer het aantal aan deze periode toe te kennen eenheden in.

Totaal eenheden
Dit veld toont het totaal aantal toegekende eenheden. Het aantal toegekende eenheden per periode gedeeld door het totaal aantal eenheden bepaalt welk gedeelte van het totaalbudget bij toepassing van deze verdeelmethode wordt toegekend aan de verschillende perioden.


Exact Financials EnterpriseBudget >  Budgetten verdelen over perioden

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.494.967
 Assortment:  Date: 15-07-2015
 Release:  Attachment:
 Disclaimer