One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Activa - Herwaarderen: Activa

[Activa: Management, Herwaarderen activa]

Met deze functie kunt u activa herwaarderen. U kunt kiezen om de geselecteerde activa met een (negatief) vast bedrag of een (negatief) percentage een nieuwe waarde toe te kennen. Indien gewenst kunt u een inhaalafschrijving in het primaire activumboek laten aanmaken. Voor het primaire activumboek worden in Exact Finance de herwaarderingsboeking en de eventuele inhaalafschrijvingen aangemaakt. Zie [Verwerkingsfuncties]. Vanaf versie 7.22: Bij het herwaarderen wordt gecontroleerd of de datum van de herwaardering niet ligt voor de laatste afschrijving. Is dat het geval dan zullen de afschrijvingen die na de datum van herwaarderen liggen ongedaan gemaakt moeten worden voordat de revisie uitgevoerd kan worden.
Ook wordt er gecontroleerd of nog afgeschreven moet worden tot de herwaarderingsdatum. Zijn er nog niet afgeschreven perioden dan zullen met de herwaardering ook de tussenliggende afschrijvingen (tegen de oude waarden) automatisch aangemaakt worden. Opmerking: Het ongedaan maken van afschrijvingen kan niet verder terug in de tijd dan tot de laatste herwaardering, hergroepering of revisie van levensduur.  

Voor het primaire activumboek wordt voor de herwaardering de volgende memoriaalboeking aangemaakt:
 
Grootboekrekening Debet Credit
  Inkoop EUR -,-  
(aan) (Positieve / Negatieve) Herwaardering   EUR -,- 

Voor de eventuele inhaalafschrijving wordt de volgende boeking gemaakt:

  Grootboekrekening Debet Credit
  Afschrijving EUR -,-  
 (aan) Cumulatieve afschrijvingen   EUR -,- 

Selectiecriteria
Geef middels de selectiecriteria aan of u een selectie van activa of een individueel activum wenst te activeren. Maak tevens een selectie op de activaboeken waarop de herwaardering van toepassing is.

Omschrijving
Geef de omschrijving van de in Exact Finance aan te maken herwaarderingsboeking aan.

Herwaarderingsmethode
Geef aan of u de geselecteerde activa met een vast (negatief) bedrag of een (negatief) percentage wenst te herwaarderen.

Bedrag van wijziging
Als u voor de herwaarderingsmethode "bedrag" heeft gekozen, kunt u hier de hoogte van het te herwaarderen (negatieve) bedrag ingeven.

Percentage van wijziging
Als u voor de herwaarderingsmethode "percentage" heeft gekozen, kunt u hier de hoogte van het te herwaarderen (negatieve) percentage ingeven.

Inhaalafschrijving
Activeer deze optie indien u de cumulatieve afschrijving tot nu toe wilt aanpassen. Als u deze optie aankruist, dient u ook in te vullen wanneer de inhaalafschrijving moet worden gemaakt.

Datum
Vul hier de ingangsdatum van de herwaardering in. Deze datum mag niet voor de laatste activum mutatie (afschrijving) liggen. Als dit toch gewenst is dan dienen de afschrijvingen die na deze datum liggen ongedaan gemaakt worden voordat de herwaardering uitgevoerd kan worden.

Dagboek
Selecteer het memoriaalboek waarin de inhaalafschrijving dient te worden aangemaakt.

Hogere afschrijving
Geef aan of de inhaalafschrijving bij een positieve herwaardering resulterend in een hoger afschrijvingsbedrag aan het "Einde van de looptijd" of in de huidge periode (extra afschrijving) dient te worden aangemaakt.

Lagere afschrijving
Geef aan of de inhaalafschrijving bij een negatieve herwaardering resulterend in een lager afschrijvingsbedrag aan het "Einde van de looptijd" of in de huidge periode (extra afschrijving) dient te worden aangemaakt.

Proef
Wanneer u deze optie aanvinkt zal geen boeking aangemaakt worden of een status gewijzigd worden. Er wordt een proefverwerking uitgevoerd waarna de pro forma boekingen getoond worden.

Boekingsverslag
Markeer deze optie als u het boekingsverslag van de aangemaakte boekingen op het scherm wilt weergeven. De kopregel en de regels van de boekingen worden getoond in separaat aangemaakte tabbladen nadat de boeking is aangemaakt. U kunt het boekingsverslag vanuit het resultaatscherm (na journaliseren) direct afdrukken of exporteren of later opvragen via de boekingsverslagen.


Exact Financials > Activa > Vaste activa: Herwaarderen


 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 18.170.342
 Assortment:  Date: 29-12-2017
 Release:  Attachment:
 Disclaimer