One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Periodieke aanlevering ABP

Introductie

In menupad [Salaris, Aangiften, Periodiek, ABP (oud)] heeft u de mogelijkheid om een aangifte bestand aan te maken en aan te leveren het ABP/UWV. Het aangiftebestand bevat zowel berekende grondslagen, bedragen en dienstverbandgegevens. Voor het aanmaken en versturen van een aangifte naar het ABO/UWV, dient de werkgever eerst goedkeuring van het ABP/UWV te hebben. Het ABP/UWV voorziet de werkgever dan van een unieke code ('code extern systeem'), die nodig is om de aangifte te maken. In alle andere gevallen zal de aangifte afgekeurd worden.

Deze aangifte wordt vanaf 2013 niet meer gebruikt.

 

Uitleg van de velden

Sectie Traject

Loonjaar
In dit veld kunt u een selectie maken op het loonjaar. Dit veld wordt standaard gevuld met het standaard loonjaar uit de salarisinstellingen.

Kostenplaats
U heeft hier de mogelijk aan te geven dat u één of een reeks van kostenplaatsen wilt meenemen in het overzicht. Standaard is 'Alle' aangevinkt. Alleen de werknemers waaraan de geselecteerde kostenplaats(en) zijn gekoppeld worden getoond.

Medewerker
U heeft hier de mogelijk aan te geven dat u één of een reeks van medewerkers wilt meenemen in het overzicht. Standaard is 'Alle' aangevinkt.

Periode
U dient hier de periode die u wilt aangeven invullen.

Onderin het scherm heeft u de volgende knoppen:

Start
Als u voor 'Start' kiest, kunt u het bestand voor de periodieke aanlevering aanmaken.

Sluiten
Als u voor 'Sluiten' kiest, wordt de applicatie afgesloten.

 

Gerelateerde Onderwerpen

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 07.283.151
 Assortment:  Date: 19-05-2018
 Release:  Attachment:
 Disclaimer