One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Additionele kosten - Toewijzen ongedaan maken

Introductie

Naast het doorverdelen van additionele kosten kunt u de doorverdeling ook terugdraaien. Dit kan aan de hand van de optie 'Niet toegewezen' in het scherm 'Additionele kosten - Toe te wijzen/Niet toegewezen' dat via het pad [Voorraad, Magazijnbeheer, Additionele kosten] opgestart kan worden.

Boven in het scherm selecteert u 'Niet toegewezen'. Vervolgens actualiseert u het scherm zodat de toegewezen kosten worden getoond. Na het selecteren van de juiste terug te draaien boeking kunt u kiezen voor 'Doorgaan". U komt dan in het 'Additionele kosten - Niet toegewezen' scherm.

 

Uitleg van de velden

Het terugdraaien van de doorverdeling

In het 'Additionele kosten - niet toegewezen' scherm ziet u alle geselecteerde kosten staan die reeds zijn doorverdeeld. De volgende velden zijn hierbij met name van belang.

Peildatum

Het veld 'Peildatum' wordt standaard gevuld met de huidige systeemdatum. Deze datum wordt gebruikt als de mutatiedatum van de memoriaalboeking die wordt aangemaakt om de doorverdeling ongedaan te maken. De datum kan handmatig gewijzigd worden.

Toegewezen

Deze kolom toont het bedrag aan kosten die reeds doorverdeeld zijn.

Vrijgeven

In deze kolom kunt u aangeven welk bedrag van de reeds toegewezen kosten u wilt vrijgeven. Indien u hier een waarde invoert die hoger is dan de waarde in de kolom 'Toegewezen' krijgt u een melding dat de toegewezen kosten zijn overschreden.

Zodra u vervolgens kiest voor de knop 'Verwerken' worden de reeds toegewezen kosten via een nieuwe memoriaalboeking vrijgegeven en kunt u de kosten opnieuw doorverdelen. 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 09.133.218
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer