One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

E-WMS BarTender integratie: twee methoden

Introductie

Dit document beschrijft de globale stappen in de twee methoden van BarTender integratie in E-WMS.

Uitleg

E-WMS heeft twee manieren voor de integratie met BarTender etiketten:

 1. Werkstation: BarTender ActiveX integratie was de oorspronkelijk gebruikte methode, en wordt gebruikt wanneer het afdrukken van etiketten vereist is voor een processtap in een WMS control center of WMS RF service. Deze methode benodigd een installatie van BarTender Automation editie op de PC waar het WMS control center wordt gebruik of waar de WMS services draaien, en kan worden gebruikt voor bijna alle WMS processtappen (in bewerking nemen, terugmelden, valideren, verwerken) die worden uitgevoerd in de control centers
 2. Server: Het gebruik van BarTender Commander is later toegevoegd in E-WMS, en wordt gebruikt wanneer het afdrukken wordt gestart via E-WMS ASP handterminals. Deze methode benodigd een installatie van BarTender Enterprise Automation editie op een server (gebruikelijk de ISS server) en kan worden gebruikt voor het afdrukken van SKU etiketten voor SKU Management, serie-/batch etiketten voor E-WMS S/B Generation, en SSCC etiketten tijdens het orderpicken. 

Vanaf product update 409 is het mogelijk om de 'BarTender Commander' methode te gebruiken voor het afdrukken van etiketten via WMS control centers of services, dus voor alle E-WMS etiketten. Dit kan worden geconfigureerd via de instelling 'Bartender methode'.

Het gebruik van de 'Server' methode, of BarTender Commander biedt een aantal voordelen:

 • BarTender (zowel Commander als BarTender zelf) hoeft alleen maar op één server of PC geïnstalleerd te worden: de machine die als BarTender server wordt gebruikt.
 • De etiketten zijn niet langer database (administratie) specifiek, omdat de af te drukken gegevens zijn geïntegreerd als tekstgegevens in het opdrachtbestand voor de printopdracht.

Migreren van de 'Werkstation' naar 'Server' methode

Enkele aandachtspunten wanneer u gebruik maakt van op SQL view gebaseerde lay-outs en de 'Server' methode wilt gebruiken voor alle etiketten:

 • U dient te beschikken over een server (of PC) in uw netwerk waar BarTender Commander en BarTender zijn geïnstalleerd, gebaseerd op deze installation guide.
 • U dient te beschikken over de BarTender Enterprise Automation editie van Seagull Scientific.
 • Bij het migreren van BarTender etiketten van een SQL-view gegevensbron: dienen de etiketten te worden aangepast zodat een tekst bestand kan worden gebruikt als gegevensbron;
  • Etiketten die worden afgedrukt via een control center of WMS service dienen te worden gemigreerd zodat in plaats van een SQL view gebruik wordt gemaakt van een tekst bestand.
  • Etiketten die worden afgedrukt via een handterminal (SKU etc.) dienen te worden gemigreerd zodat in plaats van een SQL view gebruik wordt gemaakt van een tekst bestand.
 • Het kan wenselijk zijn om toegang tot de SQL views voor de (eerder) geconfigureerde SQL user te beperken, zodat wordt voorkomen dat per ongeluk etiketten worden afgedrukt via een SQL view.
  De SQL views worden nog steeds gebruikt door E-WMS voor de geïntegreerde gegevens in het XML bestand, maar niet meer door BarTender.
 • Het account dat gebruikt wordt om het E_WMS control center of de E-WMS services uit te voeren heeft 'schrijf'-rechten nodig op de 'BarTender scan directory, maar heeft niet langer toegang nodig op de etiketlay-outs
 • Iedere lokale (etiket) printer die wordt gebruikt en geconfigureerd, dient te worden geconfigureerd op de BarTender Commander server. Het afdrukken wordt uitgevoerd van de server en niet van de Exact Globe Next client PC of de WMS ISS server (tenzij dit dezelfde server is als de BarTender Commander server).
 • Het afdrukken van etiketten is nu indirect (via de server) in plaats van direct. Wanneer er zich een foutsituatie voordoet waarbij het etiket niet kan worden afgedrukt, ziet de gebruiker geen fouten. Het etiket wordt dan niet afgedrukt.
 • De etiket lay-outs zijn niet langer administratie specifiek zoals wel het geval was bij het gebruik van SQL views als een gegevensbron. De gegevens worden nu samen met de afdrukopdracht aangeleverd. De SQL views dienen voor het afdrukken echter wel aanwezig te blijven in iedere database.
 • De BarTender scan directory dient geconfigureerd te worden in E-WMS en in BarTender Commander.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 26.038.692
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 409  Attachment:
 Disclaimer