One moment please...
Emailing update module Salaris Release 396
More
Exact Software Corporate News
 
 

Emailing update module Salaris Release 396

Update 396 Salaris


Mocht u deze tekst niet kunnen lezen, klik dan hier voor de webversie.
 
  Exact - And it all comes together  
{$smarty.now|date_format:"%d-%m-%Y"}
 

{$Aanhef},

Vorige week hebben wij u geïnformeerd dat de eindejaarsversie voor Exact Globe – release 396 – beschikbaar is. Sinds donderdag 8 januari hebben wij voor deze release nog een aantal aanpassingen doorgevoerd in de salarismodule.

Om te beschikken over onderstaande aanpassingen adviseren wij u om uw programmatuur nogmaals bij te werken naar release 396.

Klik hier voor uitgebreide documentatie over hoe u Exact Globe via het internet kunt bijwerken.

Aanpassing in de CAO-percentages
Sinds woensdag 13 januari zijn de CAO-percentages voor alle CAO’s beschikbaar in Exact Globe. Daarnaast zijn voor een aantal CAO’s nog wat andere aanpassingen doorgevoerd:

  1. CAO’s aangeleverd door Cordares; er  is een aanpassing gedaan in de factor waarmee gerekend wordt voor week- en vierwekenloners. Er werd gerekend met de factor op basis van 260 dagen, dit dient echter op basis van 261 dagen te zijn.
    Voor reeds berekende salarisboekingen in loonjaar 2010 kunt u deze herberekenen via menu [Salaris, Invoer, Boeken] middels de knop ‘Berekenen’. Na de herberekening kunt u de salarisboeking net als een reguliere boeking afhandelen. Vervolgens kan de OLP aangemaakt worden.
  2. CAO 1708 – Gemengde branche en speelgoedbranche; het percentage sociaal fonds is aangepast van 0,07% naar 0,14%.
  3. CAO 3301 – Horeca en aanverwante bedrijf; na het doorlopen van de CAO-wizard werden de nieuwe premiepercentages wel in de componenten gezet, maar de componenten werden niet aan de medewerkers gekoppeld.
  4. CAO 5601 – Schilders- en afwerkings- en glaszetbedrijf; de percentages van OVOP zijn aangepast.
  5. CAO 5602- Schilders- en afwerkings- en glaszetbedrijf UTA personeel; de percentages van OVOP zijn aangepast.

Via document 19.910.540 - Beschikbaarheid CAO voor 2010 kunt u een totaaloverzicht opvragen van de CAO’s en de beschikbaarheidsdatum van de premiepercentages voor 2010.

Aanpassing in de jaaropgave werknemer
In de jaaropgave werknemer werd de code van de aanhef gebruikt in plaats van de omschrijving van de aanhef. Dit is aangepast.

Toevoeging CAO’s aan de jaaraangifte PIEN
De bedrijfstakcodes 00 en 99 zijn niet meer van toepassing voor de jaaraangifte PIEN. Interpolis accepteert voor een aantal CAO’s geen digitale jaaraangiften meer. Dit was ten onrechte ook geïmplementeerd voor de CAO 1726. Dit is inmiddels aangepast waardoor het mogelijk is om digitaal jaaraangifte te doen aan Interpolis voor CAO 1726.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.exact.com/eindejaarsverwerking.

Met vriendelijke groet,
Exact Software Nederland B.V.Sjaak Zonneveld
Customer Support Director


 
   
 
 
  www.exact.com
Exact, Poortweg 6, 2612 PA  DELFT, The Netherlands
All content © 1984-2009 Exact Software Nederland B.V.. All rights reserved.
Privacy Policy
| Terms of Use