One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Prijslijsten

Introductie

De prijslijst bevat een prijs die van toepassing is voor een bepaald marktsegment of een bepaalde relatiegroep. Daarom wordt een prijslijst altijd bepaald voor een bepaalde valuta (bijvoorbeeld 'EUR'). Dit is een verplicht velden. Om de prijslijst voor een bepaalde doelgroep te specificeren kan de prijslijst optioneel een landcode, een bepaald type relatie (bijvoorbeeld het type 'Klant'), een relatiestatus en een relatieclassificatie bevatten.

De prijslijst kan worden aangemaakt in de standaardartikeleenheid of in andere eenheden die worden berekend vanuit de standaardverkoopeenheid (bijvoorbeeld een doos van 10 stuks). Hiermee kunt u specifieke verkoopeenheden voor specifieke doelgroepen aanmaken. Elke eenheid kan een eigen geldigheidsperiode en kortingsregels hebben.

Als de prijslijst is aangemaakt in de standaardverkoopeenheid van de artikelen EN de prijs in de prijslijst gelijk is aan de standaardverkoopprijs EN het kortingstype Percentage of Bedrag is, zal de prijslijst automatisch worden bijgewerkt als de verkoopprijs van het artikel verandert.

In dit document wordt uitgelegd hoe u prijslijsten en de bijbehorende functies kunt gebruiken. Voor meer informatie en een beschrijving van alle velden bij het aanmaken van prijslijsten, zie: 

Uitleg 

Prijslijsten worden aangemaakt via [Order, Prijzenbeheer, Prijslijsten] of [Factuur, Prijzenbeheer, Prijslijsten], of via [Order, Prijzenbeheer, Configuratie] of [Factuur, Prijzenbeheer, Configuratie].

De prijslijst is van groot belang. De prijslijst is een lijst met prijzen die afwijken van de standaardverkoopprijzen en die gelden voor een bepaalde groep relaties Een relatiegroep wordt onderscheiden door de volgende velden die door de gebruiker zijn opgegeven:: relatietype en/of relatiestatus en/of  relatieclassificatie.

Een prijslijst aanmaken

Het aanmaken van een prijslijst gebeurt in 2 stappen:

Stap 1: Een prijslijst definiëren

 1. U begint met het bepalen van een doelgroep waarvoor de prijslijst van toepassing is.
 2. De Prijslijst, valutacode en de omschrijving zijn verplichte velden. De landcode, relatietype, relatiestatus en relatieclassificatie zijn optionele velden om de doelgroep verder te specificeren voor de prijslijst.
 3. Nadat u de verplichte velden heeft ingevuld worden alle artikelen weergegeven. Door gebruik te maken van de toetsen Shift of CTRL in combinatie met de pijltjestoetsen kunt u de artikelen selecteren die aan de prijslijst moeten worden toegevoegd. Om het zoeken naar de juiste artikelen te vereenvoudigen kunt u gebruikmaken van het 'Filter' waarmee de artikelen kunnen worden geselecteerd.
 4. Zodra de juiste artikelen zijn gemarkeerd, kunt u deze aan de prijslijst toevoegen door op Toevoegen te klikken. Als u dit doet, zal een scherm worden getoond waarin u de informatie over de eenheid en de geldigheidsperiode kunt opgeven. Voor meer informatie over deze velden, zie de beschrijving bij de knop Toevoegen in Verkoopprijslijsten aanmaken en onderhouden.
 5. Als u op OK klikt, worden de gekozen artikelen aan de prijslijst toegevoegd.

Stap 2: De juiste prijzen en kortingen bepalen

 1. Nu de artikelen in de prijslijst worden weergegeven, is het mogelijk om prijzen en kortingen te bepalen. Selecteer een artikel en klik op 'Bewerken'.
 2. Boven in het scherm worden de volgende velden getoond:
  • Verkoopprijs - Dit is de basisprijs voor de geselecteerde eenheid. Standaard wordt de verkoopprijs per standaardeenheid getoond. Als men kiest voor een andere eenheid, wordt de conversiefactor weergegeven en wordt de prijs vermenigvuldigd met deze factor. Als bijvoorbeeld de standaardverkoopprijs 10 is en er is een factor van 10, zal de prijs worden gewijzigd in 100.
  • Eenheid / Factor - Bij het veld 'Eenheid' kunnen verschillende eenheden worden opgegeven, elk met een eigen korting en geldigheidsperiode. In het tweede veld kunt u de Factor opgeven. De (conversie)factor wordt door u opgegeven en geeft aan hoeveel standaardeenheden er passen in de gekozen eenheid.
  • Geldig - Hiermee bepaalt u de geldigheidsperiode waarvoor de prijs/korting van toepassing is. Standaard is dit de datumperiode die is opgegeven op het moment dat het artikel en de eenheid aan de prijslijst worden gekoppeld.
 3. Vervolgens selecteert u bij het veld Soort korting op welke wijze u de korting wilt invoeren:
  • Nieuwe prijs - Hiermee kunt u in de kolom Nieuwe prijs de nieuwe prijs opgeven die van toepassing is op het aantal dat u in de kolom Aantal heeft opgegeven. Zowel positieve als negatieve getallen zijn mogelijk.
  • Bedrag - Hiermee kunt u in de kolom Kortingsbedrag het kortingsbedrag opgeven dat van toepassing is op het aantal dat u in de kolom Aantal heeft opgegeven. Zowel positieve als negatieve getallen zijn mogelijk.
  • Percentage - Hiermee kunt u in de kolom Kortings-% het kortingspercentage opgeven dat van toepassing is op het aantal dat u in de kolom Aantal heeft opgegeven. Zowel positieve als negatieve getallen zijn mogelijk.
  • Opslag - Hiermee kunt u in het veld Opslag een opslagpercentage opgeven dat wordt toegepast bovenop de actuele kostprijs van het artikel.
 4. Klik op Bewaren om de prijzen/kortingen op te slaan.

Als u de prijs/korting wilt bepalen voor een selectie van meerdere artikelen, kunt u de prijsconfigurator gebruiken.

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.348.889
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer