One moment please...
 
 
Exact Globe   
 

Wat is de werkwijze voor de Aangifte APG Schoonmaak vanaf 2016?

Vanaf product update 396 is het mogelijk om een periodieke aangifte voor de sector Schoonmaak uit te voeren. Tot en met loonjaar 2015 heeft u gebruik kunnen maken van het menupad [Salaris, Aangiften, Periodiek, Historisch, APG Schoonmaak] om de aangiftes aan te maken en te bekijken. Vanaf loonjaar 2016 kunt u hiervoor gebruik maken van menupad [Salaris, Aangiften, Periodiek, APG Schoonmaak].  

De APG Schoonmaak aangifte geldt voor de volgende sector:

Sector Omschrijving
18 Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf

Stambestanden

Om een juiste aangifte te versturen, dienen de volgende stambestanden goed te worden ingegeven:

-Referentienummer
-Onderhoud componenten
-Onderhoud werknemer

Referentienummer

In het onderhoud van de relatienummers [Salaris, Componenten, Relatienummer ] dienen de volgende gegevens te zijn ingevuld:

-De juiste sector (18)
-Relatie met juiste relatienummer (APG Schoonmaak ledennummer - 9 posities)

Onderhoud componenten

Op basis van de ingegeven 'Soort regeling' in het onderhoud van de componenten [Salaris, Componenten, Onderhouden], tabblad 'Extra gegevens' worden de APG Schoonmaakpremies aangegeven. Voor componenten aangemaakt met de componentenwizard wordt dit automatisch juist gevuld. Voor zelf aangemaakte componenten dient u dit zelf aan te passen. U kunt de juiste 'Soort regeling' selecteren wanneer u op het tabblad 'Extra gegevens' eerst de correcte sector (18) selecteert.

Onderhoud werknemer (Salarisgegevens)

Voor een juiste aangifte zijn ook de salarisgegevens bijgewerkt [Salaris, Personeel, Onderhouden], tabblad 'Salaris', knop 'Salarisgegevens', tabblad 'Verzekeringen specifiek'. Zo is er, wanneer de bovenstaande sector en bijbehorende cao is gekoppeld op tabblad 'Algemeen', een aantal opties te selecteren in het veld 'Verbijzondering inkomstenverhouding' (bv. Beroep begeleidende leerweg). Ook zijn een aantal opties, die niet meer van toepassing zijn, verwijderd.

Aangifte

Het daadwerkelijke aangiftebestand maakt u aan in [Salaris, Aangiften, Periodiek, APG Schoonmaak vanaf 2016]. U krijgt bij het opstarten van de aangifte een scherm met de status per periode (per APG Schoonmaak ledennummer):

Hier ziet u welke periode er is aangemeld (kolom 'Aangemeld' met het aantal aangemelde werknemers) en of er nog niet aangemelde werknemers zijn. Daarnaast ziet u het loon voor loonheffing, het aangegeven bedrag aan loon voor loonheffing, het totaal aan berekende premies en het aangegeven totaal aan berekende premies voor de betreffende periode.

Door een periode te selecteren en te kiezen voor 'Zoomen' ziet u welke werknemers er in de aangifte worden meegenomen.

De aangifte kan aangemaakt worden door middel van de knop 'Verwerken' in het hoofdscherm (per periode). Alle werknemers worden dan aangegeven. Het is ook mogelijk om de aangifte aan te maken in het scherm met de werknemers. Hier is het mogelijk om bepaalde werknemers te selecteren en enkel de geselecteerde werknemers aan te geven.

Na het kiezen voor 'Verwerken' komt het volgende scherm op:

De optie 'Aanlevering via intermediair' dient u aan te vinken ongeacht of de aangifte via een intermediair wordt aangeleverd. Door deze optie aan te vinken wordt het veld 'Nummer inzender' beschikbaar gemaakt, waar u het leveranciersnummer van APG dient in te vullen.

Afhankelijk van of u de optie 'Aanlevering via intermediair' heeft aangevinkt is de naam van het bestand als volgt opgebouwd:

  • uitgevinkt: sbc.M<Aansluitnummer>.datum.uren.minuten.seconden.xml, bijvoorbeeld: sbc.M123456789.20160201.10.47.25.xml
  • aangevinkt: sbc.M<leveranciersnummer>.datum.uren.minuten.seconden.xml, bijvoorbeeld sbc.M987654321.20160201.10.47.25.xml

In het veld 'Nummer inzender geeft u het leveranciersnummer van APG op.

Daarnaast kunt u een Zendingsreferentie meegeven (vrij in te geven).

Het aangemaakte bestand kunt u aanleveren via de portal van APG/PRINS. Nadat u de aangifte heeft aangeleverd aan APG Schoonmaak ontvangt u een nota.

Betaling

Bij het verwerken van de aangifte kunt u ervoor kiezen om een betaling aan te laten maken. Er wordt dan een openstaande post aangemaakt ter hoogte van het totaalbedrag van de premies, welke u kunt betalen wanneer de nota van APG Schoonmaak is ontvangen. De betalingsreferentie wordt opgesteld als: LPG201601M00001 (OLP <loonjaar><periode><aangiftefrequentie><volgnummer>).

Naast het aanmaken van een openstaande post, worden de premies ook afgeboekt van de tussenrekeningen/crediteurrekeningen en opgeboekt als openstaande post. Zie onderstaande voorbeeld

Grootboekrekening Debet Credit
Salarisboeking    
4020 - Werkgeverskosten Pensioen APG Schoonmaak 500  
1720 - Te betalen Pensioen APG Schoonmaak   500
     
4030 - Aanvullingsfonds werkgever 150  
1600 - Crediteuren   150
Aanmaken betaling    
1720 - Te betalen Pensioen APG Schoonmaak 500  
1600 - Crediteuren 150  
1600 - Crediteuren   650

Verwijderen van de aangifte

Om een aangifte te verwijderen, kunt u gaan naar [Salaris, Aangiften, Periodiek, APG Schoonmaak] knop 'Historie'. In dit overzicht ziet u alle aangemaakte APG Schoonmaak aangiften.

Wanneer er gekozen wordt voor 'Verwijderen' worden de volgende acties uitgevoerd:

  • In de bestanden wordt de aangifte verwijderd. Ook worden de salarisboekingen ge-update, zodat er een nieuwe aangifte aangemaakt kan worden;
  • Wanneer er gekozen is voor het aanmaken van een betaling bij de aangifte, wordt de aangemaakte boeking (afboeken van tegenrekening premies en aanmaken openstaande post) verwijderd (laten vervallen). De situatie is nu precies zoals voor het aanmaken van de aangifte.

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Support - On-line help
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 30.050.233
 Assortment:  Date: 01-04-2021
 Release:  Attachment:
 Disclaimer

Tags
No tags added