One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Aanpassen van informatie en lay-out in leesmodus van projectkaarten

Untitled 3

Introductie

In dit scherm kunt u de informatie en de lay-out aanpassen die wordt getoond in de leesmodus van projectkaarten. U kunt tevens diverse secties en/of velden verschuiven. Van sommige secties kunt u ook het aantal kolommen die dat wordt getoond wijzigen.

Om de bewerkmodus van projectkaarten aan te passen:

  • Gaat u naar Modules ➔ Projecten Overzichten Zoeken Projecten, definieer de relevante criteria (indien van toepassing) en klik op Tonen. Klik vervolgens op de project code in de kolom Project.

  • Gaat u naar Modules ➔Projecten Overzichten Projecten Mijn projecten, definieer de relevante criteria (indien van toepassing) en klik op Tonen. Klik vervolgens op de project code in de kolom Project.

  • Klikt u op Mijn projecten in het linkermenu om de projecten te tonen waarvan u lid bent. Klik vervolgens op de projectcode in de kolom Project.

Klik vervolgens op Aanpassen in de titelbalk.

Rollen & rechten

Om de informatie en de lay-out in de bewerkmodus van projectkaarten te kunnen definiëren is het functierecht 322 - Maintain project settings benodigd. Gebruikers met de rollen Production manager en Project administrator hebben dit functierecht. De aanpassing is alleen van toepassing op rollen op bedrijfsniveau.

Voor meer informatie over de functierechten of beveiligingsniveaus, gaat u naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten, selecteer de module en klik op de relevante ID. Om te zien welke functies u kunt uitvoeren met een specifieke rol, gaat u naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen, vul vervolgens een omschrijving in en klik op Actualiseren. Klik vervolgens op de link in de kolom Rol.

Knoppen

Velden

Gerelateerd document

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 22.613.852
 Assortment:  Date: 01-10-2019
 Release:  Attachment:
 Disclaimer