One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Middelen - Een eenheidsprijs toevoegen of wijzigen

Eenheidsprijzen worden vastgelegd met prijzen in de module middelen. Eenheidsprijzen worden altijd ingedeeld in een bibliotheek.

Selecteren bibliotheek

Via menu 'Middelen', 'Selecteer bibliotheek' verschijnt bovenstaand scherm. Hier kan een bibliotheek worden geselecteerd of aangemaakt waarvan u de eenheidsprijzen wil inzien of wijzigen. Indien in de instellingen de optie 'Onderbouwen met calculatieregels' aangevinkt is kan ook een calculatie worden geselecteerd waarin de prijsonderbouwing is vastgelegd. Zie voor prijsbepaling de beschrijving Eenheidsprijs calculeren in de module Calculatie.

Na selectie van een bibliotheek worden in het lijstscherm de eenheidsprijzen getoond behorend bij de geselecteerde bibliotheek. Deze kunnen door middel van dubbelklik of menu open geopend worden. De eenheidsprijskaart wordt getoond.

De kaart Eenheidsprijzen heeft de volgende tabbladen:

  • Tabblad Algemeen
  • Tabblad Prijzen
  • Tabblad Debiteurenprijzen
  • Tabblad Locaties
  • Tabblad Calculatieregels

Tabblad Algemeen

Het tabblad Algemeen is opgedeeld in drie delen: Algemeen, Prijsinformatie en Mutatie, waar de volgende gegevens kunnen worden vastgelegd:

 

Algemeen:

  • Hier kunnen de algemene gegevens van de eenheidsprijs worden opgenomen. Indien in de systeeminstellingen 'Controle op standaard eenheden bij toevoegen nieuwe eenheden' aangevinkt is, wordt bij toevoegen een selectiescherm getoond waaruit uit de stamgegevens eenheidsprijzen gekozen kunnen worden.
  • Eenheid, BTWcode, Eenheidsgroep zijn verplicht.

Prijs:

In dit gedeelte van het scherm is het mogelijk om de prijs van het artikel in te voeren of te zien hoe de prijs is opgebouwd. Indien gekozen is voor onderbouwen van prijs door middel van Calculatieregels (Instellingen) is het niet mogelijk de gegevens te wijzigen..

Mutatie:

  • Gemuteerd door: in dit veld wordt weergegeven wie de eenheidsprijs op de mutatiedatum gewijzigd heeft.

  • Mutatiedatum: hier wordt de datum weergegeven, waarop de laatste wijziging heeft plaatsgevonden.

Tabblad Prijzen

Op dit tabblad worden de prijzen getoond. met bijbehorende ingangsdatum. Historische prijzen kunnen niet meer gewijzigd worden.

Tabblad Debiteurenprijzen

Per relatie kan van de opgegeven instellingen worden afgeweken. De afwijkende prijzen worden opgegeven in de module Relaties, tabblad Eenheidsprijzen.

Tabblad Locaties

Indien in de instellingen gekozen is om eenheidsprijzen per locatie vast te leggen (zie Instellingen) kan op dit tabblad aangegeven worden bij welke locaties de eenheidsprijs gebruikt kan worden.

Tabblad Calculatieregels

Indien in de systeeminstellingen de optie 'Onderbouwen eenheden met calculatieregels' aan staat, wordt het tabblad Calculatieregels getoond waaruit de eenheidsprijs is opgebouwd. Deze regels zijn hier niet aanpasbaar. Het onderhouden van de calculatieregels voor eenheidsprijzen gebeurd in de module Calculatie Plus. Zie voor beschrijving Eenheidsprijzen calculeren in de module Calculaties.

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: Know how  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 20.223.610
 Assortment:  Date: 24-03-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer