One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Systeem - Onderhoud: Geplande taak

[Systeem: Applicatie, Taakplanner, Taakplanner, Onderhoud]

Gebruikers-ID
Dit veld toon het gebruikers-id van de gebruiker welke de taak heeft aangemaakt.

Opdrachtnummer
Hier wordt automatisch het eerste vrije opdrachtnummer aan de taak gekoppeld.

Frequentie
Een geplande taal kan Eenmalig, Dagelijks, Gekoppeld, Maandelijks of Wekelijks uitgevoerd worden.

Begindatum
Vanaf welke datum moet het taak uitgevoerd worden.

Status
Geeft de status van de taak weer.

Tabblad - Algemeen

Uitvoer
De uitvoer kan zijn: CSV, Excel, Excel (zonder totalen), Open Document Spreadsheet, PDF of Printer.

Als uitvoer is gedefinieerd naar 'Pinter' dan kunt u  

Bij CSV, Excel, Excel (zonder totalen), Open Document Spreadsheet of PDF kunt u het bestand met de resultaten opslaan op een hardeschijf lokatie maar ook naar een e-mailadres versturen.

Printer

Locatie
In het veld exportpad kunt u als bij uitvoer gekozen is voor CSV, Excel, Excel (zonder totalen), Open Document Spreadsheet of PDF een bestandenpad opgeven waar het document bewaard wordt.

Email
Hier definieert u de emailinstellingen. Wanneer bij uitvoer gekozen is voor CSV, Excel, Excel (zonder totalen), Open Document Spreadsheet of PDF kunt u een emailadres opgeven waarnaartoe het bestand als attachment naar toe gemaild wordt. U kunt ook een onderwerp en tekst voor de email definieren.
Heeft u bij uitvoer gekozen voor Printer dan er een melding gemaild moet worden dat de uitvoer naar de printer verstuurd is. U definieert een emailadres met een onderwerp en eventuele tekst voor de email.
Er zijn 3 opties in verband met het versturen van e-mail na uitvoering van een taak:

  • Nee: Er wordt geen e-mail verstuurd 
  • Bericht (Mislukking): Er wordt een e-mail verstuurd als een taak niet uitgevoerd kon worden
  • Bericht: Er wordt altijd een e-mail verstuurd. Bij succes en bij niet uitvoeren van een taak

Tabladen - Eenmaal, Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks, Gekoppeld

Hier definieert u de frequentie instellingen van de taak.

Dynamische datumvelden in een taak
In verschillende overzichten of functies wordt gewerkt met een datum. Denk hierbij aan de vervaldatum in een overzicht van openstaande posten of automatisch afletteren. U kunt de vervaldatum mee laten lopen in de tijd.
In een niet eenmalige taak kunt u deze datum mee laten lopen in de tijd.

Voorbeeld:
Maak een dagelijkse taak aan van een rapport openstaande posten. In het onderhoud van de geplande taak kunt u op het tabblad 'Locale' een peildatum ingeven. Met behulp van deze datum en de huidige datum wordt de volgende vervaldatum berekend.
Stelt u de peildatum in op 28/01/2018 en de huidige datum is 29/01/2018 dan wordt de volgende vervaldatum de huidige datum + 1 dag.
U kunt ook een peildatum van 22/01/2018 instellen. Als je huidige datum 29/01/2018 is dan wordt de vervaldatum de huidige datum + 7 dagen.

De vervaldatum zal bij iedere keer dat de taak wordt uitgevoerd verder opgehoogd worden.  

Tabblad - Parameters

Op dit tabblad worden de selectie criteria van de taak getoond. Deze zijn te wijzigen maar niet toe te voegen of te verwijderen.

Tabblad - Voorkeuren

Dit tabblad toont de voorkeuren waarmee een taak is aangemaakt. Deze zijn te wijzigen maat niet toe te voegen of te verwijderen. 


Exact Financials Enterprise > Systeem > Taakplanner > Taakplanner, Onderhoud


     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 21.023.548
 Assortment:  Date: 18-03-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer