One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

De knop 'Factureringsschema's' in het conditiescherm van een verkooporder

Introductie

Bij het invoeren van verkooporders kunt u middels de knop 'Condities' het conditiescherm opnemen waar u een aantal extra gegevens definiëren voor die verkooporder. In dit conditiescherm kunt u middels de knop 'Factureringschema's' de betalingstermijnen van de verkooporder splitsen per afleverdatum. De betalingstermijnen worden gebruikt voor de facturen die u aanmaakt. Middels deze functionaliteit heeft u de mogelijkheid om per leverdatum een termijn/factuur aan te maken. Op deze wijze beschikt u over de mogelijkheid om alleen datgene te facturen dat ook op dat moment wordt geleverd.

 

Uitleg

Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt uitgelegd hoe de functionaliteit werkt.

In de onderstaande voorbeelden wordt er van uit gegaan dat er in uw administratie twee artikelen aanwezig zijn:

Artikel Verkoopprijs BTW
AB1010 10,- 19% exclusief
AB1011 12,- 19% exclusief

Verder zijn er twee betalingscondities aanwezig:

Dit betreft betalingsconditie BC1, waarbij één betalingstermijn van 100% voor een termijn van 30 dagen aanwezig is. Daarnaast is er nog een betalingsconditie BC2 waarbij er twee betalingstermijnen van 50% aanwezig zijn met een termijn van 20 dagen, en een termijn van 30 dagen.

 

Voorbeeld 1 - Verkooporder met twee verschillende leverdatums

De volgende verkooporder wordt ingevoerd op 8/10.

Artikel Aantal Leverdatum Verkoopprijs BTW BTW
Artikel A 1 27/11 10,- 19% exclusief 1,90
Artikel B 1 28/11 12,- 19% exclusief 2,28

Dit betreft een verkooporder voor twee artikelen die beide een andere leverdatum hebben. Wanneer betalingsconditie BC1 wordt gekoppeld wordt de volgende termijn aangemaakt voor deze verkooporder.

Vervaldatum Percentage Bedrag
7/11 100% 26,18

Wanneer u op de knop 'Factureringschema's' klikt worden afzonderlijke termijnen aangemaakt per leverdatum. Deze worden als volgt aangemaakt:

Vervaldatum Percentage Bedrag
27/11 45,45% 11,90
28/11 54,55% 14,28

Zoals u ziet wordt er één termijn aangemaakt voor de orderregel met de leverdatum 27/11. In dit geval betreft dit Artikel A met een verkoopprijs van 10,- + 1,90 aan BTW (=11,90). Voor de orderregel met een leverdatum van 28/11 wordt een tweede termijn aangemaakt. In dit geval betreft dit Artikel B met een verkoopprijs van 12,- + 2,28 aan BTW (= 14,28).

In deze situatie betreft het totaalbedrag van de regels met de leverdatum 27/11 een totaalbedrag van 11,90, dit is 45,45 % van het totale orderbedrag. Het totaalbedrag van de regels met een leverdatum van 28/11 betreft 54,55 % van het totale orderbedrag.


Voorbeeld 2 - Verkooporder met drie verschillende leverdatums

De volgende verkooporder wordt ingevoerd op 8/10.

Artikel Aantal Leverdatum Verkoopprijs BTW BTW
Artikel A 1 27/11 10,- 19% exclusief 1,90
Artikel B 1 28/11 12,- 19% exclusief 2,28
Artikel A 1 29/11 10,- 19% exclusief 1,90

Dit betreft een verkooporder voor twee artikelen maar met drie verschillende leverdatums. Wanneer betalingsconditie BC1 wordt gekoppeld wordt de volgende termijn aangemaakt voor deze verkooporder.

Vervaldatum Percentage Bedrag
7/11 100% 38,08

Wanneer u op de knop 'Factureringschema's' klikt worden afzonderlijke termijnen aangemaakt per leverdatum. Deze worden als volgt aangemaakt:

Vervaldatum Percentage Bedrag
27/11 31,25% 11,90
28/11 37,50% 14,28
29/11 31,25% 11,90

Zoals u ziet wordt er één termijn aangemaakt voor de orderregel met de leverdatum 27/11. In dit geval betreft dit Artikel A met een verkoopprijs van 10,- + 1,90 aan BTW (= 11,90). Voor de orderregel met een leverdatum van 28/11 wordt een tweede termijn aangemaakt. In dit geval betreft dit Artikel B met een verkoopprijs van 12,- + 2,28 aan BTW (=14,28). Daarnaast wordt er voor de orderregel met de leverdatum 29/11/2008 een derde termijn aangemaakt. Dit betreft Artikel A met een verkoopprijs van 10,- + 1,90 aan BTW (= 11,90).

In deze situatie betreft het totaalbedrag van de regels met de leverdatum 27/11 een totaalbedrag van 11,90, dit is 31,25 % van het totale orderbedrag. Het totaalbedrag van de regels met een leverdatum van 28/11 betreft 37,50 % van het totale orderbedrag, en de regels met een leverdatum van 29/11, is 31,25 % van het totale orderbedrag.


Voorbeeld 3 - Verkooporder met twee artikelen en twee verschillende leverdatums

De volgende verkooporder wordt ingevoerd op 8/10.

Artikel Aantal Leverdatum Verkoopprijs BTW BTW
Artikel A 1 27/11 10,- 19% exclusief 1,90
Artikel B 1 28/11 12,- 19% exclusief 2,28
Artikel A 1 28/11 10,- 19% exclusief 1,90

Dit betreft een verkooporder voor twee artikelen maar waarbij twee artikelen dezelfde leverdatum hebben. Wanneer betalingsconditie BC1 wordt gekoppeld wordt de volgende termijn aangemaakt voor deze verkooporder.

Vervaldatum Percentage Bedrag
7/11 100% 38,08

Wanneer u op de knop 'Factureringschema's' klikt worden afzonderlijke termijnen aangemaakt per leverdatum. Deze worden als volgt aangemaakt:

Vervaldatum Percentage Bedrag
27/11 31,25% 11,90
28/11 68,75% 26,18

In dit voorbeeld zijn er drie orderregels aanwezig, maar in totaal maar 2 verschillende leverdatums. In dit geval worden dan ook maar twee termijnen aangemaakt.

Zoals u ziet wordt er één termijn aangemaakt voor de orderregel met de leverdatum 27/11. In dit geval betreft dit Artikel A met een verkoopprijs van 10 + 1,90 aan BTW (= 11,90). Voor de orderregels met een leverdatum van 28/11 wordt een tweede termijn aangemaakt. In dit geval betreft dit Artikel B met een verkoopprijs van 12 + 2,28 aan BTW en Artikel A verkoopprijs van 10 + 1,90 aan BTW. Deze twee samen betreft een totaal bedrag van 26,18.

In deze situatie betreft het totaalbedrag van de regels met de leverdatum 27/11 een totaalbedrag van 11,90, dit is 31,25 % van het totale orderbedrag. Het totaalbedrag van de regels met een leverdatum van 28/11 betreft 68,75 % van het totale orderbedrag.

 

Voorbeeld 4 - Verkooporder met twee verschillende leverdatums en een betalingsconditie met meerdere betaaltermijnen.

In bovenstaande voorbeelden wordt er uit gegaan van een betalingsconditie met slechts één termijn. De situaties waarbij er gewerkt wordt meer meerdere leverdatums in een verkooporder en meerdere termijnen in de betalingsconditie wordt niet ondersteund. Wanneer dit het geval is dan geldt het volgende:

De volgende verkooporder wordt ingevoerd op 8/10.

Artikel Aantal Leverdatum Verkoopprijs BTW BTW
Artikel A 1 27/11 10,- 19% exclusief 1,90
Artikel B 1 28/11 12,- 19% exclusief 2,28

Dit betreft een verkooporder voor twee artikelen die beide een andere leverdatum hebben. Daarnaast wordt er ditmaal een betalingsconditie gekoppeld die meerdere betaaltermijnen heeft. Deze situaties wordt niet ondersteund en heeft dan ook het volgende resultaat. Wanneer betalingsconditie BC2 wordt gekoppeld worden de volgende twee termijnen aangemaakt voor deze verkooporder:

Vervaldatum Percentage Bedrag
28/10 50% 13,09
7/11 50% 13,09

In de betalingsconditie is aangegeven dat 50% binnen 20 dagen voldaan dient te worden, en de andere 50 % na 30 dagen. Het totale orderbedrag betreft 26,18, en hier 50% van is 13,09.

Wanneer u op de knop 'Factureringschema's' klikt, is het resultaat als volgt:

Vervaldatum Percentage Bedrag
7/11 50% 13,09
27/11 45,45% 11,90
28/11 4,55% 1,19

Zoals u ziet blijft de 50 % die binnen 20 dagen voldaan dient te worden staan. De overige 50% wordt nu opgesplitst. Wanneer u een ander resultaat wenst kunt u besluiten om een andere betalingsconditie te gebruiken, of u kunt de betalingstermijnen handmatig bewerken/aanpassen.

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 18.108.932
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer