One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Assets - Onderhoud: Indextabellen

[Assets: Stamgegevens, Onderhoud, Algemeen, Indextabellen]

Introductie

Met de indextabellen kunt u handmatig het afschrijvingspercentage per jaar bepalen. De indextabellen zult u waarschijnlijk slechts bij uitzondering gebruiken. U zult dit met name gebruiken indien de afschrijving zich zeer moeilijk in een formule laat uitdrukken. Bij het definiëren van de afschrijvingsformule kunt u gebruik maken van dit jaarpercentage. Het jaarbedrag dat hiermee wordt bepaald, wordt gelijk over de financiële perioden in een jaar verdeeld.

Om de indextabel te gebruiken in een afschrijvingsformule kunt u de indextabel koppelen door de gegevens te selecteren in het veld 'Percentage per jaar' in de betreffende afschrijvingsformule. U kunt de indextabellen definiëren bij [Fixed Assets: Stamgegevens, Onderhoud, Algemeen, Indextabellen].

Voorbeeld

De volgende indextabel is gedefinieerd:

Jaar 1 : 20%
Jaar 2 : 15%
Jaar 3 : 10% etc.

Deze indextabel is gekoppeld aan een afschrijvingsformule:

Afschrijvingskosten per periode = (Basisbedrag) * (Percentage) /12.

Deze formule betekent dat voor elke periode van bijvoorbeeld een maand, een twaalfde van het jaarbedrag berekend uit de indextabel wordt afgeschreven.

Wanneer u naar het menupad 'Indextabellen' gaat ziet u eerst een overzicht van de reeds aangemaakte indextabellen. Dit scherm functioneert zoals alle zoekschermen binnen Exact Financials Enterprise. Wanneer u kiest voor de knop 'Nieuw' kunt u een nieuwe indextabel aanmaken.

Uitleg van de velden

Indextabel
Geef een unieke code en bijbehorende omschrijving voor de indextabel aan.

Tabblad - Algemeen

Gebruik de invoermatrix om de indextabel te definieren.

Jaar
Dit veld bevat een opeenvolgend nummer. Het eerste jaar van afschrijving staat gelijk aan '1'. Het tweede jaar van afschrijving '2', enz.  Maak een volgnummer aan voor elk jaar van het totaal aantal afschrijvingsjaren voor de later te koppelen activa.

Percentage
Geef het percentage in dat wordt gebruikt voor de afschrijving van dat jaar. Als de afschrijving is gebaseerd op een afschrijving van 100%, let er dan op dat de som van de ingegeven percentages 100% bedraagt. Voor speciale gevallen is het mogelijk gemaakt dat u cumulatief ook meer dan 100% kunt ingegeven.

Tabblad – Documenten

Koppel de gewenste documentatie. Om een document te koppelen kiest u voor de knop 'Toevoegen'. Zie ook: [Documenten Koppelen].

Overzichten

Een overzicht van uw indextabellen vraagt u op via [Assets: Stamgegevens, Overzichten, Algemeen, Indextabellen].


Exact Financials Enterprise > AssetsStamgegevens Algemeen > Indextabellen

    

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.495.250
 Assortment:  Date: 22-07-2014
 Release:  Attachment:
 Disclaimer