One moment please...
 
 
Exact Compact   
 

Release Notes Exact Compact Product Update 417

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 417 ten opzichte van voorgaande releases. Voor dat u een update uitvoert is het belangrijk dat u back-ups maakt van de administraties en dat u de release notes en systeemeisen voor de betreffende product update doorneemt.  

Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Compact 417 5
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white blue lightgrey white grey #e1141d white lightgrey #e1141d
Module Segment Title Summary Hyperlink
Algemeen   Nieuwe functie voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Vanaf deze product update is er een nieuwe functie toegevoegd voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR). DocView.aspx?DocumentID={f16dd159-6121-4014-a3cb-6dc3371f3de8}&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen   Verbetering bij het versturen van aangiften naar Digipoort Er is een verbetering doorgevoerd met betrekking tot het opslaan van de certificaten die nodig zijn voor het succesvol versturen van de btw-aangiften. DocView.aspx?DocumentID={010b68e5-fef1-4b16-9ae1-9030b7458896}&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen   Verbetering bij de suppletie aangifte Vanaf deze product update worden wijzigingen die u in de btw-aangifte heeft aangebracht ook meegenomen in een eventuele correctie aangifte (suppletie aangifte) voor die aangifte. DocView.aspx?DocumentID={436502f3-bf4a-4da8-8d1d-483dda05dba4}&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen   Ondersteuning Microsoft Office 2019 en nieuwe versie Microsoft Office 365 ProPlus (32-bit) Vanaf deze product update worden Microsoft Office 2019 (32-bit) en de meest recente versie van Microsoft Office 365 ProPlus (32-bit) ondersteund in Exact Compact. DocView.aspx?DocumentID={62d4a028-819f-44b8-8f34-09d360c6aa54}&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen   Nieuwe versie van Crystal Reports Runtime Exact Compact gebruikt Crystal Reports Runtime om verschillende overzichten weer te geven. Om ervoor te zorgen dat dit ook ondersteund wordt door de meest recente versie van uw besturingssysteem, bijvoorbeeld Windows 10, zal product update 417 gebruik maken van de nieuwste versie: Crystal Reports 2016 Runtime. DocView.aspx?DocumentID={47cb6ec0-6d6e-4344-a334-33bd44b54025}&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen   BTW-nummer ondersteunt Modulus 97-waarde in combinatie met Elfproef-waarde In verband met de introductie van de AVG-regelgeving en ter bescherming van de persoonlijke gegevens van ZZP'ers, heeft de Nederlandse belastingdienst het BTW-identificatienummer vervangen door een nieuw nummer; het OB-nummer. Voorheen werd het sofi-nummer van de ZZP'ers gebruikt als BTW-nummer. DocView.aspx?DocumentID=%7b4ca93b28-20f5-4fab-9132-511e40075027%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen   BTW-nummer voor ZZP'ers beschikbaar Vanaf deze productupdate ondersteunt Exact Globe Next het OB-nummer voor ZZP'ers. Deze verbetering zal worden aangebracht om de persoonlijke informatie van ZZP'ers te beschermen, waarbij het burgerservicenummer van de natuurlijke personen van de eenmanszaken niet langer als btw-nummer zal worden gebruikt DocView.aspx?DocumentID=%7bf3981651-dfa8-404a-a338-bf163f719c8b%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen   Nieuwe taxonomie voor de btw-aangifte in 2019 wordt ondersteund De wijzigingen voor 2019 zijn beschikbaar gemaakt in deze product update. DocView.aspx?DocumentID={e5d09b88-b79b-44a0-a6da-4204a7379b2c}&NoSubject=1&NoHeader=1
Algemeen   Exact Shared Cloud Services account kan worden bijgewerkt via de administratie-instellingen Via de nieuwe optie Bestaand account bijwerken naar een ESCS account in de sectie Exact Shared Cloud Services in de administratie-instellingen kunt u nu uw bestaande account bijwerken naar een Exact Shared Cloud Services (ESCS) account. DocView.aspx?DocumentID={b93a0341-00dc-4e4f-97d2-31f949a8d3b4}&noheader=1&nosubject=1
Algemeen   Verbetering bij het elektronisch indienen van BTW-aangiften, ICP-aangiften en Loonaangiften via Digipoort Er zijn verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot het indienen van BTW-aangiften, ICP-aangiften en Loonaangiften via Digipoort DocView.aspx?DocumentID={460c4dea-08ee-41c1-9ae3-7af7a5744484}&NoSubject=1&NoHeader=1
Algemeen   Veld 5d uitgeschakeld in de BTW-aangifte Vanaf deze productupdate is het veld 5d uitgeschakeld in het BTW -aangiftescherm DocView.aspx?DocumentID={384d526f-f697-47bc-919c-7168c784cc56}&NoSubject=1&NoHeader=1
Algemeen   Nieuwe taxonomie voor de btw- en/of icp-aangifte in 2020 wordt ondersteund De wijzigingen voor 2020 zijn beschikbaar gemaakt in deze product update. DocView.aspx?DocumentID={92232df2-7c18-4555-b0b4-b540baa6d645}&NoSubject=1&NoHeader=1
Exact Compact Financieel   Verbetering bij het genereren van SEPA betaalbestanden en SEPA incassobestanden Vanaf deze product update is er een verbetering doorgevoerd met betrekking tot het genereren van SEPA betaalbestanden en SEPA incassobestanden. DocView.aspx?DocumentID={ea6864c1-7592-40b1-915c-97538381c4cd}&NoHeader=1&NoSubject=1
Exact Compact Factuur   Verbetering bij het genereren van SEPA betaalbestanden en SEPA incassobestanden Vanaf deze product update is er een verbetering doorgevoerd met betrekking tot het genereren van SEPA betaalbestanden en SEPA incassobestanden. DocView.aspx?DocumentID={ea6864c1-7592-40b1-915c-97538381c4cd}&NoHeader=1&NoSubject=1
Exact Compact Factuur   Oorspronkelijke factuur als bijlage meesturen bij het e-mailen van herinneringen

Vanaf deze product update kunt u bij het mailen van betalingsherinneringen, kopieën van de oorspronkelijke facturen meesturen. De kopieën van de facturen worden verstuurd in PDF formaat.

DocView.aspx?DocumentID={726074b8-20bd-4226-95af-fff03668934d}&NoHeader=1&NoSubject=1
Exact Compact Factuur   Verbeteringen met betrekking tot de XML tags voor UBL2.1 Er zijn verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot de XML tags in het UBL (UBL 2.1) formaat bij het versturen van elektronische facturen. DocView.aspx?DocumentID={aac9a032-3c18-4e01-9dbf-162b53ad2356}&NoSubject=1&NoHeader=1
Exact Compact Handel   Verbetering bij de voorraadherwaardering Er is een verbetering doorgevoerd om ervoor te zorgen dat de berekening van de voorraadherwaardering correct wordt uitgevoerd na het wijzigen van de voorraadinstelling Voorraadwaardering vanaf laatste herwaardering. DocView.aspx?DocumentID={2f5b6fcc-f44e-4a72-90ac-7f994b3438f1}&NoHeader=1&NoSubject=1
Exact Compact Handel   Oorspronkelijke factuur als bijlage meesturen bij het e-mailen van herinneringen

Vanaf deze product update kunt u bij het mailen van betalingsherinneringen, kopieën van de oorspronkelijke facturen meesturen. De kopieën van de facturen worden verstuurd in PDF formaat.

DocView.aspx?DocumentID={726074b8-20bd-4226-95af-fff03668934d}&NoHeader=1&NoSubject=1
Exact Compact Handel   Verbetering bij het genereren van SEPA betaalbestanden en SEPA incassobestanden Vanaf deze product update is er een verbetering doorgevoerd met betrekking tot het genereren van SEPA betaalbestanden en SEPA incassobestanden. DocView.aspx?DocumentID={ea6864c1-7592-40b1-915c-97538381c4cd}&NoHeader=1&NoSubject=1
Exact Compact Handel   Verbeteringen met betrekking tot de XML tags voor UBL2.1 Er zijn verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot de XML tags in het UBL (UBL 2.1) formaat bij het versturen van elektronische facturen. DocView.aspx?DocumentID={aac9a032-3c18-4e01-9dbf-162b53ad2356}&NoSubject=1&NoHeader=1
Exact Compact Salaris   Aanpassing BTER uurloonberekening vanaf 2019 Er is een aanpassing doorgevoerd met betrekking tot de berekening van het BTER uurloon. DocView.aspx?DocumentID={4e05d719-fbef-425f-a405-7c60d46f791d}&NoHeader=1&NoSubject=1
Exact Compact Salaris   Aanpassing bijtelling privégebruik auto van de zaak Voor auto’s zonder CO2-uitstoot met een datum 1e toelating op of na 1 januari 2019 geldt vanaf 1 januari 2019 een verlaagde bijtelling van 4% voor zover de grondslag voor de bijtelling € 50.000 of lager is. DocView.aspx?DocumentID={3c449ecc-7b31-468a-a67b-9a73186759a0}&NoHeader=1&NoSubject=1
Exact Compact Salaris   Aanlevering via UPA voor de cao Grafimedia In 2018 is PGB gestart met de aanlevering via UPA voor een aantal regelingen. Per 2019 wordt ook voor alle overige leveringen de aangifte via het UPA formaat gedaan. Dit geldt o.a. voor de cao Grafimedia. DocView.aspx?DocumentID={a65dfbd8-5979-4018-99dc-1ee644054265}&NoHeader=1&NoSubject=1
Exact Compact Salaris   Aanlevering via UPA voor vrijwillige regelingen voor het PGB Vanaf dit loonjaar is het mogelijk om vrijwillige regelingen voor het PGB zelf in te richten. DocView.aspx?DocumentID={ab777ced-d6e7-4db9-8ca5-f1d456dcf673}&NoHeader=1&NoSubject=1
Exact Compact Salaris   Aanlevering via UPA voor Rijn- en Binnenvaart In 2017 is de pensioenuitvoering voor de Rijn- en Binnenvaart overgegaan naar AZL. Daarbij werd het oude Syntrus formaat gebruikt voor de aangifte. Per 2019 wordt overgegaan op de Uniforme Pensioenaangifte (UPA). DocView.aspx?DocumentID={c61666bf-fdc2-45ba-b91b-3dfad91841bf}&NoHeader=1&NoSubject=1
Exact Compact Salaris   Mogelijkheid om een nihil-aangifte aan te maken voor de UPA Het kan voorkomen dat u als werkgever, (tijdelijk) geen premieplichtig personeel in dienst heeft. Zolang u beschikt over een actief loonheffingennummer, kan u gevraagd worden om lege, zogenoemde nihil aangifteberichten, in te zenden. DocView.aspx?DocumentID={5a764732-4a59-4307-82bd-27d4975a0f31}&NoHeader=1&NoSubject=1
Exact Compact Salaris   Aanlevering via UPA voor pensioenfonds AZL voor cao levensmiddelen en Cao Melk- en Zuiveldetailhandel Vanaf 1 januari 2020 is het Pensioenfonds AZL voor CAO Levensmiddelen (1710) en CCAO Melk- en Zuiveldetailhandel (1711) overgegaan op Uniforme Pensioenaangifte (UPA). DocView.aspx?DocumentID={1a592997-91da-457b-9da5-38dbb5c2471c}&NoHeader=1&NoSubject=1
Exact Compact Salaris   Aanlevering via UPA voor Centric fondsen Voor de Centric fondsen dient vanaf loonjaar 2020 aangifte gedaan te worden volgens UPA (Uniforme Pensioenaangifte) berichtformaat. DocView.aspx?DocumentID={0e06ceaa-bf63-4156-974f-49668367b59c}&NoHeader=1&NoSubject=1
Exact Compact Salaris   Aanlevering via UPA voor TKP fondsen Voor de TKP fondsen dient vanaf loonjaar 2020 aangifte gedaan te worden volgens UPA (Uniforme Pensioenaangifte) berichtformaat. DocView.aspx?DocumentID={f62a82cf-f394-43a5-bcdf-6d82e104c527}&NoHeader=1&NoSubject=1
Exact Compact Salaris   Extra velden op de loonstrook in verband met Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) In verband met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) dient vanaf loonjaar 2020 op de loonstrook informatie over het dienstverband aangegeven te worden: of het een schriftelijke arbeidsovereenkomst is, of het voor onbepaalde tijd is en of het een oproepovereenkomst is. DocView.aspx?DocumentID={bf788f8a-08ed-4b66-b8db-4ba5c2bd8700}&NoHeader=1&NoSubject=1
Exact Compact Salaris   Berekening pensioenpremie Bouw wordt berekend op basis van de gemiddelde uren per maand Vanaf loonjaar 2020 wordt de pensioenpremie ook berekend op basis van de gemiddelde uren per maand. DocView.aspx?DocumentID={81d26b0b-2fdf-47f9-bee7-ccc7031cf068}&NoHeader=1&NoSubject=1
Exact Compact Salaris   Aanpassing bijtelling zakelijke emissieloze auto’s Als onderdeel van het klimaatakkoord verandert vanaf 2020 de bijtelling voor zakelijke emissieloze auto’s DocView.aspx?DocumentID={e8aaa484-92af-484c-baef-d1dbc57b60aa}&NoHeader=1&NoSubject=1
Exact Compact Salaris   Mogelijkheid om een negatief WHK-percentage op te geven Vanaf deze product update is het mogelijk om aan te geven dat het percentage van de component WHK-DIF een negatief percentage betreft. DocView.aspx?DocumentID=%7b4a84bd56-ce7b-4040-80de-af05f3e6199e%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Exact Compact Salaris   Overzicht met gewerkte uren voor medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar beschikbaar Het is nu mogelijk om een overzicht op te vragen van de gewerkte uren per periode voor medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar. DocView.aspx?DocumentID={0affdfcc-8866-472b-9de2-b6dd16b07a22}&NoHeader=1&NoSubject=1
Exact Compact Incasso   Verbetering bij het genereren van SEPA betaalbestanden en SEPA incassobestanden Vanaf deze product update is er een verbetering doorgevoerd met betrekking tot het genereren van SEPA betaalbestanden en SEPA incassobestanden. DocView.aspx?DocumentID={ea6864c1-7592-40b1-915c-97538381c4cd}&NoHeader=1&NoSubject=1
Gerelateerde onderwerpen   Systeemeisen Exact Compact Een overzicht van de systeemeisen voor de verschillende releases van Exact Compact. DocView.aspx?DocumentID={cb94b37b-d8f2-4aa4-a3a6-53fe9f8fdce9}&NoHeader=1&NoSubject=1
Gerelateerde onderwerpen   Overzicht release notes per release Een overzicht van de release notes van eerdere releases van Exact Compact. https://www.exactsoftware.com/docs/SysHelp.aspx?Release=0&TopicFilter=EC2003&Language=NL&Action=1&noheader=1&nosubject=1
Gerelateerde onderwerpen   Een update uitvoeren van Exact Compact Meer informatie over het uitvoeren van een update van Exact Compact. DocView.aspx?DocumentID={23b36517-0796-4312-a529-7f7b74f3234d}&noheader=1&nosubject=1
 
 
 
 
 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 28.735.240
 Assortment:  Date: 24-02-2020
 Release: 417  Attachment:
 Disclaimer