One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Boekingen - Boekingenscherm

U kunt via de module boekingen als volgt een nieuwe boeking invoeren:

 • Start de module Boekingen in de module groep "Boekingen".

 • Klik op 'Plus' knopje/ Toetscombinatie CTRL+N/ snelmenu, keuze Nieuw

 • Nu ziet u onderstaand scherm

Hier wordt standaard het geldende weeknummer en jaar ingevuld. Daarna kan een project geselecteerd worden en de werknemer.

Ook kan gekozen worden een werkbon te selecteren. In dat geval wordt het project automatisch gevuld en kan er geen werknemer worden geselecteerd.

Deze gegevens zijn niet noodzakelijk om in te vullen maar bij openen van het boekingenscherm staan deze gegevens dan reeds ingevuld. De keuze 'Alleen nieuwe boekingen tonen' geeft aan of alleen de boekingen van deze nieuwe boekingenserie moeten worden getoond of alle boekingen uit deze periode.

Na keuze voor OK ziet u onderstaand scherm

Het scherm bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Links (Verticaal) staan de gegevens van de geselecteerde boeking. De gegevens van deze boeking staan verticaal gerangschikt en kunnen hier worden aangepast.

 • Rechtsboven (Horizontaal) staan de gemaakte boekingen. Hier kunnen de boekingsgegevens ook worden gewijzigd.

 • Rechtsonder (Overzicht) staan per eenheidscode de totalen per medewerker opgegeven. De gewenste totalen kunnen worden opgegeven in de instellingen. Zie gebruikersinstellingen.

De gegevens die ingevoerd kunnen worden kunnen dus zowel horizontaal als verticaal worden ingevoerd. Het is afhankelijk van de gebruiker welke het makkelijkst gebruikt wordt.

Voor optimaal gebruiksgemak van deze module kan gebruik gemaakt worden van de volgende handigheidjes:

 

Menu Bestand

 

 

 

 • Nieuw: Toevoegen nieuwe boeking

 • Dagen toevoegen, Hier kan gekozen worden om gekozen dagen in deze boekingsweek toe te voegen.

 • Week afmaken: Bij deze keuze wordt de eerste geselecteerde boeking gekopieerd naar de dagen van de week waarop deze boeking nog niet is gemaakt.

 • Boekingen kopiëren: Bij deze keuze wordt de geselecteerde boeking(en) gekopieerd. Dit wordt via een subscherm gerealiseerd en wordt verderop beschreven.

 • Week kopiëen: De boekingen in de week worden gekopieerd naar een nieuwe week.

 • Reiskosten aanmaken: Voor de geselecteerde boeking(en) worden hiermee reiskosten aangemaakt.(alleen als selectiemodus actief is)

 • Werkbon(nen) boeken:

Menu Bewerken

 

 

 

 • Switch naar horizontaal: Hier mee kan de gebruiker (dmv  <CTRL><G>)wisselen tussen horizontaal en verticaal boeken

 • Switch naar verticaal: Hier mee kan de gebruiker  (dmv <CTRL><I>) wisselen tussen horizontaal en verticaal boeken

Menu Beeld

 

 

 

 • Urenoverzicht tonen: Mogelijkheid om overzichtscherm te tonen

 • Verborgen kolommen: Mogelijkheid om kolommen uit het horizontaal boeken te verbergen.

 • Verzamelkolommen: Indien aangevinkt zijn de kolomtitels 'Algemeen', 'Kosten' en 'Verkoop' uitgeschakeld

 • Kolommen filteren: Indien deze aangevinkt staat zijn de kolommen voorzien van een pijltje waarmee de regels gefilterd kunnen worden.

 • Groeperen: Indien aangevinkt bestaat de mogelijkheid om een kolom in het grijze vak boven het overzicht horizontaal boeken te slepen en zodoende te groeperen op de deze gewenste kolom

PopupMenu

 

 

 

 • Alles in- uitklappen:

 

 • Overige opties zijn via menuinstellingen reeds besproken.

 • De menuopties zijn ook te gebruiken door middel van gebruik van de sneltoetsen. Deze zijn bij de opties aangegeven. Bijv. <CTRL>+<W> is Week afmaken.

 

Boekingen kopiëren

Om boekingen van een medewerker te dupliceren of de kopiëren naar een andere week kan op de volgende manier eenvoudig worden uitgevoerd.

 • Selecteer in het scherm 'horizontaal' de boekingen u wilt kopiëren.

 • Kies dan voor 'Boekingen kopiëren'

 • Onderstaand scherm verschijnt:


  In het overzicht staan de geselecteerde boekingen. In de groep Kopiëren staan de mogelijkheden. Met de optie:Naar week worden de boekingen exact overgenomen van de ene week naar de andere. Met Alleen kopie worden de boekingen in dezelfde week gekopieerd.

Terug naar Informatie over boekingen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: Know how  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 20.188.619
 Assortment:  Date: 24-03-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer