One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC koppeling met Globe als service draaien

De koppeling tussen Exact Globe en Exact AEC kan ook als service worden gedraaid. Dit 'kost' echter wel een Exact Globe user licentie.

Benodigde informatie

Om te kunnen koppelen moet de gebruiker waaronder de koppeling als service gedraaid wordt rechten hebben zoals deze ook nodig zijn om in Exact Globe te kunnen inloggen (en gebruik te mogen maken van de SDK). De betreffende gebruikersnaam en wachtwoord dienen in onderstaande uitleg te worden gebruikt. Het advies is om de gebruiker de naam 'EXACTUSR' te geven zodat duidelijk is dat gegevens onder deze naam vanuit de koppeling komen. De service zal dan onder deze gebruiker gedraaid worden. Tevens kunnen de gegevens van deze gebruiker via de eigenschappen van de service op het tabblad 'Log On' gewijzigd worden.

Installatie
Start als administrator een opdrachtprompt en ga naar 'C:\Program Files (x86)\Exact AEC\AECGL2K3' en tik vervolgens:

aecgl2k3srv.exe /install /u:<gebruikersnaam> /p:<wachtwoord> /silent

vb:

aecgl2k3srv.exe /install /u:domein\exactusr /p:12345 /silent

Hierop volgt een notificatie dat de service succesvol is geïnstalleerd.
Hierop kan met de koppelings manager ('C:\Program Files (x86)\Exact AEC\AECGL2Kmgr.exe') verbinding worden gemaakt met de service en er sessies worden uitgevoerd of instellingen worden gewijzigd.

Probleemoplossing

  • Wanneer er een probleem optreedt dan wordt dit gelogd in het Windows Application log onder de eventviewer van Windows. 
  • Er zijn zowel rechten nodig op het systeem waarop de koppeling draait als de locaties waarop de database van Exact Globe draait als die waar Exact AEC draait (dit kunnen in theorie 3 verschillende systemen zijn).
  • ConnErrFailed 1004 The connection failed (general error). Deze melding is op te lossen door de gebruiker waaronder koppeling draait local admin rechten te geven.
  • BDE Error $210D zie document: 25.243.075 - Hoe los ik de melding "Shared memory conflict ($210D)" in de log bij Exact AEC op?

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 26.495.222
 Assortment:  Date: 23-01-2019
 Release:  Attachment:
 Disclaimer