One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Standaard rollen in Exact Globe Next

Introductie

Het onderhoud van de rollen neemt een belangrijke plaats in bij de inrichting van uw administratie. Hier bepaalt u namelijk welke rechten aan een rol gekoppeld zijn en welke werknemers welke rollen hebben. Zo bepaalt u dus de gebruikersrechten van uw werknemers. Bij het onderhoud van de rollen zijn er standaard een aantal rollen aanwezig.

Uitleg

Tijdens het aanmaken van een administratie worden er twee systeem-rollen ('Administrator' en 'System Administrator') en minimaal 3 voorgedefinieerde rollen ('HR', 'Purchase Agent' en 'Representative') aangemaakt. Deze rollen hebben specifieke functies binnen de Exact Globe Next administratie en worden in dit document besproken.

ADMINISTRATOR - Hoofdbeheerder
Gebruikers die de rol 'Administrator' toegewezen hebben gekregen hebben standaard recht op alle menupaden binnen de Exact Globe Next administratie. Deze rechten worden niet specifiek in het tabblad 'Rechten' van de rol aangegeven. Het systeem zal een gebruiker die in deze rol zit automatisch herkennen en hem alle rechten verschaffen. Specifiek heeft deze rol rechten om gebruikers aan te maken cq. te wijzigen en de benodigde rollen aan te maken en toe te wijzen. Deze rechten kunnen echter ook verkregen worden door de betreffende gebruiker de rol 'System Administrator' toe te kennen.
De enige beperking in de rechten van gebruikers in de rol 'Administrator' heeft betrekking op het onderhouden van salarisgegevens van werknemers. De 'Administrator' kan wel de financiële en salaris-gegevens van alle gebruikers bekijken, maar kan deze niet wijzigen (met uitzondering van zijn eigen werknemersgegevens). Deze rechten zijn exclusief voorbehouden aan gebruikers die de rol 'HR' toegewezen hebben gekregen.
De persoon die de administratie aanmaakt krijgt standaard deze rol toegewezen. Dit is achteraf  te wijzigen, maar er zal altijd minimaal 1 gebruiker aan deze rol gekoppeld dienen te zijn.

SYSTEM ADMINISTRATOR - Systeembeheerder
De rol 'System Administrator' wordt gebruikt voor het onderhouden van algemene gegevens binnen een administratie. Gebruikers in de rol 'System Administrator' hebben de mogelijkheid om gebruikers en rollen aan te maken. Specifieke rechten van deze rol zijn:

 • onderhouden van gebruikers
 • onderhouden van kostenplaatsen
 • bijwerken van de database
 • aanmaken van afdelingen (binnen E-HR)
 • aanmaken van functienamen (binnen E-HR)

Gebruikers in de rol 'System Administrator' kunnen in tegenstelling tot gebruikers in de rol 'Administrator' niet de financiële- en salaris-gegevens van de overige werknemers zien.

HR - Werknemersbeheerder
Gebruikers met de rol 'HR' kunnen de financiële- en salaris-gegevens van de werknemers onderhouden. Zij kunnen tevens werknemers aanmaken, maar hebben niet het recht om de gebruikers en de rollen te onderhouden. Dit recht is specifiek voorbehouden aan gebruikers in de 'Administrator'- of 'System Administrator'-rol. Zij kunnen deze gebruikers en rollen wel bekijken (mits dit menupad specifiek aan de rechten is toegevoegd).
Standaard hebben gebruikers in de 'HR'-rol de volgende rechten toegewezen gekregen (afhankelijk van de licentiesamenstelling):

 • onderhouden van werknemers
 • raadplegen van diverse werknemersoverzichten
 • onderhouden van het bedrijfsorganogram
 • onderhouden van verzuimgegevens
 • raadplegen van verzuimoverzichten
 • onderhouden van afdelingen
 • onderhouden van standaard werkschema's
 • onderhouden van absentiesoorten
 • onderhouden van absentietoewijzingen
 • onderhouden van officiële feestdagen
 • onderhouden van samenvoeg-templates in MS Word
 • opschonen van roosters
 • opschonen van functiegroepen
 • importeren van personeelsgegevens via de XML-server
 • onderhouden van locaties
 • onderhouden van functiegroepen
 • onderhouden van functienamen

Tevens hebben gebruikers in de 'HR'-rol toegang tot de volgende documenttypes met beveiligingsniveau '100':

 • Returns
 • Bank import file
 • Resume
 • Employee contract
 • Employee letter
 • Review
 • Incentive compensation
 • Payroll slip

REPRESENTATIVE - Vertegenwoordiger
Alleen gebruikers die de rol 'Representative' toegewezen hebben gekregen kunnen worden aangegeven als vertegenwoordiger bij het invoeren van orders (verplicht) of facturen (verplicht). Deze rol heeft de volgende standaard rechten:

 • invoeren van verkooporders
 • afdrukken van verkooporderbevestigingen
 • raadplegen van de pakbonverslagen
 • raadplegen van de omzetstatistieken

PURCHASE AGENT - Inkoper
Alleen gebruikers die de rol 'Purchase Agent' toegewezen hebben gekregen kunnen worden aangegeven als inkoper bij het invoeren van bestellingen (verplicht) of inkoopfacturen (facultatief). Deze rol heeft de volgende standaard rechten:

 • invoeren/aanpassen van bestellingen
 • afdrukken van bestellingen
 • raadplegen van besteloverzichten

Dashboard Designers
Deze rol is van toepassing voor de integratie van Exact Globe Next met Exact Business Analytics (EBA). Gebruikers die over deze rol beschikken mogen in EBA de functie 'Gedeelde webparts wijzigen' uitvoeren.

Dashboard Users
Deze rol is van toepassing voor de integratie van Exact Globe Next met Exact Business Analytics (EBA). Gebruikers die over deze rol beschikken mogen in EBA de functie 'Persoonlijke webparts wijzigen' uitvoeren.

FAKREG - Fiatteur Inkomende facturen
Deze rol is van toepassing op E-Inkomend factuurregister. Gebruikers die over deze rol beschikken kunnen als fiatteur worden gekoppeld aan de factuurregisters. 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 18.919.207
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer