One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

De knop ICL bij het onderhouden van artikelen

Introductie

Met de ICL artikelcode heeft u de mogelijkheid om een alternatieve artikelcodering te gebruiken in de ICL verkoop- en ICL centrale database. Op deze wijze kunt u verschillende artikelcodes gebruiken in verschillende ICL administraties. In de ICL verkoop of ICL inkoop administratie kunt u de alternatieve artikelcode configurerendie in de ICL centrale administratie gebruikt wordt.

Om de ICL artikelcode te onderhouden opent u in de ICL verkoop of ICL inkoop administratie het onderhoud van een artikel via [Voorraad, Artikelen, Onderhouden] en klikt vervolgens op de knop 'ICL'.

Het gebruik van deze code is afhankelijk van de instelling 'Gebruik ICL Artikelcode' in de WMS instellingen: ICL Verkoop. Deze instelling is van toepassing op verkooporders en bestellingen. Wanneer u in de instellingen heeft aangeven dat er gebruik gemaakt dient te worden van de ICL artikelcode en u bij het artikel een alternatieve artikelcode heeft opgegeven wordt deze alternatieve artikelcode gebruikt in de centrale database bij het aanmaken van een nieuwe verkooporder, het exporteren van verkooporders of het importeren van bestellingen uit de verkoop administratie.

Voorbeeld:

  • voor de artikelcode "1003" in de verkoop administratie, is de alternatieve ICL artikelcode "X1003" geconfigureerd.
  • in de verkoopadministratie wordt een verkooporder ingevoerd voor artikel "1003"
  • na het exporteren van de verkooporder naar de centrale administratie, wordt de verkooporder in de centrale administratie aangemaakt voor artikelcode "X1003"

Aandachtspunten:

  • Bij het vernummeren van de artikelen in de centrale administratie, wordt de "ICL itemcode" in de verkoop- of inkoopadministratie niet vernummerd.
  • Voor het exporteren van de centrale administratie, wordt de instelling opgehaald uit de ICL verkoop instellingen

 

Uitleg

ICL itemcode
Geef hier de alternatieve artikelcode voor dit artikel op. Bij het opgeven van de artikelcode vindt geen validatie plaats omdat hier geen directe koppeling aanwezig is naar de centrale administratie. U kunt de artikelcode als vrije tekst opgeven. De artikelcode mag maximaal uit 30 karakters bestaan. Nadat u de alternatieve artikelcode heeft ingevuld klikt u op 'Sluiten'.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 23.570.582
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer