One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

België: BTW-aangifte: Fiche 281.50

[Finance: Grootboek, BTW, BTW-aangifte, Fiche 281.50]

Introductie

Voor leveranciers die niet BTW-plichtig zijn maar wel belastingplichtig of voor ontvangers van commissies dient er op het eind van het jaar een fiche 281.50.325.50 te worden aangeleverd bij Belcotax.
In het menu [Financieel: Grootboek, BTW, BTW-aangifte, Fiche 281.50] kunt u fiches 281.50 genereren.
(Dit menu is alleen beschikbaar in administraties met de Belgische landenfunctionaliteit).

Inrichting

De volgende punten zijn noodzakelijk om een fiche aan te kunnen maken:

 • De exportdefinitie 'be-fiche281.50.xdf' dient geimporteerd te worden. [Systeem: XML, XML-script, Import]; selecteer de xdf uit de folder \\<installatiefolder exact>\cd\xml\be.
 • Maak een eigenschap '281.50_AARD' aan voor de entiteit 'Grootboekrekeningen' (met eigenschapstype = Meerkeuze) in een vaste volgorde: [Financieel: Stamgegevens, Onderhoud, Eigenschappen]
  1. Commissies, makelaarslonen, handelsrestorno's, enz
  2. Erelonen of vacatiegelden
  3. Voordelen van alle aard
  4. Kosten gedaan voor rekening van de verkrijger
 • Maak een eigenschap '281.50_ONTV' aan voor de entiteit 'Crediteuren' (met eigenschapstype = Meerkeuze) in de volgorde:
  1. Natuurlijke persoon
  2. Rechtspersoon
 • Koppel de eigenschappen aan de crediteuren en grootboekrekeningen die in fiche 281.50 opgenomen moeten worden
  [Financieel: Grootboek, Stamgegevens, Onderhoud, Grootboekrekeningen] tabblad 'Eigenschappen'; selecteer '281.50_AARD' en in kolom 'Meerkeuze' de eigenschap voor de grootboekrekening.
  [Financeel: Crediteuren, Stamgegevens, Onderhoud] tabblad 'Eigenschappen'; selecteer '281.50_ONTV' en in de kolom meerkeuze de eigenschap voor de crediteur.
 • Controleer of de volgende velden zijn ingevuld in de administratiegegevens:
  • Omschrijving
  • Adres (straat + huisnumber)
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • Contactpersoon
  • Taal
  • E-mail adres (contact)
  • KBO nummer (= ondernemingsnummer)

 

Uitleg van de velden 

Voorkeuren

Aangiftejaar
Geef het jaar van de aangifte in

Selectiemethode
Wenst u een aangifte geselecteerd op 'Datum' of op 'Periode' 

Vanaf jaar  t/m jaar
Selecteer de jaren waarvoor u een fiche wilt aanmaken. Deze velden zijn beschikbaar bij een selectiemethode 'Periode' 

Vanaf periode t/m periode
Selecteer de periode(n) waarvoor u een fiche wilt aanmaken. Deze velden zijn beschikbaar bij een selectiemethode 'Periode'

Datum (vanaf) Datum (Naar) 
Selecteer een datum traject waarvoor u een fiche wilt aanmaken. Deze velden zijn beschikbaar bij een selectiemethode 'Datum'

Bedrag: Minimum
Geef het bedrag in vanaf welk een fiche gegenereerd moet worden

Honorarium
Selecteer de 'Eigenschap' (Honorarium) welke gekoppeld is aan de leveranciers/crediteuren 

Fiscale fiches
Selecteer de 'Eigenschap' (Beloningtype) welke gekoppeld is aan grootboekrekeningen

XML-definitiecode
Selecteer de xml definitie 'BE-FIC281.50'

Pad: Volledig
Defnieer het bestandenpad waarin fiche(s) aangemaakt worden

Opmerking
Op Fiche 281.50 dient het KVK nummer (= Ondernemingsnummer) van leveranciers getoond te worden. Dit nummer wordt vastgelegd op het tabblad BTW in onderhoud crediteuren. Als dit nummer niet ingevuld is worden de laatste 10 posities van het (Belgische) BTW-nummer getoond. Is dat ook niet ingevuld (vrije beroepen) dan worden naam en initialen van de crediteur getoond. 

N.b.
De aangifte maakt een XML bestand aan en toont geen gegevens op het scherm. In menu [Financieel: Grootboek, BTW, BTW-overzichten, Fiche 281.50] kunt u met dezelfde selectie als voor de aangifte een overzicht opvragen van wat er is de aangifte opgenomen wordt/is.

 

 


Exact Financials > Finance > Startpagina BTW > BTW-aangifte > Fiche281.50

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 28.651.038
 Assortment:  Date: 26-04-2019
 Release: 7.25  Attachment:
 Disclaimer