One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Zoeken naar contracten

Introductie

Via Klanten à Overzichten à Contracten à Zoeken kunt u zoeken naar contracten.

Rollen & rechten

Alle gebruikers kunnen zoeken naar contracten. Het exporteren van contracten is echter alleen mogelijk als zij het functierecht 491 – Allows to export contracts for customers/resellers hebben. Gebruikers met de rol F&A staff of Marketing manager hebben dit functierecht.

Meer informatie:

  • Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Systeem à Inrichting à Beveiliging à Functierechten.
  • Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Systeem à Inrichting à Beveiliging à Rollen.

Knoppen

Tonen

Klik hier om contracten te tonen gebaseerd op de gedefinieerde criteria.

Opmerking: Nadat op deze knop is geklikt zijn de knoppen Zoeken, Nieuw en Exporteren beschikbaar. De knop Nieuw is alleen beschikbaar als u een relatie heeft gedefinieerd in het veld Relatie in de sectie Relatie.

Zoeken

Klik hier om weer terug te keren naar het zoekscherm.

Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar als u op Tonen heeft geklikt.

Nieuw

Klik hier om een nieuw contract aan te maken voor het geselecteerde relatie. Voor meer informatie omtrent het aanmaken van contracten kunt u het document Aanmaken en bewerken van contracten raadplegen.

Opmerking: De knop is alleen beschikbaar als u een relatie heeft gedefinieerd in het veld Relatie in de sectie Relatie en op Tonen heeft geklikt.

Exporteren

Klik hier om de contracten te exporteren naar Microsoft Excel. Voor meer informatie omtrent het exporteren van contracten kunt u document Exporteren van contracten raadplegen.

Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar nadat u op Tonen heeft geklikt.

Herstellen

Klik hier om de gedefinieerde zoekcriteria te wissen.

Aantal

Klik hier om het totale aantal contacten te zien welke voldoen aan de gedefinieerde zoekcriteria.

Opmerking: Nadat op deze knop is geklikt is de knop Resultaat beschikbaar.

Resultaat

Klik hier om de lijst met contracten te zien welke voldoen aan de zoekcriteria.

Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar nadat u heeft geklikt op Aantal.

Standaard

Klik hier om de zoekvelden en -kolommen te herstellen naar de standaardinstellingen.

Sluiten

Klik hier om het scherm te sluiten.

Beschrijving van de velden

Sectie Criteria

Contract

Voer hier een contractnummer in om te zoeken naar contracten met dit nummer. U kunt dit veld leeg laten om te zoeken naar contracten ongeacht het contractnummer. Voor meer informatie omtrent het aanmaken en bewerken van contracten kunt u het document Aanmaken en bewerken van contracten raadplegen.

Status

Selecteer de status van de contracten waarnaar u wilt zoeken. Selecteer Ongeldig om te zoeken naar contracten welke niet zijn gevalideerd of Geldig om te zoeken naar contracten welke wel zijn gevalideerd. U kunt dit veld leeg laten om te zoeken naar contracten ongeacht de status.

Divisie

Typ of selecteer een divisie om te zoeken naar contracten van deze divisie. U kunt dit veld leeg laten om te zoeken naar contracten ongeacht de divisie. Voor meer informatie omtrent divisies kunt u het document Overview of Divisions raadplegen.

Assortiment

Selecteer een assortiment om te zoeken naar contracten met dit assortiment. U kunt dit veld leeg laten om te zoeken naar contracten ongeacht het assortiment. Voor meer informatie omtrent assortimenten kunt u document Overview of Assortments raadplegen.

Land

Typ of selecteer een land om te zoeken naar contracten van dit land. U kunt dit veld leeg laten om te zoeken naar contracten ongeacht het land. Voor meer informatie omtrent landen kunt u document Overzicht van landen raadplegen.

Artikel

Typ of selecteer een artikel om te zoeken naar contracten welke dit artikel bevatten. U kunt dit veld leeg laten om te zoeken naar contracten ongeacht het artikel. Voor meer informatie kunt u het document Creating and Modifying Items raadplegen.

Sectie Datum

 

Begindatum

Typ of selecteer een begindatum of datumtraject van begindatums om te zoeken naar contracten met de geselecteerde startdatum(s). U kunt dit veld leeg laten om te zoeken naar contracten ongeacht de startdatum.

Opmerking: Door het invoeren alleen de begindatum(s), worden contracten getoond met deze begindatum(s) of een latere datum. Door het invoeren van alleen de einddatum(s) worden contracten getoond met deze einddatum(s) of een eerdere datum.

Prolongatie: Datum

Typ of selecteer een prolongatiedatum of een datumtraject van prolongatiedatums om te zoeken naar contracten met deze prolongatiedatum(s). Selecteer Niet gespecificeerd om te zoeken naar contracten zonder prolongatiedatum. U kunt dit veld leeg laten om te zoeken naar contracten ongeacht de prolongatiedatum.

Opmerking: Door het invoeren alleen het begin van het datumtraject, worden contracten getoond met deze prolongatiedatum of een latere prolongatiedatum. Door het invoeren van alleen het eind van het datumtraject worden contracten getoond met deze  prolongatiedatum of een eerdere prolongatiedatum.

Einddatum

Typ of selecteer een einddatum of een datumtraject van einddatums om te zoeken naar contracten met de geselecteerde einddatum(s). Selecteer Niet gespecificeerd om te zoeken naar contracten zonder een einddatum. U kunt dit veld leeg laten om te zoeken naar contracten ongeacht de einddatum.

Opmerking: Door het invoeren alleen de begindatum(s), worden contracten getoond met deze begindatum(s) of een latere datum. Door het invoeren van alleen de einddatum(s) worden contracten getoond met deze einddatum(s) of een eerdere datum. 

Sectie Relatie

Relatie

Typ of selecteer een relatie om te zoeken naar contracten welke zijn gekoppeld aan deze relatie. Voor meer informatie omtrent het aanmaken en bewerken van relaties kunt u het document Aanmaken en bewerken van relaties raadplegen.

Relatie: Status

Selecteer de relevante relatiestatus(sen) om te zoeken naar contracten met waarvan de relatie deze status heeft. Selecteer één of meer van de volgende statussen:

  • Actief – Vink deze optie aan om te zoeken naar contracten met actieve relaties.
  • Geblokkeerd – Vink deze optie aan om te zoeken naar contracten met geblokkeerde relaties.
  • Non-actief – Vink deze optie aan om te zoeken naar contracten met non-actieve relaties.
  • Niet gevalideerd – Vink deze optie aan om te zoeken naar contracten met niet gevalideerde relaties.
  • Passief – Vink deze optie aan om  te zoeken naar contracten met passieve relaties.
  • Pilot – Vink deze optie aan om te zoeken naar contracten met pilotrelaties. .
  • Referentie – Vink deze optie aan om te zoeken naar contracten van referentierelaties.

U kunt niets aanvinken om te zoeken naar contracten met relaties ongeacht hun status. Voor meer informatie omtrent relatiestatussen kunt u het document Zoeken naar relaties raadplegen.

Relatie: Type

Selecteer een relatietype om te zoeken naar contracten met relaties van dit type. U kunt dit veld leeg laten om te zoeken naar contracten met relaties ongeacht het type. Voor meer informatie omtrent relatietypen kunt u het document Aanmaken en bewerken van relaties raadplegen.

Sectie Templates

U kunt uw zoekcriteria bewaren als een template. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van zoektemplates raadplegen.

Aanpassen

Klik op  Aanpassen in de titelbalk om de velden of secties aan te passen. U kunt naar eigen wens criteria toevoegen of verwijderen door deze aan- of uit te vinken. Klik op Bewaren om de instellingen te bewaren, op Herstellen om de selecties te wissen, op Geavanceerd om meer instellingen te kunnen aanpassen of op Sluiten om het scherm te sluiten zonder te bewaren. Let op de volgende velden/secties/kolommen:

Sectie Kolommen

U kunt kolommen toevoegen of verwijderen gebaseerd op de informatie welke u wilt zien. De volgorde van de kolommen kan worden gewijzigd met de knoppen Omhoog en Omlaag. Er zijn diverse kolommen die kunnen worden geselecteerd zoals Contract, Relatie, Artikel en nog vele andere.

Sectie Criteria

Geen: Licentie (Gekoppeld)

Vink deze optie aan om te kunnen zoeken naar contracten waaraan geen licentie is gekoppeld. 

Geen: Service-artikel (Actief)

Vink deze optie aan om te kunnen zoeken naar contracten welke geen actief serviceartikel bevatten.

Sectie Datum

Datum aangemaakt

Vink deze optie aan om te kunnen zoeken naar contracten gebaseerd op de datum dat deze aangemaakt zijn.

Datum gewijzigd

Vink deze optie aan om te kunnen zoeken naar contracten gebaseerd op de datum dat deze gewijzigd zijn.

Sectie vrije velden

Deze sectie is alleen beschikbaar als u vrijde velden voor contracten heeft gedefinieerd. Voor meer informatie omtrent het definiëren van vrije velden voor contracten kunt u het document Definiëren en bewerken van vrije velden voor relaties, contactpersonen, adressen en contracten raadplegen. U kunt vrije velden selecteren zodat u deze kunt gebruiken bij het zoeken naar contracten.

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 22.852.259
 Assortment:  Date: 14-01-2016
 Release:  Attachment:
 Disclaimer