One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Systeem - Onderhouden: Formule

[Systeem: Applicatie, Overzichtenlay-outs, Formules, Onderhoud]

Type lay-out

Kies de entiteit waarop u een formule wenst aan te maken. Een overzicht van uw formules vindt u terug in [Systeem: Applicatie, Overzichtenlay-outs, Formules, Overzicht]. Activaformules vindt u terug onder de entiteitcode "Afschrijvinggegevens" (Type 900313). Standaard worden een aantal afschrijvingformules meegeleverd.

Formulecode

Na het kiezen van de entiteit wordt door het systeem een volgnummer voor de aan te maken formule voorgesteld. Deze volgnummers beginnen met '600001'. Omdat de combinatie van formulecode en type lay-out de sleutel vormen van de aan te maken formule kan het volgnummer '600001' dus meerdere keren voorkomen.

Tabblad - Algemeen

Vertaling

In het veld vertaling, legt u de omschrijving van de aan te formule vast. Deze vertaling kunt u aanmaken als stamgegeven door op het 'loepje' te klikken en vervolgens te kiezen voor 'Nieuw'. Op deze wijze start u tussentijds [Systeem: Applicatie, Overzichtenlay-outs, Vertalingen, Onderhoud] op. Selecteer de taal waarin u de omschrijving wenst vast te leggen en accepteer het voorgestelde volgnummer. Geef vervolgens de omschrijving van de formule in. Bewaar de vertaling, selecteer en koppel deze aan de formule.

Datatype

Selecteer het datatype van de uitkomst van uw formule. U heeft de keuze tussen de volgende waarden:

  • Datum
  • Decimaal getal
  • Geheel getal
  • Logische expressie
  • Tekst

Lengte

Geef de lengte van de uitkomstwaarde van de formule aan.

Decimalen

Geef het aantal decimalen van de uitkomst-waarde van de formule aan.

Formule

Stel met behulp van deze Editor uw formule samen. Druk op de rechter muisknop en u heeft de keuze uit respectievelijk de volgende opties:

Criteria

Geef aan of deze formule as selectiecriterium op het overzicht gebruikt moet kunnen worden.

Het is alleen mogelijk om een formule als selectiecriterium te gebruiken indien het overzicht gebaseerd is op één entiteit. Als een overzicht een selectiecriterium heeft 'entiteit' dan gebruikt het overzicht meerdere entiteiten.

Duizendtal separator

Geeft aan of bedragen met een duizendtal separator moeten worden getoond.

Saldo

Geeft aan dat dit een saldokolom is. Op het overzicht zullen dan twee kolommen, 'Debet' en 'Credit' worden getoond.

Evaluatieniveau

Geeft aan op welk niveau de formule moet worden berekend. Dit kan zijn op:

  • Details (alle data in de selectie)
  • Alle zichtbaar (alle zichtbare data op een overzicht)
  • Eerste zichtbaar - Onmiddelijk (zodra een gegeven aan de selectie wordt toegevoerd)
  • Eerste zichtbaar - Uitgesteld (pas als een (totaal-)waarde helemaal berekend is)

Is: Gemiddeld

Geeft aan dat voor totalen, het gemiddelde moet worden berekend in plaats van een gewone optelling.

Tabblad - Documenten

Koppel de gewenste documentatie. Zie ook: [Documenten Koppelen].


Exact Financials Enterprise > SysteemOverzichten in Exact Financials Enterprise > Onderhoud formules 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 17.496.039
 Assortment:  Date: 26-10-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer