One moment please...
 
Exact Financials   
 

Sales - Onderhouden: Prijslijstcodes

[Sales; Stamgegevens, Onderhoud, Prijslijsten, Prijslijstcodes]

Prijslijsten

Het systeem dat u hanteert voor het bepalen van uw prijzen en kortingen is een belangrijk onderdeel van uw commerciële beleid. Het is sterk afhankelijk van de door het bedrijf gebruikte distributiekanalen: directe aflevering aan de eindgebruikers of consumenten, detailhandel of groothandel. Het wordt tevens gedeeltelijk bepaald door de klanten van een bepaalde industriële sector. Prijzen en betalingscondities kunnen worden vastgelegd aan de hand van prijslijsten. De volgende prijsvoorwaarden kunnen voorkomen:

  • Afzonderlijke prijzen per transactie

    Deze methode wordt vaak gebruikt in bijvoorbeeld handelsbedrijven, zelfs in bedrijven met een vast productassortiment en in bedrijven die producten verkopen met een hoge omloopsnelheid.

  • Min of meer vaste prijzen met verschillende kortingen

    Uw prijzen- en kortingensysteem kan verder onderverdeeld worden in kortingen die aan artikelen of artikelgroepen gekoppeld zijn en die geldig zijn voor een bepaalde categorie eindgebruikers.

Artikel- en artikelgroepkortingen zijn vaak in prijslijsten vastgelegd. Een prijslijst kan kortingen bevatten, die gegeven worden bij aankoop van een bepaald aantal artikelen, kwantum- of staffelkorting, of kortingen waarbij de debiteur of uw bedrijf voor een kleiner aantal artikelen betaalt, dan het aantal dat hij besteld heeft. Staffelkortingen kunnen worden berekend in percentages, bedragen of nieuwe verkoopprijzen. Het kan nodig zijn om per valuta afzonderlijke prijslijsten vast te leggen als u orders in vreemde valuta invoert. Door het registreren van prijslijsten voor individuele debiteuren/crediteuren in uw systeem, zorgt u ervoor dat de kortingen waarop de debiteur of uw bedrijf recht heeft, individueel worden toegepast.

Voordat u prijslijsten kunt aanmaken voor artikelen of artikelgroepen in Exact Financials Enterprise, dient u prijslijstcodes aan te maken in [Sales: Stamgegevens, Onderhoud, Prijslijsten, Prijslijstcodes].

Na het aanmaken van de prijslijstcodes kunt u prijslijsten per artikel of per artikelgroep aanmaken. Staffelkorting wordt geregistreerd in hoeveelheden die worden gekoppeld aan een prijslijst. De korting kan worden berekend in percentages, bedragen of een nieuwe verkoopprijs. U kunt prijslijsten per artikel aanmaken in [Sales: Stamgegevens, Onderhoud, Prijslijsten, Prijslijsten per artikel].

Soms wordt staffelkorting niet toegepast op maar één artikel, maar op een artikelgroep. U kunt prijslijsten per artikelgroep aanmaken in [Sales: Stamgegevens, Onderhoud, Prijslijsten, Prijslijsten per artikelgroep].

U kunt de ingevoerde prijslijsten controleren in [Stamgegevens, Overzichten, Prijslijsten, Prijslijst codes], [Stamgegevens, Overzichten, Prijslijsten, Prijslijsten per artikel] en [Stamgegevens, Overzichten, Prijslijsten, Prijslijsten per artikelgroep].

Prijslijsten die niet meer van toepassing zijn en niet langer worden gebruikt, kunnen worden verwijderd in hetzelfde menu als waar u ze heeft aangemaakt.

  • U kunt prijslijsten alleen verwijderen als alle bijbehorende prijslijsten per artikel en artikelgroep eerst verwijderd zijn.

De velden

Prijslijst
Voer een code in voor de prijslijst die u wilt aanmaken.

Omschrijving
Voer een unieke omschrijving in van de prijslijst die u aanmaakt.

Tabblad Algemeen

Valuta
Selecteer de valuta die u aan de prijslijst wilt koppelen. De valuta die u hier ingeeft, is niet bindend. Wanneer u procesgegevens in buitenlandse valuta invoert, worden de prijzen omgezet naar de buitenlandse valuta die u in de kopregel van de order, bestelling of factuur heeft ingegeven. Deze valuta is gebaseerd op de koers die staat weergegeven.

Inkoop/Verkoop
U kunt hier aangeven of u de prijslijst wilt gebruiken voor {Verkoop}, {Inkoop} of {Beide}. Prijslijsten van het type {Verkoop} worden gebruikt in verkooporders en -facturen. Prijslijsten van type {Inkoop} worden gebruikt voor bestellingen. Prijslijsten van het type {Beide} kunnen voor zowel verkooporders en -facturen als bestellingen worden gebruikt.

Status
Geef de activeringsstatus aan. Zie ook: [(de-)Activeren stamgegevens].

 

Meest gestelde vragen

  • Kan ik bij het invoeren van een order, bestelling of factuur een andere prijslijst gebruiken dan de prijslijst die ik aan de debiteur heb gekoppeld?

    Ja, u kunt de prijslijst wijzigen in de order-, bestel- of factuurregels. Dat is echter alleen mogelijk als u in uw instellingen hebt aangegeven dat u de debiteurengegevens wilt kunnen wijzigen.


Exact Financials Enterprise > Purchase > Prijslijsten > Prijslijstcodes

 

 

 

 


     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.495.480
 Assortment:  Date: 13-04-2016
 Release:  Attachment:
 Disclaimer