One moment please...
 
 
Exact Compact+   
 

Rollen in Exact Compact

Introductie

De rollen nemen een belangrijke plaats in bij de inrichting van uw administratie. Hiermee bepaalt u namelijk welke rechten gekoppeld zijn aan welke werknemers. Zo bepaalt u dus de gebruikersrechten van uw werknemers. Bij het onderhoud van de medewerker kunt u op het tabblad 'Rechten' de rollen koppelen of ontkoppelen.

In dit document wordt per rol aangegeven welke zaken een gebruiker met die rol kan uitvoeren. Afhankelijk van welke zaken u een gebruiker wilt laten uitvoeren kunt u een rol of een combinatie van rollen koppelen. Wanneer u bijvoorbeeld een gebruiker rechten wil geven om boekingen te verwerken koppelt u de rol 'Verwerken' aan deze medewerker. Wanneer u wilt dat deze gebruiker naast het verwerken van de boekingen ook de boekingen wil kunnen bekijken dient u ook de rol 'Invoer' te koppelen. Aan de gebruiker koppelt u dan zowel de rol 'Verwerken' als de rol 'Invoer'.

Voor de functies en menupaden die niet specifiek genoemd worden in dit document zijn geen aparte rollen aanwezig. Om de een gebruiker rechten te geven op die functies en menupaden dient de rol 'Administrator' aan deze gebruiker gekoppeld te worden.
 

Uitleg

In uw administratie zijn de volgende rollen aanwezig. Afhankelijk van uw licentiesamenstelling kunnen de gebruikers met de volgende rollen de volgende zaken uitvoeren/opvragen.

Administrator
Een gebruiker met deze rol heeft alle rechten op alle menupaden en functies.

Beheer
Een gebruiker die over deze rol beschikt kan:

 • Het menupad [Systeem, Algemeen, Instellingen] openen, maar hier niets aanpassen.
 • De periode-datumtabel onderhouden.
 • Landen onderhouden.
 • De diagnose uitvoeren.
 • Stamgegevens verwijderen via [Systeem, Controles, Stamgegevens verwijderen].

Invoer:
Een gebruiker die over deze rol beschikt kan:

 • Boekingen invoeren en bewerken.
 • Bankafschriften importeren.
 • Facturen invoeren en bewerken (maar niet verwerken/afdrukken).
 • Facturen dupliceren.
 • Bestellingen invoeren en bewerken (maar niet verwerken/afdrukken).
 • Ontvangsten registreren en verwerken.
 • Locatie overslagen.
 • Tellingen.
 • Afletteren (tijdens het boeken).
 • Salarisboekingen invoeren via [Salaris, Invoer, Boeken].
 • Pro forma-berekening uitvoeren via [Salaris, Invoer, Pro forma-berekening].

Kaarten
Een gebruiker die over deze rol beschikt kan de volgende gegevens opvragen:

 • Grootboekkaarten.
 • Grootboekmutaties selecteren/zoeken.
 • Balans.
 • Interactieve balans.
 • BTW-overzicht.
 • Factuurlijst.
 • Debiteuren kaarten.
 • Saldilijst debiteuren.
 • Crediteuren kaarten.
 • Saldilijst crediteuren.
 • Artikelkaarten.
 • Artikelmutaties selecteren/zoeken.
 • Het overzicht 'Te ontvangen' [Handel, Inkoop, Te ontvangen].
 • Het overzicht 'Bestelling' [Handel, Inkoop, Bestelling].
 • Het overzicht 'Ontvangsten' [Handel, Inkoop, Ontvangsten].
 • Het overzicht 'Voorraadposities' [Handel, Voorraad, Voorraadposities].
 • Het overzicht 'Tekort' [Handel, Voorraad, Tekort].
 • De loonstaat [Salaris, Verslagen, Loonstaat].

Kassier
Een gebruiker die over deze rol beschikt kan:

 • Kassamutaties invoeren.
 • Kassamutaties verwerken.
 • Kassamutaties fiatteren.
 • De kasopmaak uitvoeren.
 • EFT terminal management uitvoeren.
 • Het verslag 'Kassa omzet' opvragen [Kassa, Verslagen, Kassa omzet].
 • Het verslag 'Artikelomzet' opvragen [Kassa, Verslagen, Artikelomzet].
 • De presets onderhouden.
 • [Systeem, Uitwisseling, Gegevensuitwisseling] uitvoeren.
 • Het uitwisselingsverslag opvragen via [Systeem, Uitwisseling, Gegevensuitwisseling verslag].

Layouts
Een gebruiker die over deze rol beschikt kan de lay-outs aanmaken onderhouden via [Systeem, Lay-outs].

Overzichten
Een gebruiker die over deze rol beschikt kan de volgende overzichten opvragen:

 • [Compact, Boekingen, Te verwerken].
 • [Compact, Boekingen, Verwerkt].
 • [Compact, Boekingen, Afgesloten perioden].
 • [Compact, Grootboek Grootboekoverzicht].
 • [Compact, Grootboek Grafiek, Op periode].
 • [Compact, Grootboek Grafiek, Op datum].
 • [Compact, Grootboek Grafiek, Resultaat].
 • [Compact/Salaris, Betaalmiddelen, Advieslijst].
 • [Compact, Betaalmiddelen, Mutaties].
 • [Compact, Betaalmiddelen, Bankschrift].
 • [Compact, Betaalmiddelen, Dubbele afschriften].
 • [Compact, Debiteuren, Adressenlijst].
 • [Compact, Crediteuren, Adressenlijst].
 • [Compact, Debiteuren, Ouderdomsanalyse].
 • [Compact, Crediteuren Ouderdomsanalyse].
 • [Compact, Debiteuren, Te vorderen].
 • [Compact, Crediteuren, Te betalen].
 • [Compact, Debiteuren, Controlelijst betalingsherinneringen].
 • [Compact, Factuur, Lijst], [Handel, Artikel, Lijst], [Kassa, Artikelen, Lijst].
 • [Handel, Inkoop, Inkoophistorie].
 • [Compact/Handel, Factuur, Debiteur].
 • [Handel, Voorraad, Magazijnlocaties].
 • [Kassa, Verslagen, Kassa omzet].
 • [Kassa, Verslagen, Artikelomzet].
 • [Salaris, Personeel, Jubileumlijst].
 • [Salaris, Personeel, Personeeldetails].
 • [Salaris, Aangifte, Wettelijke meldingen, Opgaaf loonheffingen].
 • [Salaris, Verslagen, Boekingen].
 • [Salaris, Verslagen, Journaalposten].
 • [Salaris, Verslagen, Verzuim, Statistieken].
 • [Salaris, Aangifte, Periodiek, Overige partijen].
 • [Salaris, Aangifte, Jaarlijks, Jaaraangifte].
 • [Salaris, Aangifte, Historische aangiften, Voorschotnota].
 • [Salaris, Aangifte, Historische aangiften, Jaaraangifte belastingdienst].
 • [Salaris, Aangifte, Historische aangiften, Jaaraangifte UWV].

Stamgegevens
Een gebruiker die over deze rol beschikt kan:

 • Debiteurenetiketten afdrukken.
 • Crediteurenetiketten afdrukken.
 • Artikeletiketten afdrukken.
 • Personeelsetiketten afdrukken.
 • Betaalmiddelen onderhouden.
 • Artikelen onderhouden.
 • Artikelgroepen onderhouden.
 • Factuurcodes onderhouden.
 • Grootboekrekeningen onderhouden.
 • Magazijnen onderhouden.
 • Categorieën onderhouden.
 • Belastingcodes onderhouden.
 • Betalingscondities onderhouden.
 • Het onderhoud van de debiteuren openen en bekijken, maar de debiteuren kunnen niet worden bewerkt/aangemaakt.
 • Het onderhoud van de crediteuren openen en bekijken, maar de debiteuren kunnen niet worden bewerkt/aangemaakt.
 • Presets onderhouden.

Vertegenwoordiger
Deze rol heeft geen functie in Exact Compact.

Verwerken
Een gebruiker die over deze rol beschikt kan:

 • Boekingen verwijderen.
 • Betalingsherinneringen afdrukken (maar geen controlelijst van de betalingsherinneringen opvragen).
 • De BTW-aangifte uitvoeren.
 • Een Auditfile exporteren.
 • Betalingen verwerken.
 • Het verslag 'Verwerkt door' opvragen [Compact/Salaris, Betaalmiddelen, Verwerkt door].
 • Facturen afdrukken/verwerken.
 • Bestellingen afdrukken/verwerken.
 • Logistiek afstemmen.
   

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 21.189.325
 Assortment:  Date: 29-08-2017
 Release:  Attachment:
 Disclaimer