One moment please...
 
Exact Financials   
 

Sales - Onderhouden: Kostencode details

[Sales/Purchase: Stamgegevens, Onderhoud, Algemeen, Kostencode details]

Als een klant bij u goederen besteld, kunt u hem extra kosten in rekening brengen, bijvoorbeeld voor het transport van de goederen. Deze kosten staan los van de kosten van de bestelde goederen. Voor deze kosten wordt een extra boekingsregel aangemaakt. Kostencodes kunnen worden gekoppeld aan debiteuren en crediteuren in [Finance: Debiteuren, Stamgegevens, Onderhoud debiteuren] en in [Finance: Crediteuren, Stamgegevens, Onderhoud crediteuren]. De kostencode die is gekoppeld aan de debiteur of crediteur, zal bij het invoeren van de verkooporder, verkoopfactuur of bestelling als standaard worden getoond. Als er geen kostencode is gekoppeld aan de desbetreffende debiteur of crediteur, dan zal de kostencode uit de instellingen als standaard worden weergegeven.

In dit menu worden de details van de orderkosten of vrachtkosten gedefinieerd.

Type kostencode
Hier kiest u vracht- of orderkosten.

Kostencode
Hier koppelt u dit detail aan een kostencode.

Grootboekrekening
Selecteer de kosten grootboekrekening die u wilt gebruiken voor het aanmaken van de journaalposten voor de order- of vrachtkostenkosten. Als er nog niet zo'n rekening in uw administratie bestaat, dan kunt u er een aanmaken in [Finance: Grootboek, Stamgegevens, Onderhoud, Grootboekrekeningen] in het Finance menu.

BTW-code
Selecteer de BTW-code, die is gekoppeld aan de grootboekrekening voor orderkosten, voor de BTW die u wilt vorderen voor de vracht- en orderkosten.

Kostenplaats
Voer hier een kostenplaats in waaraan de kosten moeten worden toegedeeld. Afhankelijk van uw instellingen in [Finance: Bestand, Administratie instellingen, Financiële instellingen] zult u een kostenplaats moeten invoeren als u in uw instellingen heeft aangegeven dat een kostenplaats 'Verplicht' is. Hebt u aangegeven dat het gebruik van kostenplaatsen 'Facultatief' is, dan kunt u hier een kostenplaats invoeren. Als u in uw instellingen hebt gekozen voor 'Uitschakelen', dan kunt u het veld 'Kostenplaats' hier niet vullen.

Kostendrager
Voer hier een kostendrager in waaraan de kosten moeten worden toegedeeld. Afhankelijk van uw instellingen in [Finance: Bestand, Administratie instellingen, Financiële instellingen] zult u een kostendrager moeten invoeren als u in uw instellingen op het tabblad 'Verwerken' heeft aangegeven dat een kostendrager 'Verplicht' is. Hebt u aangegeven dat het gebruik van kostendragers 'Facultatief' is, dan kunt u hier een kostendrager invoeren. Als u in uw instellingen hebt gekozen voor 'Uitschakelen', dan kunt u het veld 'Kostendrager' hier niet vullen.

  • Om een kostendrager te kunnen invoeren, dient de gebruikte grootboekrekening te zijn gemarkeerd als kostendragerrekening in [Grootboek, Stamgegevens, Onderhoud, Grootboekrekeningen].

Exclusief / Inclusief:
Selecteer de manier welk bedrag er wordt gebruikt bij het bepalen van de kosten. De mogelijkheden zijn: {Totaalbedrag met korting} en {Totaalbedrag zonder korting}.

Kostentype
Hier geeft u aan of de kosten als (staffel)bedrag of als percentage van het totaalbedrag worden berekend. De mogelijkheden zijn: {Percentage} en {Bedrag}.

De matrix
Hier definieerd u de voorwaarden waarmee de vracht- of orderkosten worden bepaald.

U kunt nu de tabel vullen. In de eerste kolom voert u het bedrag van de order in en in de tweede kolom vult u het bedrag of het percentage voor de orderkosten in.

Voorbeeld

Een klant plaats een order van 1.000 en u wilt 6% orderkosten in rekening brengen. In dit geval dient u in 'Kosten ingevoerd als' 'Percentage' te selecteren. In de eerste kolom vult u 1.000 in en de tweede kolom 6.


Exact Financials Enterprise > Sales Invoice and Order > Stamgegevens, Algemeen > Kostencode details

 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 25.237.274
 Assortment:  Date: 20-07-2015
 Release: 7.10  Attachment:
 Disclaimer