One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Vaste orders bijwerken

Vaste orders bijwerken

Introductie

In het onderhoudscherm van de vaste orders [Order, Invoer, Vaste orders, Onderhouden] kunt u middels de knop 'Batch-updates' de gegevens van de vaste orders bijwerken. Deze functie kunt u gebruiken wanneer bijvoorbeeld de adresgegevens van een debiteur zijn aangepast en u wilt deze adresgegevens ook toepassen op de vaste order. Of wanneer u nieuwe omschrijvingen voor artikelen heeft. Dan kunt op met deze functie de artikelomschrijving bijwerken in de vaste orders.

 

Uitleg van de velden

Sectie Traject

Debiteur
In deze velden kunt u een selectie maken op een debiteur of een reeks debiteuren. Alleen de vaste orders waarbij de geselecteerde debiteur(en) als orderdebiteur zijn gekoppeld worden bijgewerkt.

Vaste order
Hier kunt u een selectie maken op een vaste order of een reeks vaste order. Alleen de gegevens van de vaste orders die binnen het opgegeven traject vallen worden bijgewerkt.

Artikel
Hier kunt u een selectie maken op een artikel order of een reeks artikelen. Alleen de gegevens van de artikelen die binnen het opgegeven traject vallen worden bijgewerkt.

 

Sectie Bijwerken

Artikelomschrijving
Wanneer u de artikelomschrijving en tekstomschrijving van de artikelen wilt bijwerken dient u deze optie aan te vinken. De gegevens in de vaste orders worden dan bijgewerkt op basis van de gegevens van het artikelonderhoud.

Verkoopprijzen
Wanneer u de prijsgegevens artikelen wilt bijwerken dient u deze optie aan te vinken. De gegevens in de vaste orders worden dan bijgewerkt op basis van de gegevens van het artikelonderhoud. Met deze optie worden de volgende gegevens bijgewerkt:

 • Verkoopprijs
 • Kort.-%(Extra)
 • Totale korting %
 • Nettoprijs (per regel)
 • Nettoprijs (van de order)
 • BTW (per regel)
 • BTW (van de order)
 • Bedrag (per regel)
 • Bedrag (van de order)

Deze optie is alleen beschikbaar voor gebruikers die over het functierecht 'Verkoopprijs wijzigen tijdens orderinvoer' beschikken.

Adressen
Wanneer u de adresgegevens en contactpersoongegevens van de debiteur wilt bijwerken dient u deze optie te selecteren. De gegevens in de vaste orders worden dan bijgewerkt op basis van de gegevens van het debiteurenonderhoud.

Betalingsconditie
Met deze optie kunt u aangeven dat u de betalingsconditie wilt bijwerken. De betalingsconditie van de vaste order wordt dan bijgewerkt met de betalingsconditie van de factuurdebiteur.

Verkoopmedewerkers
Deze optie is alleen aanwezig wanneer u in de order- of factuurinstellingen heeft aangegeven dat u gebruik maakt van verkoopprovisie. Met deze optie kunt u de verkoopmedewerkers en de bijbehorende percentages bijwerken. Wanneer u deze optie aanvinkt is de optie adressen niet actief zodat het systeem de juiste gegevens kan ophalen. Vervolgens worden de vaste facturen bijgewerkt met de medewerkers en bijbehorende percentages zoals deze bij het onderhoud van de debiteur (of het leveradres van de debiteur) zijn gedefinieerd.

 

Sectie Opties

Verslag
Met deze optie kunt u aangeven of u een verslag wilt van de bij te werken of de bijgewerkte gegevens.

 • Proefverslag: Met deze optie opent u een verslag van de bij te werken gegevens in Microsoft Excel. Er wordt alléén een verslag getoond van welke gegevens aangepast zouden worden op basis van de door u geselecteerde criteria. Er worden géén gegevens bijgewerkt in de vaste orders.
 • Definitief verslag: Met deze optie worden de gegevens in de vaste orders bijgewerkt. Een verslag van wat er is bijgewerkt wordt getoond in Microsoft Excel.
 • Geen verslag: Met deze optie worden de gegevens in de vaste orders bijgewerkt. Er wordt geen verslag getoond.


Onderaan het scherm zijn de volgende knoppen aanwezig.

Start
Met deze knop start u het bijwerken van de gegevens. Afhankelijk van de door u geselecteerde optie wordt er een verslag getoond van de bij te werken gegevens of de bijgewerkte gegevens. Wanneer u heeft aangegeven geen verslag te willen tonen wordt er een melding getoond of er gegevens zijn bijgewerkt.

Sluiten
Met deze knop sluit u dit scherm en keert u terug naar het scherm voor het onderhouden van de vaste orders.

 

Het verslag
Wanneer u heeft aangegeven dat u een verslag wilt tonen wordt er een verslag getoond in Microsoft Excel.

In het verslag worden de volgende gegevens getoond.

Vaste verkooporder
Hier wordt het vaste ordernummer getoond.

Debiteur
In dit veld wordt het debiteurnummer van de orderdebiteur getoond.

Naam
Dit veld is alleen aanwezig wanneer de optie 'Adressen' in de sectie 'Bijwerken' niet is geselecteerd. Hier wordt de naam van de orderdebiteur getoond.

Omschrijving
Hier wordt de omschrijving die in de kopregel van de vaste order is opgegeven, getoond.

Regel
Dit veld is alleen aanwezig wanneer de optie 'Adressen' en/of 'Betalingsconditie'  in de sectie 'Bijwerken' niet is geselecteerd. Hier wordt het regelnummer van de vaste order getoond.

Artikelcode
Dit veld is alleen aanwezig wanneer de optie 'Adressen' en/of 'Betalingsconditie'  in de sectie 'Bijwerken' niet is geselecteerd. Hier worden de artikelcodes die gebruikt zijn in de vaste order(s) getoond.


Wanneer in de sectie 'Bijwerken' de optie 'Artikelomschrijving' is geselecteerd worden tevens de volgende velden in het verslag getoond:

Artikelomschrijving
Oude
: Toont de artikelomschrijving van het artikel uit de vaste order.
Nieuw: Toont de artikelomschrijving uit het artikelonderhoud. Bij het bijwerken wordt deze omschrijving gebruikt.

Lange omschrijving
Deze velden zijn alleen aanwezig voor tekstartikelen.
Oude
: Toont de lange omschrijving van het artikel uit de vaste order.
Nieuw: Afhankelijk van of er bij het artikelonderhoud een extra artikelomschrijving is opgegeven EN bij het definiëren van kolommen voor vaste orders is bij de optie 'Extra omschrijving van het artikel kopiëren naar de lange omschrijving' de optie 'Altijd' geselecteerd, dan wordt de Extra artikelomschrijving gebruikt. In de andere gevallen wordt de omschrijving die bij het veld 'Tekst' bij het onderhoud van het artikel is ingevuld, gebruikt.


Wanneer in de sectie 'Bijwerken' de optie 'Verkoopprijzen' is geselecteerd worden tevens de volgende velden in het verslag getoond:

Verkoopprijs
Oude: Toont de verkoopprijs van het artikel uit de vaste order (in de valuta van de vaste order).
Nieuw: Toont de verkoopprijs van het artikel uit de prijslijst uit het artikelonderhoud. Wanneer er meerdere prijslijsten aanwezig zijn voor het artikel betreffende dezelfde verkoopeenheid (prijsafspraak, prijslijst, prijslijst per artikelgroep) wordt prijslijst van de vaste order gebruikt. Wanneer de gebruikte prijslijst niet geldig is wordt de verkoopprijs van het artikelonderhoud gebruikt.

Kort.-%
Toont het kortingspercentage uit de prijslijst.

Kort.-% Extra
Oude: Toont 'Totale korting %' - 'Kort.%'.
Nieuw: Toont het kortingspercentage van het debiteurenonderhoud. (Deze waarde is afhankelijk van de orderinstelling 'Kortingsberekening')

Totale korting %
Oude: Toont het totale kortingspercentage van de vaste order..
Nieuw: Toont het totaal berekende kortingspercentage. De berekening is afhankelijk van de orderinstelling 'Kortingsberekening'

Nettoprijs
Oude: Toont de nettoprijs van de vaste order (in de valuta van de vaste order).
Nieuw: Toont de berekende nettoprijs van de vaste order inclusief de nieuwe kortingsinformatie (in de valuta van de vaste order).


Wanneer in de sectie 'Bijwerken' de optie 'Adressen' is geselecteerd worden tevens de volgende velden in het verslag getoond:

Besteld door: Naam
Oude: Toont de naam van de orderdebiteur uit de vaste order.
Nieuw: Toont de naam van de orderdebiteur het onderhoud van de debiteur.

Besteld door: Adres
Oude: Toont het adres van de orderdebiteur uit de vaste order.
Nieuw: Toont het adres van de orderdebiteur het onderhoud van de debiteur.

Besteld door: Contactpersoon
Oude: Toont de contactpersoon van de orderdebiteur uit de vaste order.
Nieuw: Toont de contactpersoon van de orderdebiteur het onderhoud van de debiteur.

Levering aan: Naam
Oude: Toont de naam van de leverdebiteur uit de vaste order.
Nieuw: Toont de naam van de leverdebiteur het onderhoud van de debiteur.
 
Levering aan: Adres
Oude: Toont het adres van de leverdebiteur uit de vaste order.
Nieuw: Toont het adres van de leverdebiteur het onderhoud van de debiteur.
 
Levering aan: Contactpersoon
Oude: Toont de contactpersoon van de leverdebiteur uit de vaste order.
Nieuw: Toont de contactpersoon van de leverdebiteur het onderhoud van de debiteur.

Factuur voor: Naam
Oude: Toont de naam van de factuurdebiteur uit de vaste order.
Nieuw: Toont de naam van de factuurdebiteur het onderhoud van de debiteur.

Factuur voor: Adres
Oude: Toont het adres van de factuurdebiteur uit de vaste order.
Nieuw: Toont het adres van de factuurdebiteur het onderhoud van de debiteur.

Factuur voor: Contactpersoon
Oude: Toont de contactpersoon van de factuurdebiteur uit de vaste order.
Nieuw: Toont de contactpersoon van de factuurdebiteur het onderhoud van de debiteur.


Wanneer in de sectie 'Bijwerken' de optie 'Betalingsconditie' is geselecteerd worden tevens de volgende velden in het verslag getoond:

Betalingsconditie
Oude: Toont de betalingsconditie die gebruikt is in de vaste order.
Nieuw: Toont de betalingsconditie van het onderhoud van de factuurdebiteur.

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.622.301
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 390  Attachment:
 Disclaimer