One moment please...
 
 
Exact Globe   
 

Mogelijk om in de verzuimsoort de instelling 'Duur in dagen' aan of uit te vinken

Release 371

Het is mogelijk om de instelling 'Duur in dagen' te wijzigen in het onderhoud van de verzuimsoorten. Tijdens deze wijziging wordt een reparatie uitgevoerd zodat het saldo omgerekend wordt van dagen naar uren of andersom. Middels de volgende stappen kunt u dit wijzigen:

 1. Een back-up maken van de betreffende administratie zodat u terug kunt naar de huidige situatie
 2. In menu [Systeem, HR & Beveiliging, Verzuimsoorten] de betreffende verzuimsoort openen
 3. De optie 'Duur in dagen' aan of uit vinken. Als u de verzuimsoort in uren wilt tonen, dan dient deze optie niet aangevinkt te zijn.


   
 4. Als u de wijzigingen wilt bewaren verschijnt de volgende melding:  Wanneer u op de knop 'Ja' klikt wordt het toegestaan verlof dat is ingevuld bij de verzuimsoort in de knop 'Toegestaan verlof' in menu [HR / Salaris, Verslagen, Saldilijst verzuim] omgerekend. Dit aantal wordt omgerekend op basis van de bestaande waarde. Als het aantal in dagen werd getoond, dan wordt dit vermenigvuldigt met het uren per dag dat is ingevuld in het standaard werkrooster. Dit werkschema kunt u onderhouden via menu [Systeem, Algemeen, Landen, Roosters]. Als het aantal in uren werd getoond, dan wordt dit aantal gedeeld door het aantal uren per dag uit het standaard werkrooster om tot het aantal dagen te komen.   Het gegenereerde en opgenomen verlof is in zowel dagen als uren opgeslagen in de administratie. Hierdoor hoeft dit niet gewijzigd te worden.

  Wanneer u niet voor de optie 'Ja', maar voor de optie 'Nee' kiest, dan wordt de instelling 'Duur in dagen' weer gewijzigd naar de huidige waarde.
   
 5. Het aantal op de saldilijst verzuim dient u te controleren. Mochten er gegevens volgens u staan die niet correct zijn, dan kunt u deze gegevens voor één of meerdere medewerkers noteren en contact opnemen met de afdeling Salaris Support van Exact of van uw Exact Software Center. Tevens dient u de back-up terug te zetten zodat u de huidige situatie weer heeft en u verder kunt boeken in uw administratie. De wijzigingen die uitgevoerd zijn in deze administratie in de tussentijd van het maken van de back-up en het terugzetten van de back-up worden dan allemaal ongedaan gemaakt. Als het gaat om kleine verschillen zou u dit eventueel per medewerker ook via de knop '+/- Toegestaan Verlof' in de saldilijst verzuim kunnen corrigeren. Let u hierbij op de datum die u gebruikt, als u wilt dat de correctie in jaar 2015 komt, dan dient u een datum op te geven uit 2015.

Gerelateerde onderwerpen

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 30.050.108
 Assortment:  Date: 01-04-2021
 Release: 371  Attachment:
 Disclaimer

Tags
No tags added