One moment please...
 
Exact Financials   
 

BTW-aangiftevakken: Onderhoud

Introductie

Een BTW-aangifteformulier heeft een bepaalde indeling en op bepaalde plaatsen daarvan moeten bedragen worden ingevuld. Deze plaatsen worden in Exact "vakken" genoemd. De voor een Nederlandse aangifte vereiste vakken zijn door Exact reeds in het programma opgenomen. Met de knoppen onderin uw scherm kunt u BTW-vakken wijzigen en toevoegen. U onderhoudt de BTW-vakken in menu [Finance: Grootboek, BTW, Stamgegevens, Onderhoud, BTW-aangiftevakken].

Uitleg van de velden

ISO-land
Voer de code in van het land waarvoor u BTW-vakken definieert.

Categorie
Dit is een extra aanduiding van het vak waarin u gegevens gaat invoeren. U hebt de volgende opties:

 • Grondslag inkoop
 • BTW grondslag inkoop
 • Grondslag verkoop
 • BTW grondslag verkoop
 • BTW af te dragen
 • BTW te vorderen
 • BTW te compenseren 
 • Totaal

Aangiftevak
Dit is het nummer van het vak op het BTW-aangifteformulier. De meeste vakken zijn al voor gedefinieerd door Exact. Eventuele nieuwe vakken kunt u handmatig toevoegen aan deze lijst middels de knop 'Nieuw'.

Tabblad Algemeen

Omschrijving
De omschrijving van het vak. Standaard wordt de omschrijving van het geselecteerde aangiftevak overgenomen, deze is te wijzigen.

Opvragen
Met deze optie wordt ingericht dat, bij het verrichten van de BTW-aangifte, het aan te geven bedrag in dit BTW-vak handmatig wordt ingegeven. Dit aan te geven bedrag is dan niet op basis van financiële boekingen te herleiden maar dient handmatig aan de Belastingdienst opgegeven te worden voor die aangifte. Bij het verrichten van de BTW-aangifte worden BTW-vakken, waarbij deze optie niet aan staat, automatisch berekend en gevuld door Exact op basis van de gemaakte financiële boekingen in de periode(n) van de betreffende aangifte.

Totaal generaal

Type grondslag inkoop
U hebt de keuze uit:

 • Goederen (vak 81)
 • Diensten (vak 82)
 • Investeringen (vak 83)
 • BTW-aangifte niet bijwerken
 • BTW-aangifte altijd bijwerken

Niet-aftrekbare BTW
Geef aan of het betreffende vak betrekking heeft op niet-aftrekbare BTW.

Tabblad BTW gekoppelde vakken

Koppel hier de BTW-code(s) die gerelateerd zijn aan dit vak. De bedragen die geboekt worden op deze BTW-code(s) worden op de BTW-aangifte in dit vak getoond. Gebruik de knop 'Toevoegen' om een BTW-code te koppelen aan het vak.

BTW
Selecteer middels CTRL+B of F2 de BTW-code die u wilt koppelen.

Positief negatief
Geef aan of het bedrag geboekt middels deze BTW-code bij het totaal geboekte bedrag in het vak moet worden opgeteld (positief) of van het totaal moet worden afgetrokken (negatief).

Tabblad BTW gekoppelde totaal vakken

Koppel hier verschillende BTW-vakken aan elkaar, zodat u een totaal per categorie kunt bepalen.

Categorie: gekoppeld
Selecteer de categorie waarvoor u het totaal wenst te bepalen.

Aangiftevak: gekoppeld
Selecteer middels CTRL+B of F2 het vak dat u wilt koppelen.

Positief negatief
Geef aan of het bedrag in dit vak moet worden opgeteld bij de bedragen in andere vakken, dan wel daarvan moet worden afgetrokken. 


 

Exact Financials Enterprise > FinanceStartpagina BTW > Onderhoud: BTW-aangiftevakken


 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 23.826.958
 Assortment:  Date: 22-04-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer