One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Voorraadwaardering Classic VVP: Concept en Werking

Introductie

In Exact Globe Next is de waarderingsmethode Classic VVP beschikbaar. In Exact Globe Next kan in menu [Systeem, Algemeen, Instellingen, Voorraad] deze waarderingsmethode worden gesteld.

Uitleg Waarderingsmethode

Aan de hand van een voorbeeld wordt het waarderingssysteem uitgelegd.

U heeft artikel A met als kostprijs 60 euro.

U heeft een ontvangst gedaan van tien artikelen met als inkoopprijs 40 euro

Grootboekrekening Debet Credit
Voorraad 600 (10*60)  
Aan Nog te ontvangen facturen   600 (10*60)

Verschil met de andere waarderingssystemen is dat alle voorraadmutaties worden gewaardeerd tegen de kostprijs, die is gedefinieerd in het artikelonderhoud. (Een uitzondering is een tekstartikel. Tekstartikelen geven gebruikers de mogelijkheid om artikelen te verkopen zonder hier telkens een nieuwe artikel voor hoeven aan te maken. Een tekstartikel kan bijvoorbeeld in iedere order een andere artikel voorstellen en daarom dus ook een andere kostprijs hebben. Omdat een tekstartikel geen vaste kostprijs heeft wordt voor deze artikelen bij het leveren naar de order regels gekeken en niet naar het artikelonderhoud.)

Tevens wordt bij het inboeken van de inkoopfactuur de inkoopfactuur direct afgestemd met de ontvangst. Bij andere waarderingssystemen is dit een aparte stap in menu [Voorraad, Magazijnbeheer, Afstemmen].

Het boeken van de inkoopfactuur blijft hetzelfde in menu [Financieel, Invoer, Inkoop]. Na het ingeven van de crediteur krijgt u een popup scherm waarin u de ontvangst kunt selecteren en boeken. De ontvangstregels worden nu gekopieerd naar de inkoopfactuur. In de kopregel komt het volgende bedrag te staan:

 • Er is een bestelling aanwezig: Het aantal * de prijs in de bestelling. In dit geval wordt ervan uit gegaan dat de prijs in de bestelling 40 Euro is, dus bedrag kopregel: 10*40=  400 Euro
 • Er is geen bestelling aanwezig: In dit geval wordt de inkoopprijs uit het artikel gebruikt. Het aantal * de inkoopprijs in het artikel. In dit geval wordt ervan uitgegaan dat deze ook 40 Euro is, dus bedrag kopregel: 10*40= 400 Euro

De volgende boeking wordt automatisch gemaakt:

Inkoopfactuur voor artikel A, aantal 10 voor een prijs van 40 euro

Grootboekrekening Debet Credit
Nog te ontvangen facturen 400  
Aan crediteuren   400

U kunt de boeking gewoon aanpassen naar de juiste inkoopfactuur, dus zowel aantallen en bedragen. In dit voorbeeld heeft de inkoopfactuur een bedrag van 400 Euro. Wanneer u de boeking vervolgens sluit, zal er op de achtergrond geboekt worden op de rekening 'Prijsverschillen'. Dit is de rekening die gekoppeld staat in de artikelgroep die aan het artikel gekoppeld is.

Grootboekrekening Debet Credit
Crediteuren   400
Nog te ontvangen facturen 600  
Prijsverschillen   200


Geen koppeling Ontvangst/ Inkoopfactuur

Wanneer de inkoopfactuur niet is gekoppeld aan de ontvangst kunt u deze koppelen in menu [Voorraad, Magazijnbeheer, Afstemmen].

In dit voorbeeld zijn tien artikelen ontvangen en worden vijf artikelen gefactureerd voor een prijs van 40 euro. De inkoopfactuur is ingeboekt onafhankelijk van de ontvangst. De volgende boeking is gemaakt:

Grootboekrekening Debet Credit
Nog te ontvangen Facturen 200
Aan Crediteuren
200

De boeking wordt niet aangepast na het afstemmen, maar op de grootboekkaart is op de achtergrond de prijsverschillen geboekt. 

Inkoopfactuur voor artikel A, aantal vijf voor een prijs van 40 euro, kostprijs is 60 Euro 

Grootboekrekening Debet Credit
Nog te ontvangen facturen 300 (5*60)
Prijsverschillen
100
Aan Crediteuren
200 (5*40)

Op 'Nog te ontvangen facturen' grootboekrekening staan nu nog twee (10-5) artikelen open.  

Bijzonderheden Classic VVP

 • In het geval dat de ontvangst is geboekt, maar de inkoopfactuur niet of gedeeltelijk, kunt u gebruik maken van de knop 'Afboeken' in menu [Voorraad, Magazijnbeheer, Afstemmen]. De 'Nog te ontvangen facturen' rekening wordt in dit geval vervangen door de 'Kostprijs verkopen' grootboekrekening uit het onderhoud van het artikel.
 • Wanneer het aantal gefactureerd groter is dan het aantal ontvangen, kunt u nog een extra regel in de inkoopfactuur invoegen op de 'Nog te ontvangen facturen' grootboekrekening. Later kunt u deze afstemmen met de ontvangst in menu [Voorraad, Magazijnbeheer, Afstemmen].
 • Aan een telling wordt een waarde toegekend. Voor het berekenen van de waarde wordt de kostprijs gebruikt.
 • Dit waarderingssysteem houdt geen rekening met additionele kosten die worden toegevoegd aan de inkoopfactuur.
 • Als u werkt met het waarderingssysteem 'Classic VVP' heeft u het menupad [Voorraad, Magazijnbeheer, Voorraadwaardering] niet meer beschikbaar.
 • Er is geen mogelijkheid om mutaties te corrigeren die hebben plaatsgevonden in het verleden.
  Als u gaat overstappen van een ander waarderingssysteem naar 'Vaste verrekenprijs (Classic)' moet u eerst de herwaardering starten in menu [Systeem, Logistiek, Herwaardering]. Hierna kunt u in de instellingen aangeven dat u gaat werken met het waarderingssysteem 'Vaste verrekenprijs (classic)'.  
 • Indien de kostprijs van artikelen wordt aangepast, dient u zelf handmatig de herwaardering op te starten.

Gerelateerde Onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.836.452
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer