One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Voorraad toewijzen

Verkoop- en interne orders

In Exact Globe Next heeft u de mogelijkheid om voorraad te reserveren voor een verkooporder of een interne order. U kunt vrije voorraad en nog te ontvangen voorraad uit bestellingen reserveren voor artikelen in een verkooporder of interne order. Op het moment dat u voorraad reserveert gaat uw vrije voorraad omlaag. Uw vrije voorraad is de voorraad daadwerkelijk aanwezige artikelen in uw administratie minus de gereserveerde voorraad.

U heeft drie mogelijkheden om voorraad te reserveren. U kunt in de verkooporder onder de knop 'Condities' middels de knop 'Toewijzen' voorraad toewijzen. De tweede mogelijkheid om voorraad toe te wijzen aan een verkooporder en interne order is via de MRP. U kunt dit doen door in de MRP bij 'Inhoud' 'Orders/Behoeften' in te geven. Nu kunt met een rechtermuisknop klikken op het aantal en dan te kiezen voor 'Toewijzen'. De derde mogelijkheid is via de artikelmutatiekaart met de knop 'Toewijzen'.

In het toewijsscherm ziet u de vrije voorraad en de openstaande bestellingen. In het toewijsscherm heeft u ook de mogelijkheid om een bestelling te genereren en een productieorder aan te maken. Tevens kunt u bestellingen en verkooporders openen.

De volgende situaties zijn mogelijk als u gaat toewijzen:

 • Behoeften< de hoeveelheid toe te wijzen
  Indien u nu gaat toewijzen worden de ontvangstregels opgesplitst in twee regels. Eén regel met een project gekoppeld en een regel zonder project gekoppeld. Er wordt een project gegenereerd (projectcode = verkoopordernummer) als er is toegewezen.
 • Behoeften > de hoeveelheid toe te wijzen
  Na toewijzen wordt de verkooporder opgesplitst in twee bestelregels. Eén regel met een project gekoppeld en een regel zonder project gekoppeld. Er wordt een project gegenereerd (projectcode = verkoopordernummer) als er is toegewezen.
 • Behoeften = de hoeveelheid toe te wijzen
  Na toewijzen wordt er een project gegenereerd (projectcode = verkoopordernummer).

Om een toewijzing ongedaan te maken heeft u in het toewijsscherm de knop 'Vrijgeven'. Door hiervan gebruik te maken wordt de vrije voorraad weer opgehoogd en het project verwijderd uit de ontvangstregels.

Productieorders

Voor productieorders kunt u tevens voorraad toewijzen aan de onderdelen van het eindproduct anders dan via het MRP-scherm te benaderen via het menupad: [Productie, Planning, MRP]. In een grote productieorganisatie waar veel productieorders worden aangemaakt neemt het handmatig toewijzen van voorraad via MRP echter veel tijd in beslag. De instelling 'Toewijzen: Over' is hiervoor beschikbaar binnen de productie instellingen.

Bij deze instelling heeft u de volgende keuzes:

 • Geen - Zodra u voor deze optie kiest wordt er geen voorraad toegewezen in het productieproces
 • Gefiatteerd - Zodra u voor deze optie kiest wordt de beschikbare voorraad toegewezen zodra de productie order wordt gefiatteerd.
 • Vrijgegeven - Zodra u voor deze optie kiest wordt de beschikbare voorraad toegewezen zodra de productie order wordt vrijgegeven.

Opmerking: Er zal geen automatische toewijzing plaatsvinden wanneer een artikel een bijproduct is.

Tijdens het fiatteren / vrijgeven vindt er een controle plaats tussen het aantal stuks benodigd van de onderdelen uit de stuklijst en de beschikbare voorraad. Is er voldoende voorraad aanwezig, dan wordt dit automatisch (zonder een melding) toegewezen aan de onderdelen. Is er slechts een gedeelte op voorraad of is er onvoldoende voorraad dan krijgt u hiervan een waarschuwing en kunt u kiezen of u al dan niet wilt doorgaan met het toewijzen. Kiest u ervoor om door te gaan dan wordt het gedeelte dat beschikbaar is toegewezen en het resterende niet voorradige deel blijft open staan. Kiest u ervoor om niet door te gaan dan wordt er geen voorraad toegewezen.

Heeft u deze instelling op 'gefiatteerd' of 'vrijgegeven' gezet, maar heeft u in de productie instellingen ook aangegeven dat het fiatteren of vrijgeven geen verplichte stap is, dan wordt het materiaal bij het aanmaken van een productie order via een eerder proces (vanuit de verkooporder, productie adviezen, backorder) toegewezen.

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 07.025.870
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer