One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Finance - Onderhoud: Talen

[Finance: Stamgegevens, Onderhoud, Talen]

Introductie

Talen kunt u koppelen u aan debiteuren en crediteuren, zodat uw aanmaningen en betaalspecificaties in de juiste taal worden verstuurd. Het invoeren van een taal doet u via [Finance: Stamgegevens, Onderhoud, Talen].

Wanneer u naar het menupad Talen gaat ziet u eerst een overzicht van de reeds aangemaakte talen. Dit scherm functioneert zoals alle zoekschermen binnen Exact Financials Enterprise. Wanneer u kiest voor Nieuw kunt u een nieuwe taal aanmaken.

Uitleg van de velden

Taal
Voer een code en bijbehorende omschrijving in voor elke taal die u aanmaakt. Te adviseren is de codering van de talen gelijk te stellen aan de ISO-taalcode.

Andere Talen
Geef de vertalingen van de door u ingegeven omschrijving mee. Bij selectie van een Multi taal in [Bestand, Gebruikersinstellingen] zal de omschrijving van de verdichting in de geselecteerde taal in de overzichten worden getoond. Zie ook: [Multi taal].

Tabblad – Algemeen

ISO-taal
Dit is de officiële taalcode die wordt gehanteerd door de International Standardization Organization (ISO). Deze code kan verschillen van die in het veld 'Taal'. Gebruik dit veld om de taalcode die u toepast, te koppelen aan de officiële ISO-taalcode voor dit land. Waarden van ISO-talen worden standaard meegeleverd tijdens de installatie. U kunt missende ISO-taalcodes aan maken in [Finance: Stamgegevens, Onderhoud, ISO-codes, ISO-talen].

Status
Geef de activeringsstatus aan. Zie ook: [(de-)Activeren stamgegevens].

Tabblad – Documenten

Koppel de gewenste documentatie. Om een document te koppelen kiest u voor de knop 'Toevoegen'. Zie ook: [Documenten Koppelen].

Gerelateerde onderwerpen 

 


Exact Financials Enterprise > Finance > Stamgegevens > Talen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.495.413
 Assortment:  Date: 18-07-2014
 Release:  Attachment:
 Disclaimer