One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Met de Exact Extender gemaakte velden op de lay-out toevoegen

De velden die aangemaakt zijn met behulp van Exact Extender zijn niet standaard toe te voegen aan de lay-outs binnen Exact Globe Next. Om deze toe te kunnen voegen dient eerst een aanpassing gemaakt te worden in de ESL bestanden.
De ESL bestanden zijn terug te vinden in de installatiemap van Exact Globe Next. Voor het toevoegen van de Extender velden aan de lay-outs van Exact Globe Next dient u de onderstaande stappen te doorlopen.

Voor het aanpassen van de ESL bestanden is het aan te raden een kopie van het bestand op een veilige plek te zetten. Mocht er bij het aanpassen iets misgaan dan kunt u altijd op originele ESL bestand terugzetten.

Openen ESL bestanden
Zoek het benodigde ESL bestand in de ETC map van de installatiemap (bijvoorbeeld: C:\Program Files\Exact Software\etc). Open het bestand, bijvoorbeeld faktuur.esl, in Notepad/kladblok.
Het bestand is verdeeld in twee onderdelen. Ten eerste de groep definitie en ten tweede de veld definitie. In de groepdefinitie zijn de verschillende ‘blokken’ gedefinieerd, bijvoorbeeld ‘Header block’ en ‘Address block’. In de velddefinitie zijn de beschikbare lay-out velden per blok gedefinieerd. Dit is dezelfde indeling die u bij het toevoegen van databasevelden aan de lay-out bij het onderhoud van de lay-outs terugvind.

Blok selecteren voor Extender veld
Kijk in de groepdefinitie welke blok het meest geschikt is voor het Extender veld. Bijvoorbeeld: een veld met extra relatiegegevens hoort in het ‘Address’ blok en een veld met extra artikeleigenschappen hoort in het ‘Item’ blok.

Veld toevoegen aan lay-out blok
Het extra veld kan toegevoegd worden aan het blok, iedere velddefinitie bestaat uit elf komma gescheiden velden:
 

 

 1 Veld ID: het hoogst mogelijke nummer is 299. Het is aan te raden om met het toevoegen van velden onderaan het blok te beginnen. U begint dan met het hoogst mogelijke vrije nummer (in principe zal dit 299 zijn ). Hierna werkt u naar beneden. Indien alle 299 velden in gebruikt zijn in een bepaald blok, dan kan een ongebruikt veld vervangen worden door een Extender veld.
 2 Omschrijving veld: Hier geeft u aan met welke omschrijving het veld naar voren komt in het toevoegen van velden aan de lay-out.
 3 Field flag: gebruik 'LSV_NOTEMPTY' wanneer de waarde van het veld niet getoond moet worden als het 0 is of leeg, gebruik anders 'LSV_NOFLAG'.
 4 Flag function: vul hier  'NOFUNC' in.
 5 Pad naar veld: bij het toevoegen van database velden dient het pad naar het veld gedefinieerd te worden. Hiervoor is kennis van de relevante tabellen van belang, de volgende tabellen zijn vooral van belang:
 

Tabel

Inhoud

frsrg

Factuur subregels

frkrg

Factuur kopregel

orsrg

Order subregels

orkrg

Order kopregel

SDKfrs

SDK tabel factuur subregels

SDKfrk

SDK tabel factuur kopregel

SDKsrg

SDK tabel order subregel

SDKkrg

SDK table order kopregel

 

Deze pad verwijzingen zou er als volgt uit moeten zien:

<basistabel>^^<gelinkte tabel>^unieke link^<Extender veld>

 • Basistabel: bijvoorbeeld frsrg
 • Gelinkte tabel: bijvoorbeeld SDKfrs
 • Unieke link: bijvoorbeeld sysguid
 • Extenderveld: bijvoorbeeld 'Kenteken'
 1. Bij het invoeren van een Extender veld in de factuur- of orderkop dient eerst een link gelegd te worden van de factuur- of orderregels naar de kop, zoals in voorbeeld 2.

  In geval van Extender velden zijn de volgende voorbeelden van toepassing:

  Veld ‘kenteken’, welke is toegevoegd aan de factuur- of orderregels:
  Er is een ‘kenteken’ veld met de Extender aangemaakt. U wilt deze op de factuur of order, in de regel toevoegen. We maken een link van de tabel frsrg naar de SDKtabel voor de factuurregels: SDKfrs.
  Belangrijk is het leggen van de unieke link tussen frsrg naar de SDK tabel. Dit is in het onderstaande geval het veld sysguid:

  frsrg^^SDKfrs^sysguid^kenteken
  orsrg^^SDKsrg^sysguid^kenteken

   

 2. Veld ‘inkoper’, welke is toegevoegd aan de factuur- of orderkop:
  Er is een ‘inkoper’ veld aangemaakt met de Extender. U wilt deze op de factuur of order, in de kop toevoegen. Eerst maken we een link van frkrg (factuurkop) naar de factuurregels (frsrg), dan een link naar het Extenderveld in de factuurkop zoals in voorbeeld 1. Belangrijk is het leggen van de unieke link tussen frsrg/orsrg naar de SDK tabel. Dit is in het onderstaande geval het veld volgnr5/ordernr:

  frsrg^^frkrg^volgnr5^SDKfrk^sysguid^inkoper
  orsrg^^orkrg^ordernr^SDKkrg^sysguid^inkoper

   

 3. Volledige naam van ‘Bestuurder’ (resource) op factuur- orderregel:
  Er is een ‘bestuurder’ veld aangemaakt. Indien een Extenderveld in de factuurregels verwijst naar een medewerker in de tabel humres komt hier standaard de medewerker ID te staan. Indien we niet de ID, maar de volledige naam op de lay-out willen hebben dienen we na het leggen van de link naar de SDK tabel ook een link te leggen naar de tabel humres:

frsrg^^SDKfrs^sysguid^humres^Bestuurder^fullname orsrg^^SDKsrg^sysguid^humres^Bestuurder^fullname

Zie voor een verdere toelichting (in het Engels):
Document: 12.326.973 - SDK - How to get custom fields on a lay-out

NB: De naam van het Extenderveld mag niet langer zijn dan 11 karakters en veldnotaties zijn hoofdlettergevoelig.

 

 6 Veldfunctie: vul hier  'NOFUNC' in.
 7 Veldtype: Alleen valide veldtypes kunnen hier gevuld worden:

Type

Wanneer gebruikt:

LT_LAS

Data type is String

LT_LONG

Data type is Long

LT_DBL

Data type is Double

LT_NOYES

Data type is NoYes

LT_DAT

Data type is Date

 8 De grootte van het veld, ofwel het aantal karakters voor de komma.
 9 Precisie van het veld, zet deze op 0 als dit niet van toepassing is.
10 Option expression, zet deze op 0.
11 Term ID van het veld, zet deze op 0.

Opslaan ESL bestand
Na het toevoegen van de velden dient het ESL bestand onder de zelfde naam opgeslagen te worden in de ETC directory.
 

Velden toevoegen op lay-out
Nadat de velden zijn toegevoegd in de ESL bestanden, zijn deze te selecteren in de lay-out. Indien de velden zijn toegevoegd op de juiste lay-out komt de informatie op de documenten zoals facturen, pakbonnen, etc.

Mocht u assistentie nodig hebben bij het aanpassen van de lay-out dan kunt u hiervoor contact opnemen met de afdeling consultancy van Exact of uw Exact partner.
 

Meer informatie

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 16.717.737
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer