One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Het werken met prijslijsten/afspraken per artikelgroep

Introductie

In Exact Globe Next heeft u de mogelijkheid om prijslijsten en prijsafspraken aan te maken. Prijslijsten zijn algemene prijzen, gerelateerd aan het verkochte aantal. Ze gelden algemeen, dus voor alle debiteuren. Prijsafspraken daarentegen zijn prijzen die gelden voor één bepaalde debiteur. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om artikelen op basis van hun assortiment toe te voegen aan een prijslijst. Hierbij wordt voor ieder artikel een aparte regel aangemaakt. Een artikel kan in meerdere prijslijsten en prijsafspraken opgenomen zijn. Voor bedrijven met een groot artikelbestand kan het aantal aanwezige prijslijstregels zeer groot worden. Dit kan leiden tot performance vermindering en het beheer van al deze regels kan erg onoverzichtelijk worden.

U heeft echter ook de mogelijkheid om te werken met prijslijsten/afspraken per artikelgroep. Het verschil met een normale prijslijst is dat bij een prijslijst/afspraak per artikelgroep minder regels worden aangemaakt. Hierdoor is het aanmaken, onderhouden van prijslijsten en afspraken een stuk eenvoudiger en sneller.


Uitleg

Het werken met prijslijsten/afspraken per artikelgroep is niet voor ieder bedrijf wenselijk, daarom kunt u middels een instelling aangeven of u gebruik wilt maken van deze functionaliteit. Deze instelling is standaard uitgevinkt, en kunt u aanvinken wanneer u wilt gaan werken met prijslijsten/afspraken per artikelgroep.

Dit betreft de instelling 'Prijslijsten/Prijsafspraken per artikelgroep'. Afhankelijk van uw licentiesamenstelling kunt u deze instelling vinden in de orderinstellingen (E-Prijsbeheer, E-Order, E-Service Management, of E-POS zijn in de licentie aanwezig), in de factuurinstellingen (E-Prijsbeheer en E-Factuur zijn aanwezig, maar geen E-Order, E-Service Management of E-POS) of in de inkoopinstellingen (E-Prijsbeheer en E-Inkoop zijn aanwezig, maar geen E-Order, E-Service Management, E-POS of E-Factuur).

 

Wanneer u de instelling aanvinkt wordt een melding getoond die aangeeft dat het geadviseerd wordt om uw prijslijsten/prijsafspraken per artikel op te schonen, zodat u zo optimaal mogelijk gebruik kunt maken van deze functionaliteit.

Het opschonen van uw prijslijsten/prijsafspraken per artikel kunt u via de volgende menupaden

[Systeem, Controles, Prijzenbeheer, Prijslijst/Prijsafspraakregels]
[Systeem, Controles, Prijzenbeheer, Verkoopprijslijsten]
[Systeem, Controles, Prijzenbeheer, Historische regels]

Na het opschonen van de prijslijsten/prijsafspraken per artikel, kunt u verkoop prijslijsten/afspraken per artikelgroep en inkoop prijsafspraken per artikelgroep aanmaken.

Wanneer u gebruik maakt van 'Prijslijsten/Prijsafspraken per artikelgroep' is de volgorde voor het bepalen van de prijs als volgt.

De verkoopprijslijsten/afspraken worden gebruikt in de volgende menupaden

 • [Order, Invoer, Verkooporders]
 • [Order, Invoer, RMA orders]
 • [Service, Invoer, Serviceorders]
 • [CRM, Invoer, Offertes]
 • [Factuur, Invoer, Facturen]
 • [Factuur, Invoer, Directe facturen]
 • [Factuur, Invoer, Vaste facturen]
 • [POS, Invoer, Kassa]

Aan de inkoopzijde is de volgende volgorde van toepassing

 1. Prijsafspraak voor een artikel
 2. Prijsafspraak per artikelgroep
 3. Inkoopprijs

De inkoopprijsafspraken worden gebruikt in de volgende menupaden:

 • [Inkoop, Invoer, Bestellingen]
 • [Inkoop Invoer RTV orders]

Wanneer u gebruik maakt van 'Prijslijsten/Prijsafspraken per artikelgroep' beschikt u bij het selecteren van een prijslijst over een extra kolom 'Regeltype'. In deze kolom wordt aangegeven of het aan normale prijslijst betreft 'Per artikel', of een prijslijst per artikelgroep 'Per artikelgroep'.


Wanneer u de instelling heeft aangevinkt worden prijslijsten per assortiment niet ondersteund. Bij het onderhoud van de prijslijsten is in dit geval de knop 'Assortimenten' dan ook niet aanwezig. Tevens wordt bij het wijzigen en bewaren van een artikel, dit artikel dan niet meer automatisch toegevoegd aan de prijslijst per assortiment. Daarnaast is ook bij de batch-updates van artikelen en bij de XML import van artikelen de optie 'Prijslijstassortimenten' in dat geval niet aanwezig.

Prijslijsten/Prijsafspraken per artikelgroep en XML

Het gebruik van prijslijsten en afspraken per artikelgroep zijn ook van toepassing voor de import en export van XML.
Bij het importeren van gegevens

Verkooporders/Offertes/Facturen

 1. De volgorde voor het bepalen van de prijs is als volgt.

Bestellingen

 1. Prijsafspraak voor een artikel
 2. Prijsafspraak per artikelgroep
 3. Inkoopprijs

Artikelen (alleen voor de verkoopprijs)
Bij het importeren van artikelen wordt een nieuwe regel toegevoegd aan de bestaande prijslijst wanneer u in het import scherm de optie 'Prijslijstassortimenten' heeft aangevinkt. Wanneer het geïmporteerde artikel een nieuw artikel betreft dat nog niet in uw administratie aanwezig is dan wordt een nieuwe regel toegevoegd aan de standaard prijslijst 'SALESPRICE'. Ongeacht of u gebruikt maakt van 'Prijslijsten/Prijsafspraken per artikelgroep' wordt het artikel toegevoegd met het type 'Per artikel' en 'Per artikelgroep'.

Artikelprijzen
Voor de import van artikelprijzen is een tag is beschikbaar in het XML schema. Dit betreft de tag  <LineType></LineType>. Deze tag wordt wordt gebruikt voor het regeltype van de prijslijstregel. De waarde 1 geeft aan dat het 'Per artikel' betreft, en de waarde 2 geeft aan dat het 'per artikelgroep' betreft.

Bij het importeren wordt voor iedere nieuwe prijslijstregel die wordt aangemaakt het regeltype gebruikt zoals dat in deze tag is aangegeven. Wanneer er in het XML bestand geen waarde is gevuld, dan wordt standaard de waarde 1 (per artikel) gebruikt.

Bij de import en export worden zowel de prijslijst/afspraak per artikel als de prijslijst/afspraak per artikelgroep geïmporteerd/geëxporteerd.

Wanneer tijdens de import blijkt dat de prijslijstregel reeds betstaat dan wordt het aanwezige regeltype vergeleken met het regeltype in het XML bestand. Hierbij is de volgende logica van toepassing:

 • Als het regeltype hetzelfde is dan wordt de kortingsinformatie gekopieerd naar de bestaande regel
 • Als het regeltype afwijkt 
  • en het regeltype is 2, en het artikel betreft geen conditieartikel, dan wordt er geen nieuwe regel aangemaakt en wordt de melding "Ongeldige combinatie: Prijslijsttype vs Artikelsoort" getoond.
  • in de andere gevallen wordt een nieuwe regel aangemaakt met het regeltype zoals dit in het XML bestand aanwezig is
 • Als er geen waarde is gevuld in het XML bestand dan wordt de waarde 1 gebruikt.

Bij CSV bestanden wordt het gebruikt van prijslijsten/afspraken niet ondersteund. Iedere regel die geïmporteerd wordt krijgt standaard de waarde 1 (per artikel) mee.

Bijzonderheden

 • Deze functionaliteit is alleen beschikbaar in Exact Globe Next en niet voor e-Synergy of Exact Compact licenties.
 • Prijslijsten/afspraken per artikelgroep worden alleen ondersteund voor de standaard verkoop/inkoopeenheid.
 • Het aan en uitvinken van de instelling 'Prijslijsten/Prijsafspraken per artikelgroep' is niet iets wat frequent uitgevoerd dient te worden omdat dit de gegevens kan vervuilen. U maakt een keuze of u van deze functionaliteit gebruikt maakt of niet.
 • Voordat u de instelling 'Prijslijsten/Prijsafspraken per artikelgroep' uitvinkt dient u ervoor te zorgen dat alle prijslijsten/afspraken per artikelgroep zijn verwijderd.
 • Bij de import en export van csv bestanden worden prijslijsten/afspraken per artikelgroep niet ondersteund.
 • Deze functionaliteit is niet van toepassing voor contract gerelateerde zaken.
 • Om zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van deze functionaliteit is het aan te raden om de bestaande prijslijst/afspraakregels op te schonen alvorens u gaat werken met prijslijsten/afspraken per artikelgroep

 

Gerelateerde onderwerpen

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 15.821.609
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer