One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Overzicht proef- & saldibalans

Introductie

U kunt een balans opvragen via [Financieel, Verslagen,  Balans/W en V]. Deze functie kunt u gebruiken om de totalen per grootboekrekening op te vragen. Het overzicht kan in verschillende vormen worden opgevraagd. Het overzicht wordt in dit document beschreven aan de hand van een proef- & saldibalans. Dit is het meest algemene overzicht. Hierin worden de beginsaldi, het totaal van alle geboekte bedragen, het eindtotaal en het eindsaldo getoond. Het overzicht wordt voorafgegaan door het selectiescherm, waarin u kunt aangeven welke gegevens precies getoond moeten worden.

 

Overzicht

 

De grootboekrekeningen worden onder elkaar weergegeven. Ze zijn gegroepeerd per categorie/subcategorie (indien deze geselecteerd zijn bij 'Groepeer op 1' / 'Groepeer op 2') of per subtotaalrekening. Voor elke grootboekrekening worden van links naar rechts de volgende gegevens weergegeven:

  • Beginsaldi: saldi aan het begin van het opgegeven datumtraject (of aan het begin van het boekjaar indien er geen datumtraject is opgegeven).
  • Debet- en creditbedragen: het bedrag dat in totaal in het opgegeven datumtraject of binnen het opgegeven boekjaar geboekt is.
  • Debet- en creditbedragen onder 'Totaal': het totaal van de beginsaldi en de geboekte bedragen.
  • Debet- en creditbedragen onder 'Saldo': het saldo van de debet- en creditbedragen onder 'Totaal'. Een positief saldo staat in de debetkolom en een negatief saldo in de creditkolom.

Links van de rijen kunt u de gegevens inklappen (+) of uitklappen (-) per

Wanneer u categorieën heeft geselecteerd bij 'Groepeer op 1' / 'Groepeer op 2' kunt u de gegevens inklappen of uitklappen per categorie en subcategorie. Als u geen categorieën heeft geselecteerd bij 'Groepeer op 1' en ' Groepeer op 2', kunt u de gegevens inklappen of uitklappen per subtotaalrekening. Hiervoor kunt u gebruik maken van de + (uitklappen) en - (inklappen) aan de linkerzijde. Met de cijfers boven aan de linkerzijde kunt u de gegevens in één keer uitklappen per groeperingsniveau.

 


De balans en de verlies-en-winstrekeningen worden op twee afzonderlijke tabbladen gepresenteerd (zie linkerbenedenhoek van het scherm). Het tabblad 'Criteria' toont de selectiecriteria waarmee u de balans heeft opgevraagd:

Onderaan het overzicht worden de totalen getoond. Op het tabblad 'Balans' wordt het op de regel 'Totaal Balans' het totaal van de balansrekeningen getoond. Op het tabblad 'Winst & Verlies' wordt op de regel 'Totaal Winst & Verlies' het totaal van de winst en verliesrekeningen getoond en op de regel 'Totaal Balans + Winst & Verlies' het totaal van de balans- en winst en verliesrekeningen.  

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.348.135
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer